Principală  —  IMPORTANTE   —   ULTIMA ORĂ! Examenele de Bacalaureat…

ULTIMA ORĂ! Examenele de Bacalaureat din acest an au fost anulate

Parlamentul a aprobat, în ambele lecturi, proiectul de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. Proiectul a fost susținut de 76 de deputați.

Nota informativă a proiectului de lege:

Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) și art. 31 alin. (8) și (11) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, în vederea  prevenirii riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 și în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății absolvenților programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020: 

(1) Se anulează organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. 

(2) Se eliberează certificatul de studii gimnaziale pentru elevii care finalizează în acest an de studii clasa a IX-a cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor  pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX.  Notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor VII-IX, la disciplinele respective.

(3) Se eliberează diploma de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior şi în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, pentru elevii care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul în sesiunea 2020 și finalizează în acest an de studii clasa a XII-a de liceu sau programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic  postsecundar cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen de  bacalaureat în baza notelor obținute pe  parcursul claselor de liceu/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar. Notele pentru probele de examen reprezentă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor X-XII/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar, la disciplinele respective. 

(4) Elevii din clasele a IX-a, a XII-a și cei care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), restanțierii din anii precedenți,  persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior, care s-au înscris pentru a susține examenul în sesiunea de examene 2020 și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în  4 Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\8508\8508-redactat-ro.docx regim de externat vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Mai multe persoane au semnat o petiție online, prin care elevii solicită ca Parlamentul să nu adopte proiectul de lege prin care să anuleze examenele de Bacalaureat în acest an. Semnatarii menționează că „anularea acestor examene încalcă grosolan dreptul tinerilor la admiterea în învățământul superior în condiții echitabile și violează principiul concurenței bazate pe merit”.

La sesiunea din acest an s-au înscris 17.459 de candidați.

Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020, va intra în vigoare odată cu publicarea acesteia în ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.