Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   ULTIMA ORĂ/ Prima decizie a…

ULTIMA ORĂ Prima decizie a CSJ după aproape patru luni de la admiterea celor 21 de contestații ale candidaților la funcții în CSM și CSP. Completul special s-a pronunțat în privința cererii unui ex-judecător de la instanța supremă

Colaj ZdG

Completul special din cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ), instituit pentru examinarea contestaţiilor declarate împotriva deciziilor Comisiei Pre-Vetting, a respins luni, 20 noiembrie, cererea de contestare depusă de fostul judecător CSJ Iurie Bejenaru, candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) care nu a promovat evaluarea integrității financiare și etice.

Este prima decizie a CSJ în privința contestațiilor împotriva Comisiei Pre-Vetting, după admiterea a 21 de cereri ale candidaților, acum aproape patru luni.

CSJ a conchis că Iurie Bejenaru, din data de 31 martie 2023, nu întruneşte una din condiţiile „esenţiale” de participare la concursul pentru selectarea candidatului la funcţia de membru al CSM, din rândul judecătorilor din cadrul CSJ, „or acesta nu mai deţine funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie”.

Totodată, completul special a subliniat că respinge cererea de contestare „din alte motive”, adică fără a se expune dacă în cadrul procedurii de evaluare au fost admise „erori procedurale grave” de către Comisia de evaluare, care afectează caracterul echitabil al procedurii de evaluare şi existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluări.

Fragment din decizia completului de judecată special, 20 noiembrie 2023

Iurie Bejenaru solicitase instanței supreme, în luna ianuarie, anularea deciziei Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor din 9 decembrie 2022 cu privire la candidatura sa și dispunerea reluării procedurii de evaluare a candidatului de către Comisia de evaluare.

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

Abia în luna octombrie, Bejenaru a depus cerere de concretizare a pretențiilor, solicitând constatarea nulității deciziei Comisiei independente de evaluare și constatarea dreptului reclamantului la o decizie de evaluare favorabilă.

Fostul judecător CSJ, care a demisionat onorabil din funcția de judecător, la 31 martie, a menţionat în fața instanței că consideră decizia Comisiei de evaluare „ilegală, nemotivată, adoptată în baza unui subiectivism excesiv, în baza unor presupuneri ale membrilor comisiei, fără suport legal şi probatoriu cât şi cu încălcarea flagrantă a procedurii prevăzută de Codul administrativ”.

„Astfel, a considerat că toate constatările Comisiei de evaluare expuse, prin care s-a constatat necorespunderea sa a integrității etice şi financiare, nu au nimic comun cu datele privind posibila corupere în privinţa candidaturii sale, or, concluziile Comisiei s-au concentrat mai mult pe niște omisiuni neintenționate şi pe niște presupuneri subiective, care nici într-un caz nu confirmă posibila corupție în privinţa candidaturii sale”, a susținut Bejenaru, conform deciziei CSJ.

Reprezentanții Comisie Pre-Vetting au au menționat, inclusiv, că cererea de contestație a lui Iurie Bejenaru urmează a fi respinsă și din motiv că acesta a demisionat din funcția de judecător, astfel „el nu mai poate fi candidat pentru ocuparea funcțiilor în Consiliul Superior al Magistraturii care ar urma să fie evaluat de către Comisia de evaluare”.

În aceste circumstanţe, Completul de judecată special al Curţii Supreme de Justiţie a menționat că, ţinând cont de împuternicirile oferite de către legiuitor la art. 14 alin. (8) din Legea privind Comisia Pre-Vetting şi nedeţinerea de către Bejenaru a funcţiei de judecător al CSJ, în momentul examinării cauzei, este „imposibilă o soluţie de admitere a contestației și de dispunere a reevaluării candidatului, în cazul în care s-ar constata că la caz Comisia de evaluare a admis unele erori procedurale grave, care afectează caracterul echitabil al procedurii de evaluare, şi că există circumstanţe care puteau duce la promovarea evaluării de către candidat. Or, o eventuală admitere a cererii de contestare, nu va produce efectele juridice prevăzute de lege”.

Comisia Pre-Vetting a apreciat critic modul de dobândire de către judecătorul Iurie Bejenaru:

1. Teren de 0,06 hectare în municipiul Chișinău, or. Durlești, obținut în anul 2007 în cadrul programului de îmbunătățire a condițiilor de trai ale judecătorilor.

În anul 2007, în baza unei cereri de îmbunătățire a condițiilor de trai, candidatul a obținut gratuit de la stat un teren pentru construcții și amenajări de 0,06 hectare în municipiul Chișinău, or. Durlești, pe care l-a vândut în anul 2016 cu 300 de mii de lei, fără a încerca să realizeze vreo construcție pe terenul solicitat în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai. În această perioadă, familia lui Iurie Bejenaru a continuat să locuiască în același apartament de 70,9 metri pătrați.

2. Casă de 101 metri pătrați și teren de 0,06 hectare în mun. Chișinău, obținute de părinții lui Iurie Bejenaru în anul 2008 și sursa mijloacelor financiare utilizate pentru renovarea acestei case, care nu au fost înlăturate de candidat.

3. Automobile scumpe. Comisia a observat un algoritm prin care judecătorul folosea gratuit automobile scumpe de la aceeași rudă și apoi le cumpăra la un preț subevaluat. 

4. Nedeclararea donațiilor și contribuțiilor făcute de magistrat și de soția acestuia fiului lor în anii 2017 și 2018 în modul prevăzut de lege.

Comisia a considerat în special că judecătorul Iurie Bejenaru a omis în mod repetat să declare donații în modul prevăzut de lege și că sumele erau substanțiale, în speță depășind 862 de mii de lei. Astfel, Comisia a concluzionat că există o îndoială rezonabilă cu privire la conformitatea candidatului cu cerințele prevăzute în legislația cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

5. Eșecul candidatului de a-și declara abținerea în două proceduri în care cunoștințele sale apropiate reprezentau părțile, nu a asigurat respectarea principiului imparțialității și a dat naștere la îndoieli cu privire la respectarea de către acesta a standardelor etice, drept urmare a cărora încrederea publică în sistemul judiciar a fost subminată. „Comisia are dubii serioase cu privire la conformitatea candidatului cu criteriul de integritate etică cu privire la examinarea a două cauze de către candidat în care acesta a avut relații apropiate cu avocatul/reprezentantul uneia dintre părți, care nu au fost înlăturate de candidat”.

Componența completului special, instituit în cadrul CSJ pentru examinarea contestaţiilor declarate împotriva deciziilor Comisiei Pre-Vetting, a fost modificată la 27 octombrie. Decizia a venit după ce două magistrate au declarat abținere de la examinarea contestațiilor declarate împotriva deciziilor Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor.

Astfel, președinta interimară a CSJ Viorica Puica și judecătoarea Mariana Pitic au fost înlocuite în completul special de magistrații Aliona Donos și Boris Talpă – membru supleant.

Anterior membru supleant, magistratul Ion Malanciuc este președintele completului de judecată, iar cel de-al treilea membru al completului rămâne Oxana Parfeni.

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților pentru funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Comisia Pre-Vetting) a anunțat la începutul lunii septembrie că va relua evaluarea a 21 de candidați la funcții în CSM și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), după ce CSJ a admis în 1 august contestațiile acestora. Mai exact, este vorba despre 18 candidați la funcția de membru în CSM și trei candidați la funcția de membru în CSP.

Iurie Bejenaru a fost numit în funcția de judecător la 14 aprilie 1994 pentru a activa la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău. Candidatul a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă la 20 mai 2003. În aceeași zi, candidatul a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău pentru un termen de 4 ani. La 9 septembrie 2004, candidatul a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău pentru un termen de 4 ani. Bejenaru a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție pe 9 iulie 2008, fiind parte a Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ.