Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   DOC/ Modul în care va…

DOC Modul în care va fi selectat Procurorul General. Prevederile regulamentului aprobat de CSP

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au aprobat marți, 19 noiembrie, în ședință, regulamentul privind modul de organizare, desfășurare și evaluare a rezultatelor selecției candidatului la funcția de Procuror General.

Regulamentul apropat de CSP prevede trei etape privind selectarea candidatului final:

 • examinarea dosarelor candidaților
 • interviul;
 • evaluarea rezultatelor și nominalizarea candidatului care să fie propus pentru numirea în funcția de Procuror General.

Astfel, consiliul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării listei candidaților preselectați de către Comisie și a dosarelor acestora, decide, în ședință închisă, printr-o hotărâre motivată, asupra admisibilității și gradului de corespundere a lor cu condițiile pentru funcția de Procuror General.

Potrivit documentului aprobat, Consiliul poate restitui Comisiei lista menționată, printr-o hotărâre motivată, dacă cel puțin un candidat nu corespunde în mod vădit condițiilor prevăzute de art.17 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

În situația restituirii listei candidaților preselectați și urmare a înlăturării încălcărilor respective, Comisia prezintă la Consiliu aceeași listă sau o altă listă de candidați din rândul candidaților care au depus dosare de participare la concurs. În orice caz, după parvenirea uneia dintre listele indicate, selecția se reia, inclusiv de la etapa examinării admisibilității dosarelor candidaților.

În cazul în care sunt întrunite condițiile de admisibilitate pentru toți candidații preselectați, Consiliul:

 • adoptă hotărârea privind admisibilitatea;
 • solicită, după caz, pentru toți candidații a căror dosare au fost considerate admisibile:
  a) Autorității Naționale de Integritate – certificat de integritate;
  b) Centrului Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea profesională;
  c) Serviciului de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, ordinii publice;
  d) Comisiei privind verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie – certificatul medical privind starea sănătăţii;
 • stabilește data, ora, locul desfășurării probei/etapei interviului.

Etapa interviului urmează să se desfășoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării de către Consiliu a listei candidaților preselectați și a dosarelor acestora.

Desfășurarea interviului

Interviurile se înregistrează prin mijloace audio/video, iar înregistrările sunt plasate pe pagina web oficială a Consiliului imediat după încheierea ultimului interviu. Candidații sunt intervievați de către Consiliu în ordinea alfabetică a numelui.
Până la începerea nemijlocită a interviului, Președintele Consiliului întreabă fiecare candidat dacă își susține cererea de participare la concurs și dacă nu are recuzări față de membrii Consiliului.

Candidatul la funcția de Procuror General, este evaluat, în cadrul selecției, în bază de fișă, anexă la prezentul Regulament, care include următoarele criterii:
a) conceptul de management și dezvoltare instituțională;
b) motivația de accedere în funcția de Procuror General;
c) gândire critică, raportare la valorile profesionale și angajament;
d) exprimarea clară și logică, inclusiv în cadrul discursului public de la interviu;
e) experiența și competența profesională;
f) autocontrol și rezistență la stres;
g) abilități manageriale;
h) etica și buna reputație.

Regulamentul integral:

Oleg Crîșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo sunt cei patru candidați propuși de comisia Ministerului Justiției Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care va selecta un procuror general și îl va înainta președintelui Republicii Moldova, care decide dacă semnează decretul de numire în funcție sau nu.

Decizia noului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, de a expedia către CSP lista celor patru candidați vine după ce, anterior, fostul ministru al Justiției, Olesea Stamate, în Guvernul condus de Maia Sandu, a anunțat că rezultatele concursului trebuie anulate, întrucât concursul a fost viciat.