Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   VIDEO/ Ședința CSM: A fost…

VIDEO Ședința CSM: A fost anunțat concurs pentru trei funcții de judecător la CSJ. Specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău, modificată de CSM

Sursa: ZdG

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc marți, 23 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 13 subiecte, primele trei vizând prelungirea termenului de examinare a rezultatelor evaluării de către Comisia Vetting a trei candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

UPDATE 14:25 CSM a votat unanim pentru anunțarea unui nou concurs pentru suplinirea a trei posturi vacante de judecători din cadrul CSJ. Candidații trebuie să depună cererile de participare la concurs până pe 7 februarie.

UPDATE 14:20 Termenul de examinarea a rezultatelor evaluării de către Comisia de evaluare a trei candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție a fost prelungit până la 90 de zile, conform articolului 60, aliniatul 5, din Codul administrativ, care prevede că „în mod excepțional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile”.

UPDATE 12:10 Cu 5 voturi „pro” și 2 „împotrivă”, CSM a hotărât că din 1 februarie 2024 sediile Judecătoriei Chișinău se specializează după cum urmează:

 • În materie penală (cauze penale, contravenționale și ce țin de activitatea judecătorul de instrucție) – sediile Buiucani și Ciocana.
 • În materie civilă (cauzele civile, de contencios administrativ și insolvabilitate) – sediile Centru, Rîșcani și Botanica.

Președinta interimară a judecătoriei Chișinău Livia Mitrofan a fost împuternicită să stabilească până la 29 ianuarie 2024 componența nominală a judecătorilor în materie civilă și penală.

Modificarea specializării sediilor are loc în contextul lipsei de spațiu pentru magistrații de la sediul Buiucani.

Începând cu 1 ianuarie 2022, sediile Judecătoriei Chișinău au fost specializate după cum urmează:

 • sediul Buiucani – în materie penală și în materie contravențională;
 • sediul Ciocana – în materie ce ține de activitatea judecătorului de instrucție;
 • sediul Râșcani – în materie de contencios administrativ și în materie contravențională.

Totodată, urmează să fie anunțat, din nou, un concurs pentru suplinirea, prin transfer, a posturilor vacante de judecător la CSJ. Până acum au fost transferați nouă magistrați, dar instanța are acum opt magistrați noi, după ce judecătoarea Viorica Puica a promovat concursul pentru funcția de judecătoare a Curții Constituționale.

Agenda şedinţei plenului Consiliului Superior al Magistraturii:

 1. Prelungirea termenului de examinare a rezultatelor evaluării de către Comisia de evaluare a candidatului la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, Viorica Puica.
 2. Prelungirea termenului de examinare a rezultatelor evaluării de către Comisia de evaluare a judecătorului la Curtea Supremă de Justiție, Aliona Miron.
 3. Prelungirea termenului de examinare a rezultatelor evaluării de către Comisia de evaluare a candidatului la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, Sergiu Brigai.
 4. Demersul Judecătoriei Chișinău, referitor la modificarea structurii-tip a instanței.
 5. Demersul Curții de Apel Chișinău, referitor la modificarea Instrucțiunii cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curțile de apel în contextul Legii nr. 179 privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă.
 6. Demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea judecătorilor înscriși la cursurile de instruire conform Planului calendaristic modular de formare continuă a judecătorilor.
 7. Demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Programului național privind asigurarea respectării drepturilor omului pentru anii 2024-2027.
 8. Demersul Universității de Stat din Comrat privind desfășurarea practicii de specialitate a unui student de la specialitatea „Drept”.
 9. Delegarea judecătorilor pentru participare la seminare, conferințe și cursuri de instruire.
 10. Aprobarea unor dispoziții emise de președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii.
 11. Cererea vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin privind acordarea concediului de odihnă anual.
 12. Anunțarea concursului pentru suplinirea, prin transfer, a posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.
 13. Prelungirea termenului de depunere a cererilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor de membru al Colegiului disciplinar.

Ultima dată, CSM a aprobat, în luna noiembrie 2023, transferarea temporară a doi judecători la CSJ. Este vorba despre magistrata Diana Stănilă, de la Curtea de Apel Bălți, și judecătorul de la Curtea de Apel Chișinău Igor Mînăscurtă. Membrii CSM nu au susținut transferul judecătorului de la Curtea de Apel Chișinău Ion Bulhac.

Comisia Vetting a anunțat miercuri, 27 decembrie, că a finalizat evaluarea în privința a trei candidați la funcția de judecător la CSJ, procurorul Sergiu Brigai, judecătoarea Curții Constituționale (CC) Viorica Puica și judecătoare în funcție la CSJ Aliona Miron. Astfel, Comisia a propus CSM ca cei trei subiecți să promoveze evaluarea externă.

„Rapoartele cu privire la evaluare, cu faptele relevante și motivele care au stat la baza concluziei membrilor Comisiei, dar și toate materialele aferente evaluării, au fost transmise subiecților și CSM-ului, după cum prevede Legea 65/2023 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei”, se arată într-un comunicat de presă emis de Comisia Vetting.

CSM urmează să examineze în ședință publică dosarele de evaluare recepționate de la Comisie și rezultatele evaluării. Prin hotărâre motivată, CSM poate accepta sau respinge rapoartele de evaluare. De asemenea, CSM poate dispune, o singură dată, reluarea evaluării, dacă va constata circumstanțe de fapt sau erori procedurale, care ar fi putut duce la un alt rezultat al evaluării.

Aliona Miron, Sergiu Brigai și Viorica Puica au fost evaluați de Comisia Vetting în temeiul prevederilor Legii 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Evaluarea a presupus verificarea detaliată a integrității lor financiare și etice. Pentru evaluarea integrității etice, perioada de analiză este de 10 ani. Comisia verifică dacă subiectul a admis în activitatea sa profesională comportamente arbitrare sau conflicte de interese incompatibile cu funcția deținută.

Pentru evaluarea integrității financiare, perioada de analiză este de 12 ani. Comisia verifică respectarea de către subiect a regimului fiscal și cel juridic de declarare a averii și intereselor personale, modul de dobândire a bunurilor aflate în proprietate sau posesie, precum și cheltuielile legate de întreținerea bunurilor respective și sursele de venit. De asemenea, orice nereguli fiscale care conduc la impozite neplătite care depășesc 5 salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de Guvern, sunt luate în considerare.