Principală  —  IMPORTANTE   —   Procurora „vedetă” de la Strășeni…

Procurora „vedetă” de la Strășeni se va ocupa de perfecționarea continuă a cunoștințelor acuzatorilor de stat

Elena Neaga, procurora care a ajuns în atenția opiniei publice  în februarie 2014, după ce și-a etalat luxul casei în care locuiește pe o rețea de socializare, a fost numită membră a Comisiei permanente pentru instruire. Deși, imediat ce subiectul locuinței sale de lux din Strășeni a fost mediatizat, Elena Neaga a fost retrogradată, în 2016 aceasta s-a ales cu o funcție în Procuratura Generală (PG), cea de procuror în Direcția politici, reforme și protecția intereselor. Din 1 februarie curent, prin decizia Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Neaga face parte din Comisia permanentă pentru instruire,  structură nouă creată  în conformitate cu Planul de Dezvoltare Strategică (PDS) a Procuraturii (2016-2020) care are drept scop perfecţionarea continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale procurorilor și consolidarea integrităţii şi responsabilităţii acestora.

Elena Neaga a ajuns în atenția opiniei publice la începutul anului 2014, când Jur­nal TV a des­co­pe­rit luxul în care locu­iește procurora, după ce aceasta și-a pos­tat pe con­tul său de pe o rețea de soci­a­li­zare mai multe foto­gra­fii din imo­bi­lul său de lux din cen­trul oră­șe­lu­lui Stră­șeni.

La 4 martie 2014, Elena Neaga a fost demisă din funcția de procuror- adjunct în cadrul Procuraturii sectorului Buiucani și transferată la Procuratura în Transporturi.  Pe 1 august 2016, odată cu reforma Procuraturii, aceasta a fost numită procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

La 1 februarie curent, prin hotărârea CSP Elena Neaga a fost numit membră a Comisiei permanente pentru instruire, în componența căreia intră alte șase persoane.

Componența Comisiei permanente pentru instruire:

  1. Sergiu Vasiliu – procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
  2. Elena Neaga – procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
  3. Tatiana Gulea – procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
  4. Ion Guceac – membru al Consiliului Superior al Procurorilor ;
  5. Lucreţia Zaharia – procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale;
  6. Octavian Iachimovschi – procuror în Procuratura Anticorupţie;
  7. Obadă Dumitru – procuror detașat la Institutul Național al Justiției.

Comisia permanentă pentru instruire va fi responsabilă de elaborarea şi coordonarea Regulamentului Comisiei permanente pentru instruire, de evaluarea anuală, în comun cu Secţia resurse umane a PG, a necesităţilor de instruire continuă a procurorilor și de elaborarea şi coordonarea cu CSP a recomandărilor pentru Institutul Naţional al Justiţiei privind modificarea cursurilor de instruire iniţială a viitorilor procurori.

În ultima declarație de avere și interese publicată pe pagina Autorității Naționale de Integritate, cea pentru 2016, Elena Neaga indică un salariu de 240 166 de lei la PG, o indemnizație pentru incapacitatea temporară de muncă de 1884 de lei și 1346 de lei drept sumă care i-a fost achitată pentru concediul medical. În 2016, procurora a ridicat și o pensie de 75 641 de lei. Soțul său a contribuit la bugetul familiei cu 5 425 de lei, sună formată din salariul pentru serviciile de pază prestate la Casa Națională de Asigurări Sociale, alocația lunară de stat ca participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței R. Moldova. Elena Neaga declară casa cu trei nivele în orașul Strășeni, un Audi 6 fabricat în 2007 și cumpărat în 2013 cu zece mii de lei și cote-părți la JLC Invest.

Citiți și

Cum s-a îmbogăţit Elena Neaga, procurora „vedetă” de la Străşeni?