Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Justiția îi interzice lui Șor…

Justiția îi interzice lui Șor să contruiască benzinării la frontiera R. Moldova

Omul de afaceri și primarul de Orhei, Ilan Șor, transferat, la 5 august, din izolatorul CNA în arest la domiciliu pentru 30 de zile, nu mai are dreptul să construiască stații PECO în regim duty-free la frontiera R. Moldova. O hotărâre irevocabilă în acest sens a fost pronunțată de Curtea Supremă de Justiție la 3 august curent, după ce Dufre­mol SRL, compania lui Șor înscrisă pe numele mamei sale vitrege, a acționat în judecată Serviciul Vamal, pentru că acesta a refuzat să dea acordul pentru construcția și amplasarea unităților de comercializare a carburanților pe teritoriul punctelor de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, unde compania arenda terenuri. Instanța Supremă a stabilit că Dufremol arenda terenurile de 0, 3783 ha și 0,285 ha în baza unor contracte încheiate în 2009 și, respectiv, 2011, care prevedeau construirea, amplasarea și funcționarea unităților comerciale predestinate pentru comercializarea mărfurilor în regim Duty Free, nu a benzinăriilor, iar legislația în vigoare nu permite schimbarea formei sau destinaţiei bunului în timpul locaţiunii.

Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de Apel, potrivit căreia, Biroul Vamal Ungheni şi Biroul Vamal Leuşeni nu au temei legal de a aproba construcția stațiilor PECO pe teritoriul punctului de trecere a frontierei de stat, deoarece în contractele de arendă din 08 octombrie 2009 și 01 februarie 2011 părțile au convenit construirea unităților comerciale doar pentru comercializarea produselor în regim duty-free și nu în regim general, iar conform art. 855 Codul civil, părțile nu au dreptul să schimbe destinaţia bunului.

Obligarea Serviciului Vamal, Biroul Vamal Ungheni şi Biroului Vamal Leuşeni să semneze şi să aprobe procesele-verbale din 13 ianuarie 2015 privind selectarea terenurilor pentru proiectarea și amplasarea unităților pentru comercializarea carburanților este contrară prevederilor legale.

Interesele Dufremol au fost reprezentate în instanță de Denis Ulanov, unul dintre avocații lui Ilan Șor,  în dosarul privind delapidarea banilor de la Banca de Economii.

În autodenunțul său, din octombrie 2015, în baza căruia Vlad Filat a fost lipsit de imunitate parlamentară și deferit justiției, Ilan Șor afirma că a nego­ciat cu Filat, pe atunci pre­mier, comer­ci­a­li­za­rea „pro­du­se­lor petro­li­ere duty-free în zona vamală a R. Mol­dova, iar cel din urmă a apobat o Hotărâre de Guvern prin care obliga Ser­vi­ciul Vamal să sem­neze con­tracte de arendă doar cu com­pa­ni­ile lui Șor. După ce la  28 sep­tem­brie 2011, Vama a refu­zat să acorde un tere­n în arendă companiei, Filat i-ar fi pro­pus lui Şor să răs­cum­pere un şir de cre­dite de la BEM, în valoare de 1 mili­ard de lei în schim­bul rezol­vă­rii pro­ble­mei cu pro­du­sele petro­li­ere în Vamă.

Dufremol și-a argumentat solicitările prin faptul că modificările adoptate de Guvernul Filat, încă în octombrie 2010, la Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale admiteau vânzarea produselor petroliere în regim duty-free. În decembrie 2012, Guvernul însă a făcut noi modificări, iar produsele petroliere au fost scoase din lista celor care  pot fi comercializate în regim duty-free.

Vedeți aici autodenunţul lui Ilan Şor şi reacţia persoanelor vizate