O nouă zi fierbinte la Chișinău! Polițiști din Cahul, Vulcănești și Cantemir vin spre Chișinău

Opo­zi­ția de Chi­și­nău a anun­țat și pen­tru joi, 21 ianu­a­rie 2016 pro­tes­te masi­ve, împo­tri­va actu­a­lei guver­nă­ri. În acest con­text, un citi­tor al ZdG ne-a remis ima­gi­ni cu auto­ca­re pli­ne cu poli­țiș­ti care au por­nit spre Chi­și­nău.

Pre­ci­zăm că, mier­cu­ri, 20 ianu­a­rie, mii de oame­ni au pro­tes­tat la Par­la­ment împo­tri­va înves­ti­rii nou­lui Guvern, con­dus de Pavel Filip. Aces­ta a fost votat în jurul orei 16.30 în tim­pul unei ședin­țe ful­ger a Par­la­men­tu­lui. Aproa­pe de mie­zul nop­ții, într-o ședin­ță secre­tă, noii miniș­tri au depus jurămân­tul în fața pre­șe­din­te­lui Timofti.

Astăzi, pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă a anun­țat că a por­nit urmă­ri­rea pena­lă pe mar­gi­nea pro­tes­te­lor vio­len­te de mier­cu­ri sea­ra. Fap­tele fiind inves­ti­gate sub aspec­tul comi­te­rii infra­cţiu­nii de dez­or­dini în masă (art.285 Cod Penal), se spu­ne într-un comu­ni­cat al Pro­cu­ra­tu­rii.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    Si mili­ti­e­nii din Tighi­na vin. Si for­te­le para­mi­li­ta­re ale boss’AlfaMafiotul Pla­ha: ARGUS-S-isti, Tutu-isti, boxe­ri, bose­ci, inter­lo­pi. Si ofi­te­rii “arma­tei natio­na­le” degi­za­ti inpo­li­tis­ti. Vin cu totii de-a cala­re, din hota­re in hota­re!

  • Nova OL

    ” Aproa­pe de mie­zul nop­ții, într-o ședin­ță secre­tă, noii miniș­tri au depus jurămân­tul în fața pre­șe­din­te­lui Timofti.” Si asta e guvern legi­tim? Cui au jurat ei devo­ta­ment? Mafi­ei? Celui ce umbla cu paza de corp chiar si la WC? Agen­tii Krem­li­nu­lui au aca­pa­rat tara. La fel si Putin are fri­ca de pro­pri­ul popor neca­tind la rei­tin­gu­ri­le umfla­te! Ama­ri­ti­lor, sun­te­ti ori­bi­li!