Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   DOC/ Guvernul va aproba miercuri…

DOC Guvernul va aproba miercuri documentul care prevede vânzarea SUA a terenului fostului Stadion Republican. Ce urmează și cum va fi stabilit prețul terenului pentru noua ambasadă a Americii la Chișinău

Cabinetul de miniștri urmează să aprobe în ședința de miercuri, 20 aprilie, Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul R. Moldova și Statele Unite ale Americii (SUA) privind achiziționarea proprietății pentru noua Ambasadă a Statelor Unite ale Americii în R. Moldova.

Potrivit Memorandumului, odată cu aprobarea documentului de către Cabinetul de miniștri, terenul cu suprafața de 5,1814 ha al fostului Stadion Republican va trece din domeniul public în domeniul privat al statului.

Ce urmează

Prețul terenului urmează a fi stabilit, după negocieri, de către reprezentanții mai multe instituții de stat din R. Moldova și partea americană.

Ulterior, raportul de evaluare va fi prezentat grupului de lucru în cel mult 45 de zile din data semnării Memorandumului de Înțelegere.

Directorul general al Agenției Proprietății Publice va semna cu Statele Unite ale Americii, în numele Guvernului, actele necesare formării contractului de vânzare-cumpărare a terenului și să recepționeze Notificarea de Exercitare.

Componența grupului de lucru

Grupul de lucru care va negocia cu SUA prețul terenului fostului Stadion Republican va fi format, la inițiativa APP, din reprezentanții:

Ministerului Economiei,
Ministerului Finanțelor,
Ministerul Justiției,
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,
Ministerului Culturii,
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene,
Agenției Servicii Publice
Agenției Proprietății Publice.

Potrivit Hotărârii de Guvern, în termen de 10 zile de la data recepționării Notificării de Exercitare, Agenția Proprietății Publice de comun acord cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în R. Moldova vor institui Comisia de transmitere a bunurilor imobile și vor asigura transmiterea terenului cu suprafața de 5,1814 ha din str. Tighina nr. 12, mun. Chișinău, incluzând părțile componente care sunt proprietate destat, în proprietatea Statelor Unite ale Americii pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. 

Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul R. Moldova și Statele Unite ale Americii (SUA):

În februarie curent, Agenția Proprietății Publice (APP) a inițiat procesul de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea cu titlu oneros, din proprietate a statului, a peste 5,1 hectare de pământ a fostului Stadion Republican în posesia Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Detalii aici

La 29 iulie 2021, magistrații Curții Constituționale au declarat neconstituționale modificările operate de PSRM-ȘOR la Legea prin care au fost abrogate prevederile legale care autorizau transmiterea terenului Stadionului Republican în folosință către Ambasada Statelor Unite ale Americii.

Astfel, prin decizia CC, terenul a fost transmis, din nou, către ambasada SUA la Chișinău pentru construcția edificiului misiunii diplomatice americane.