Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   DOC/ Proiectul de lege privind…

DOC Proiectul de lege privind modificarea cadrului normativ conex reformei CSJ: instanța judecătorească va avea competențe mai restrânse

Sursa: ZdG

Reprezentanții Ministerului Justiției anunță că a fost elaborat proiectul de lege privind modificarea cadrului normativ conex reformei Curții Supreme de Justiție (CSJ). Astfel, după promovarea proiectului, CSJ va avea competențe mai restrânse și nu va acționa ca o a doua instanță de apel, cum este în prezent. Potrivit Ministerului, aceasta va avea drept efect reducerea numărului hotărârilor emise de CSJ, fiind pus accentul pe „ordonarea modului de interpretare și aplicare a legii în sistemul de justiție”.

„Obiectivul de bază al acestui proiect constă în crearea unui cadru normativ coerent prin excluderea oricăror neconcordanțe dinte normele proiectului noii legii cu privire la CSJ, care se află la etapa de reavizare și alte prevederi legale ce reglementează domeniul sistemului judecătoresc”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Justiției.

Conform autorilor, proiectul are drept scop crearea fundamentului necesar pentru transformarea CSJ într-o instanță de casație, rolul de bază al căreia va consta în uniformizarea practicii judiciare.

Pin acest proiect de lege se propun modificări la mai multe acte normative:

 • Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Modificările propuse prin proiect sunt în conexiune directă cu prevederile formulate în proiectul noii legi cu privire la Curtea Supremă de Justiție, care este la o etapă „mai avansată, de reavizare”, susțin reprezentanții Ministerului Justiției.

991_mj by Ziarul de Gardă on Scribd

Ministrul Justiției, despre propunerea privind dublarea salariilor judecătorilor de la CSJ: „în partea de salarizare nu există nicio decizie”

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a afirmat anterior că propunerea din proiectul de lege privind Curtea Supremă de Justiție, care se referă la dublarea salariilor pentru judecătorii de la CSJ, este „o opțiune ireală”, însă, declară că „dacă vrem să avem judecători buni la CSJ trebuie să asigurăm și un nivel adecvat de salarizare”.

Potrivit ministrului Justiției, pe partea de competențe ale judecătorilor de la CSJ, stipulate în proiectul de lege, precum și în ceea ce privește micșorarea numărului de judecători de la 33 la 20, „lucrurile sunt bătute în cuie”, iar în partea de salarizare „nu există nicio decizie”. De cealaltă parte, reprezentantul Centrului de Resurse Juridice din R. Moldova, Ilie Chirtoacă, susține că propunerea privind dublarea salariilor pentru judecătorii de la CSJ este „foarte reală”.

Proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție prevede modificarea componenței CSJ și micșorarea numărului de judecători de la 33 la 20 de judecători până la 1 iunie 2023, când urmează să își înceapă activitatea noua componență a CSJ. Conform proiectului, magistrații CSJ vor fi selectați de Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), prin concurs public:

13 judecători vor fi selectați din rândul judecătorilor de carieră (pentru persoanele care au activat în calitate de judecător în instanțele judecătorești, proiectul prevede o experiență de cel puțin 8 ani efectiv lucrați în calitate de judecător; pentru persoanele care au activat în calitate de judecător al Curții Constituționale sau al Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) – o experiență de cel puțin 6 ani efectiv lucrați în funcția respectivă)

7 judecători vor fi selectați din rândul juriștilor non-judecători (avocați, procurori, profesori universitari), care au o experiență de cel puțin 10 ani efectiv lucrați în funcțiile respective.

Potrivit Ministerului Justiției, proiectul prevede și efectuarea evaluării extraordinare a actualilor judecători ai CSJ, precum și a candidaților la cele 7 funcții destinate non-judecătorilor. Evaluarea extraordinară se va efectua în două etape: evaluarea integrității etice și financiare, și evaluarea profesionalismului.

Proiectul de lege propus spre examinare stabilește și competențele pentru CSJ:

 • asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul justiției;
 • examinarea, în calitate de primă instanță, a categoriilor de cauze stabilite de lege;
 • examinarea, în calitate de instanță de recurs, a cauzelor cu cea mai mare importanță socială și juridică, precum și asupra celor care relevă încălcări deosebit de grave ale legii și ale drepturilor omului;
 • sesizarea Curții Constituționale privind examinarea excepției de neconstituționalitate a actelor juridice care rezultă din cauze penale contravenționale, civile sau administrative concrete;
 • soluţionarea cererilor de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei hotărâri de condamnare a Republicii Moldova la CtEDO;
 • soluționarea, în cazurile prevăzute de lege, a altor tipuri de cereri.

De asemenea, CSJ va fi autoritatea principală responsabilă de asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul judecătoresc. În acest scop, CSJ va putea întreprinde un șir de măsuri:

 • va publica recomandările rezultate din activitatea de generalizare a practicii judiciare;
 • va elabora, aproba și publica ghiduri cu privire la aplicarea legislației (similar CtEDO, Înaltei Curți de Casație și Justiție din România);
 • la solicitarea instanțelor judecătorești va emite avize consultative (similar Curții Europene de Justiție și CtEDO);
 • va emite hotărâri obligatorii pe marginea demersului în interesul legii.