Principală  —  Reporter Special  —  Reportaje   —   Azilul republican: demisie cu plângere…

Azilul republican: demisie cu plângere în instanţă

Gheorghe Gherştega, directorul Azilului republican pentru bătrâni şi invalizi din mun. Chişinău, a fost demis pe data de 15 ianuarie 2016, după ce, la sfârşitul lunii noiembrie, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) a efectuat un control la azil. În urma acestor verificări, s-au depistat mai multe încălcări, printre care: nu au fost înregistrate procedurile achiziţiilor publice petrecute; lipseau procesele-verbale şi registrele de evidenţă a contractelor; azilul nu a întocmit niciun raport pentru contractele încheiate etc.

„Grupul de lucru a efectuat vizite de documentare în întreaga instituţie. În blocul nr. I, etajul II, recent renovat, condiţiile sunt potrivit normelor. Însă, aproximativ 10 odăi de la acest etaj sunt libere. Totodată, la etajul IV, în cadrul aceluiaşi bloc, condiţiile sunt total diferite: odăile sunt într-o stare avariată, temperatura în aceste odăi este foarte scăzută, geamurile sunt vechi şi pătrunde aerul rece de afară, ceea ce poate cauza agravarea stării de sănătate a beneficiarilor. Mobilierul este vechi şi deteriorat, pereţii nu au fost zugrăviţi în ultimii ani, condiţiile în blocurile sanitare sunt nesatisfăcătoare. Igiena este nesatisfăcătoare, în special acolo unde sunt cazaţi beneficiarii ţintuiţi la pat. În odăi persistă un miros neplăcut, ceea ce demonstrează lipsa igienizării încăperilor în termenele stabilite de instituţie. În context, subliniem că mai mulţi beneficiari au menţionat atitudinea neadecvată din partea directorului şi lipsa atenţiei din partea personalului instituţiei. De remarcat că la adresa MMPSF au parvenit şi parvin cu regularitate multe petiţii din partea beneficiarilor cu referire la modul abuziv de administrare. Potrivit beneficiarilor, ei trebuiau să-şi cumpere singuri medicamentele, pentru că Administraţia instituţiei invoca lipsa acestora. Cu toate acestea, în urma evaluării nu a fost identificată insuficienţa produselor farmaceutice necesare”, se menţionează în raportul MMPSF întocmit după efectuarea controlului inopinat la Azilul republican.

Totodată, reprezentanţii ministerului susţin că aceste controale inopinate au fost pornite la 26 august, curent, la toate azilurile şi orfelinatele din ţară. „Am primit mai multe plângeri, petiţii, care ne-au făcut să alcătuim o listă a tuturor instituţiilor care se află în subordinea ministerului”, ne-a explicat Tatiana Gumene, şefa serviciului de presă al ministerului.

554-azil2Potrivit reprezentanţilor ministerului, vor fi sesizate organele competente pentru investigaţii detaliate asupra activităţii Azilului republican. Totodată, va fi sesizată Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat al Muncii, dar şi Inspecţia Financiară, Procuratura mun. Chişinău, Centrul Naţional Anticorupţie.

Amintim că, pe data de 12 noiembrie 2015, ZdG a scris un articol, „Culisele Azilului republican pentru invalizi şi pensionari”, în care enumera anume aceste probleme, confirmate ulterior de cei care au efectuat controlul: camere de lux, în care nu aveau acces bătrânii de rând, şi camere fără reparaţie, în care oamenii îngheaţă şi se simt în nesiguranţă. După publicarea acestui articol, la redacţie ne-au telefonat mai mulţi locatari ai azilului, care s-au plâns că au fost criticaţi dur de către directorul instituţiei, Gheorghe Gherştega, pentru că ar fi discutat cu reporterii.

După demiterea directorului azilului, Gheorghe Gherştega, oamenii susţin că atmosfera de la azil a devenit mai plăcută şi mai liniştită. „Deja nu mai lipsesc medicamentele. Nu mai suntem jigniţi şi nu mai trebuie să suportăm indispoziţiile directorului”, afirmă câţiva beneficiari ai azilului. Totodată, bătrânii îşi fac griji că Gherştega ar putea fi restabilit în funcţie, după ce a depus o cerere la Judecătoria Centru. „Câteva infirmiere au fost la Ministerul Muncii şi acolo au întâlnit-o pe Valentina Buliga, ex-ministra MMPSF, care le-a dat asigurări că Gherştega va reveni în postul său”, ne-a spus Marina Nemov, medicul-şef, care este acum directoare interimară a azilului.

Menţionăm că în R. Moldova sunt 31 de aziluri, cel din Chişinău fiind şi cel mai mare. Azilul republican pentru invalizi şi pensionari este o instituţie subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care dispune de circa 200 de locuri. Aici sunt cazate temporar sau permanent persoane fără susţinători legali. Instituţia oferă servicii de întreţinere completă din partea statului, inclusiv asistenţă medicală şi socială. Cei care sunt aduşi aici plătesc lunar pentru întreţinere câte 75% din pensie.