Principală  —  IMPORTANTE   —   Ședința de judecată în cazul…

Ședința de judecată în cazul APP contra „Avia Invest”, amânată. Datoria pentru neexecutarea obligațiilor contractuale a crescut cu 87.000 de mii de euro

Prima ședință de judecată în care urma să fie examinată cererea Agenției Proprietăți Publice (APP) privind încasarea din contul SRL „Avia Invest”, compania conesionară a Aeroportului Internațional Chișinău, a penalităților/daunelor pentru neexecutarea contractului, care la data adresării constituiau 514 200 de euro, a fost amânată până pe data de 16 iulie.

Ședința care urma să aibă loc marți, 16 iunie, a fost transferată pentru o lună, 16 iulie, în urma dispoziției emise de președintele Judecătoriei Chișinău, ținând cont de situația epidemiologică.

Agenția a solicitat aplicarea sechestrului pe bunurile, inclusiv pe mijloacele bănești ale SRL ”Avia Invest”  în aceiași valoare. Totodată, pe data de 16 iunie, Agenția Proprietății Publice a prezentat instanței o cerere de majorare a cuantumului pretențiilor din acțiune cu 87 300 EURO pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

Astfel, pentru neexecutarea obligațiilor investiționale în termenele și modul stabilit de contract, suma totală solicitată de Agenție față de SRL ”Avia Invest”  în calitate de daune și penalități, este de 601 500 EUR. 

APP îndeamnă managementul SRL ”Avia Invest” respectarea strictă a angajamentelor asumate în cadrul contractului de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău, creșterea transparenței în activitate și concentrarea pe creșterea calității și accesibilității serviciilor prestate de aeroport, anunță APP.

Agenției Proprietății Publice a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL ”Avia Invest” privind încasarea penalităților/daunelor pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale prevăzute pe direcții investiționale.

Cererea a fost depusă în data de 19 martie 2020 și actualmente este pusă pe rol  la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

La 18 mai premierul Ion Chicu a anunțat că statul va solicita declanșarea procedurii de insolvabilitate a „Avia Invest”, compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău, care a înregistrat o datorie restantă față de stat în sumă de peste 22 de milioane de lei. 

Ulterior, pe 20 mai, compania „Avia Invest” a anunțat că a rambursat integral datoriile către Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) în valoare de 22,6 milioane de lei și susține că, prin urmare, procedura de declarare a insolvenței ar trebui încetată.

AAC a informat anterior că la 1 mai 2020, „Avia Invest” SRL, compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău a înregistrat o datorie restantă față de AAC în sumă de peste 22 de milioane de lei. În aceste condiții, AAC a solicitat executorului judecătoresc, la data de 5 mai, intentarea dosarului de executare, cu aplicarea măsurilor de asigurare, pentru cele 22 de milioane de lei, în adresa „Avia Invest” SRL, iar conturile companiei au fost blocate.