Principală  —  IMPORTANTE   —   Cum motivează judecătorii CC decizia…

Cum motivează judecătorii CC decizia de a declara drept neconstituțional Partidul Politic „Șor”

Sursa: partidulsor.md

Judecătoarea Curții Constituționale (CC), Domnica Manole, a venit luni, 19 iunie, cu detalii într-un briefing de presă după ce Înalta Curte a declarat Partidul Politic „Șor” drept neconstituțional. Instituția a ajuns la concluzia că „Partidul Politic „Șor” militează împotriva principiilor statului de drept, a suveranității și a independenței R. Moldova”, motive pentru care formațiunea politică a fost dizolvată.

Astfel, CC a constatat că în mai multe scrutine la care au participat concurenții electorali ai Partidului „Șor” s-a încălcat „principiul finanțării transparente a partidului politic”, prin:

  • nedeclararea în rapoartele financiare ale partidului a mijloacelor financiare utilizate în campania electorală;
  • nedeclararea donațiilor în rapoartele financiare ale partidului;
  • depășirea plafonului maxim al mijloacelor financiare care pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral;
  • diminuarea prețului real al donațiilor și al serviciilor prestate pentru un eveniment electoral;
  • ignorarea sancțiunilor aplicate de Comisia Electorală Centrală. 

„Astfel, deși în anul 2016, în cauza Popenco autoritățile au constatat că candidatul Partidului „Șor” a afectat principiul finanțării transparente prin alocarea de mijloace din surse nedeclarate, în anii care au urmat, candidații partidului au comis încălcări similare. De exemplu, în anul 2018, în cauza Apostolova autoritățile au constatat încălcarea interdicției subvenționării din străinătate a partidului politic; în anul 2019, partidul a primit donații de la agenți economici care desfășoară activități finanțate din bugetul de stat; în anul 2020, în cauza Balinschi autoritățile au constatat că candidatul nu a declarat resursele financiare folosite în activitățile electorale. 

Mai mult, în anul 2021, autoritățile electorale au aplicat trei sancțiuni pentru încălcarea legislației referitoare la finanțarea partidului și a campaniei electorale, pentru încălcarea regulilor de utilizate a mijloacelor bănești din fondul electoral, pentru neraportarea donațiilor primite și pentru depășirea plafonului maxim al mijloacelor financiare. De asemenea, în anul 2022, autoritățile electorale au constatat de două ori că concurenții electorali ai Partidului Politic „Șor” au diminuat în mod semnificativ prețul donațiilor primite”, a declarat judecătoarea Domnica Manole.

Cât privește „proporțiile semnificative ale finanțării”, Curtea a observat că deși în anul 2021 autoritățile electorale au constatat că Partidul Politic „Șor” a încălcat principiul finanțării transparente a campaniei electorale în proporție de 7 800 de lei, 9 049 de lei sau 9 514,80 de lei, în cazurile din anii 2016, 2018 și 2019 candidații partidului nu au raportat sume cu mult mai mari, de exemplu de la 25 044 de lei până la peste 2 090 000 de lei.

„De asemenea, din actele de investigație din octombrie 2022, rezultă că autoritățile au ridicat de la persoane care acționează în interesul partidului sume de bani în sumă de peste 2 500 000 lei.  Mai mult, din actele ce datează din aceeași perioadă rezultă că diferite persoane care acționau în interesul Partidului „Șor” distribuiau bani reprezentanților partidului în sume care depășesc 10 000 000 lei. 

Din actele analizate, rezultă că o persoană a primit fie personal, fie prin intermediari, pentru a fi distribuiți reprezentanților partidului, sume de bani cuprinse între 3 000 000 lei și 8 000 000 lei. O altă persoană a repartizat sume de bani cuprinse între 500 000 lei și 2 000 000 lei. Prin urmare, Curtea a constatat că finanțarea netransparentă a Partidului Politic „Șor” are caracter sistemic, continuu și în proporții semnificative (…).

(…) De asemenea, aceste acțiuni denotă că ordinea internă a partidului nu corespunde principiilor democratice. Din această situație rezultă că odată ajuns la putere, acest partid va aplica principiile pe care le-a aplicat în interiorul structurii sale și în structura statală, făcând ca voința statului să nu se mai formeze ca urmare a jocului liber al forțelor politice, ci ca urmare a manifestării unui sistem autoritar. 

Analizând în cumul toate materialele cauzei în raport cu pertinența și concludența lor și având în vedere istoricul și consistența încălcărilor comise de Partidul Politic „Șor”, consemnate în special în hotărâri judecătorești irevocabile și alte acte ale autorităților, Curtea a ajuns la concluzia că Partidul Politic „Șor” militează împotriva principiilor statului de drept, a suveranității și a independenței Republicii Moldova. Din aceste motive, Curtea a declarat neconstituțional Partidul Politic „Șor” și a dispus următoarele: 

De la data pronunțării prezentei hotărâri, Partidul Politic „Șor” se consideră dizolvat. Niciun act al organelor acestui partid, adoptat după pronunțarea prezentei hotărâri, nu are valoare juridică (…)”, conform textului briefing-ului susținut de Domnica Manole.

Luni, 19 iunie, CC a a admis sesizarea Guvernului cu privire la verificare constituționalității Partidului Politic „Șor”. Astfel, formațiunea politică a fost declarată neconstituțională, considerând partidul dizolvat. Conform dispozitivului Hotărârii CC, deputații Partidului „Șor” vor deveni parlamentari independenți, fără dreptul de a se afilia la alte fracțiuni parlamentare. În plus, fotoliul de deputat care a fost eliberat atunci când Ilan Șor a rămas fără mandat va rămâne vacant pe tot parcursul acestei legislaturi.

La hotărârea de declarare a partidului neconstituțional, a fost formulată o opinie disidentă de magistratul Serghei Țurcan și o opinie separată de către judecătorul Vladimir Țurcanu.