Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Ministrul Justiției, despre propunerea privind…

Ministrul Justiției, despre propunerea privind dublarea salariilor judecătorilor de la CSJ: „în partea de salarizare nu există nicio decizie”

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, susține că propunerea din proiectul de lege privind Curtea Supremă de Justiție, care se referă la dublarea salariilor pentru judecătorii de la CSJ, este „o opțiune ireală”, însă, declară că „dacă vrem să avem judecători buni la CSJ trebuie să asigurăm și un nivel adecvat de salarizare”.

Potrivit ministrului Justiției, pe partea de competențe ale judecătorilor de la CSJ, stipulate în proiectul de lege, precum și în ceea ce privește micșorarea numărului de judecători de la 33 la 20, „lucrurile sunt bătute în cuie”, iar în partea de salarizare „nu există nicio decizie”. De cealaltă parte, reprezentantul Centrului de Resurse Juridice din R. Moldova, Ilie Chirtoacă, susține că propunerea privind dublarea salariilor pentru judecătorii de la CSJ este „foarte reală”.

„Dublarea este o opțiune ireală. O majorare poate ar fi cazul să fie examinată, dar nu cred că dublarea. Pe de o parte, noi dacă vrem să avem judecători buni, corecți, onești la CSJ trebuie să asigurăm și un nivel adecvat de salarizare. Pe de altă parte, înțelegem foarte bine care este situația cu bugetul de stat și situația în general în regiune. Eu nu știu până la urmă care va fi decizia, dar eu nu cred că putem vorbi despre dublare.

(…) În partea de salarizare nu există nicio decizie. S-ar putea să fie același salariu, s-ar putea să fie o majorare de 10%, 20%, 30%, în funcție de capacitățile bugetului de stat. Pe partea de competențe, lucrurile sunt bătute în cuie. În ceea ce privește micșorarea numărului de judecători de la 33 la 20, lucrurile sunt bătute în cuie”, a declarat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă.

De cealaltă parte, Consilierul juridic din cadrul Centrului de Resurse Juridice din R. Moldova, Ilie Chirtoacă, susține că propunerea privind dublarea salariilor pentru judecătorii de la CSJ este „foarte reală”, însă majorarea ar trebui să fie făcută doar pentru judecătorii care trec prin filtrul integrității.

„Foarte reală este (propunerea privind dublarea salariilor pentru judecătorii de la CSJ n. r.). Este și normal să remunerăm persoanele care au trecut filtrul integrității, să le dăm salarii mai bune, dar să fim siguri de independența și integritatea lor. Până la urmă, este vorba despre 20 de judecători, dintre care o persoană va fi delegată la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

CRJM a făcut anterior o analiză a nivelului salarizării la nivelul țărilor Consiliului Europei, și salariilor judecătorilor moldoveni, cei drept, acolo era vorba despre judecătorii începători, erau mult sub media europeană. La Curtea Supremă de Justiție lucrurile desigur că și acum stau puțin mai bine, însă nu atât de bine comparativ cu alte țări din Consiliul Europei. Noi nu ne-am dori ca această majorare să se întâmple acum. Ne-am dori ca această majorare să se întâmple pentru judecătorii care trec prin filtrul integrității și prin comisia de vetting”, a declarat consilierul juridic din cadrul Centrului de Resurse Juridice din R. Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă.

Potrivit proiectului de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție (reformarea CSJ), propus spre consultări publice, judecătorii CSJ, care vor promova cele două etape de evaluare extraordinară, privind integritatea etică și financiară, și evaluarea profesionalismului vor fi remunerați cu dublul salariului de bază al judecătorului CSJ cu vechimea în muncă în funcția de judecător de peste 16 ani, care se achită din data emiterii hotărârii CSM privind promovarea evaluării extraordinare a profesionalismului.

De asemenea, potrivit proiectului, președintele și, respectiv, vicepreședintele CSJ, numiți conform prezentei legi vor fi remunerați cu dublul salariului de bază al președintelui și, respectiv, vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție.

Potrivit Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, un judecător de la CSJ cu vechime în muncă de peste 16 ani are un coeficient de salarizare de 12,29, iar potrivit Legii bugetului de stat pentru 2022, valoarea de referință aplicată magistraților de la Curtea Supremă de Justiție este de 2.500 de lei. Astfel, în prezent, salariul lunar al unui judecător de la CSJ, cu vechimea în muncă în funcția de judecător de peste 16 ani, se ridică la peste 30 de mii de lei. Dacă suma respectivă va fi dublată, judecătorii de la CSJ ar urma să primească un salariu de peste 60 de mii de lei.

În cazul președintelui și vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție, salariul ar urma să se ridice, de asemenea, la suma de peste 60 de mii de lei.

Proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție prevede modificarea componenței CSJ și micșorarea numărului de judecători de la 33 la 20 de judecători până la 1 iunie 2023, când urmează să își înceapă activitatea noua componență a CSJ. Conform proiectului, magistrații CSJ vor fi selectați de Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), prin concurs public:

13 judecători vor fi selectați din rândul judecătorilor de carieră (pentru persoanele care au activat în calitate de judecător în instanțele judecătorești, proiectul prevede o experiență de cel puțin 8 ani efectiv lucrați în calitate de judecător; pentru persoanele care au activat în calitate de judecător al Curții Constituționale sau al Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) – o experiență de cel puțin 6 ani efectiv lucrați în funcția respectivă)

7 judecători vor fi selectați din rândul juriștilor non-judecători (avocați, procurori, profesori universitari), care au o experiență de cel puțin 10 ani efectiv lucrați în funcțiile respective.

Potrivit Ministerului Justiției, proiectul prevede și efectuarea evaluării extraordinare a actualilor judecători ai CSJ, precum și a candidaților la cele 7 funcții destinate non-judecătorilor. Evaluarea extraordinară se va efectua în două etape: evaluarea integrității etice și financiare, și evaluarea profesionalismului.

„Prima etapă este pusă în sarcina Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Comisia pre-vetting), care se va expune asupra integrității etice și financiare a actualilor judecători din CSJ, cât și a candidaților la funcțiile vacante din CSJ. În acest context, se propune prelungirea mandatului Comisiei pre-vetting cu încă un an.

În cazul în care candidatul va promova prima etapă a evaluării de către Comisia pre-vetting, atunci CSM, prin intermediul Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, va efectua evaluarea candidatului pe un al treilea criteriu – profesionalismul relevant funcției”, anunța anterior Ministerul Justiției.

Proiectul de lege propus spre examinare stabilește și competențele pentru CSJ:

  • asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul justiției;
  • examinarea, în calitate de primă instanță, a categoriilor de cauze stabilite de lege;
  • examinarea, în calitate de instanță de recurs, a cauzelor cu cea mai mare importanță socială și juridică, precum și asupra celor care relevă încălcări deosebit de grave ale legii și ale drepturilor omului;
  • sesizarea Curții Constituționale privind examinarea excepției de neconstituționalitate a actelor juridice care rezultă din cauze penale contravenționale, civile sau administrative concrete;
  • soluţionarea cererilor de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei hotărâri de condamnare a Republicii Moldova la CtEDO;
  • soluționarea, în cazurile prevăzute de lege, a altor tipuri de cereri.

De asemenea, CSJ va fi autoritatea principală responsabilă de asigurarea interpretării și aplicării uniforme a legislației în sistemul judecătoresc. În acest scop, CSJ va putea întreprinde un șir de măsuri:

  • va publica recomandările rezultate din activitatea de generalizare a practicii judiciare;
  • va elabora, aproba și publica ghiduri cu privire la aplicarea legislației (similar CtEDO, Înaltei Curți de Casație și Justiție din România);
  • la solicitarea instanțelor judecătorești va emite avize consultative (similar Curții Europene de Justiție și CtEDO);
  • va emite hotărâri obligatorii pe marginea demersului în interesul legii.

Potrivit Ministerului Justiției, la elaborarea proiectului de lege a contribuit grupul de lucru pentru elaborarea Conceptului de reformare a CSJ, din care fac parte reprezentanți ai CSJ, Consiliului Superior al Magistraturii, curților de apel, Judecătoriei Chișinău, Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Avocaților din Moldova, Comisiei parlamentare juridică, numiri și imunități, Centrului de Resurse Juridice din Moldova ș.a. Reprezentanții grupului de lucru s-au întrunit în mai multe ședințe și au formulat, inclusiv, în scris propuneri pentru îmbunătățirea Conceptului de reformă și a proiectului de act normativ, mai menționează MJ.