Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Proiectul de lege privind reformarea…

Proiectul de lege privind reformarea Curții Supreme de Justiție a fost remis spre consultare publică, anunță Ministerul Justiției

Ministerul Justiției (MJ) anunță că a remis spre coordonare și consultare publică proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție (reformarea CSJ). Până la data de 6 septembrie, instituțiile responsabile din domeniu justiției, dar și organizațiile neguvernamentale urmează să vină cu propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea proiectului de lege. Proiectul va fi remis și Comisiei de la Veneția pentru expertizare, mai anunță MJ.

Una dintre principalele modificări majore propuse în proiectul de lege se referă la modificarea componenței CSJ și micșorarea numărului de judecători de la 33 la 20 de judecători până la 1 iunie 2023, când urmează să își înceapă activitatea noua componență a CSJ.

Conform proiectului, magistrații CSJ vor fi selectați de Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), prin concurs public, în bază de merit:

13 judecători vor fi selectați din rândul judecătorilor de carieră (pentru persoanele care au activat în calitate de judecător în instanțele judecătorești, proiectul prevede o experiență de cel puțin 8 ani efectiv lucrați în calitate de judecător; pentru persoanele care au activat în calitate de judecător al Curții Constituționale sau al Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) – o experiență de cel puțin 6 ani efectiv lucrați în funcția respectivă)

7 judecători vor fi selectați din rândul juriștilor non-judecători (avocați, procurori, profesori universitari), care au o experiență de cel puțin 10 ani efectiv lucrați în funcțiile respective.

Potrivit Ministerului Justiției, proiectul prevede și efectuarea evaluării extraordinare a actualilor judecători ai CSJ, precum și a candidaților la cele 7 funcții destinate non-judecătorilor. Evaluarea extraordinară se va efectua în două etape: evaluarea integrității etice și financiare, și evaluarea profesionalismului.

„Prima etapă este pusă în sarcina Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Comisia pre-vetting), care se va expune asupra integrității etice și financiare a actualilor judecători din CSJ, cât și a candidaților la funcțiile vacante din CSJ. În acest context, se propune prelungirea mandatului Comisiei pre-vetting cu încă un an.

În cazul în care candidatul va promova prima etapă a evaluării de către Comisia pre-vetting, atunci CSM, prin intermediul Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, va efectua evaluarea candidatului pe un al treilea criteriu – profesionalismul relevant funcției”, anunță Ministerul Justiției.

Proiectul de lege propus spre examinare stabilește și competențele pentru CSJ:

  • asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul justiției;
  • examinarea, în calitate de primă instanță, a categoriilor de cauze stabilite de lege;
  • examinarea, în calitate de instanță de recurs, a cauzelor cu cea mai mare importanță socială și juridică, precum și asupra celor care relevă încălcări deosebit de grave ale legii și ale drepturilor omului;
  • sesizarea Curții Constituționale privind examinarea excepției de neconstituționalitate a actelor juridice care rezultă din cauze penale contravenționale, civile sau administrative concrete;
  • soluţionarea cererilor de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei hotărâri de condamnare a Republicii Moldova la CtEDO;
  • soluționarea, în cazurile prevăzute de lege, a altor tipuri de cereri.

De asemenea, CSJ va fi autoritatea principală responsabilă de asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul judecătoresc. În acest scop, CSJ va putea întreprinde un șir de măsuri:

  • va publica recomandările rezultate din activitatea de generalizare a practicii judiciare;
  • va elabora, aproba și publica ghiduri cu privire la aplicarea legislației (similar CtEDO, Înaltei Curți de Casație și Justiție din România);
  • la solicitarea instanțelor judecătorești va emite avize consultative (similar Curții Europene de Justiție și CtEDO);
  • va emite hotărâri obligatorii pe marginea demersului în interesul legii.

Potrivit Ministerului Justiției, la elaborarea proiectului de lege a contribuit grupul de lucru pentru elaborarea Conceptului de reformare a CSJ, din care fac parte reprezentanți ai CSJ, Consiliului Superior al Magistraturii, curților de apel, Judecătoriei Chișinău, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților din Moldova, Comisiei parlamentare juridică, numiri și imunități, Centrului de Resurse Juridice din Moldova ș.a. Reprezentanții grupului de lucru s-au întrunit în mai multe ședințe și au formulat, inclusiv, în scris propuneri pentru îmbunătățirea Conceptului de reformă și a proiectului de act normativ, mai menționează MJ.

Procesul de elaborare a conceptului de reformare a Curții Supreme de Justiție (CSJ) a fost inițiat la 10 iunie 2022.