Tag: proteste

Citiți joi în ZdG

În edi­ția tipă­rită a ZdG vedeți cum arată casa nede­cla­rată în care locu­iește Vea­ce­slav Untilă, noul pre­șe­dinte al Cur­ții de Con­turi, cum arată imobilul pe care acesta îl indică în decla­ra­ții, dar…