Principală  —  IMPORTANTE   —   Tariful (ne)anulat de la Cahul.…

Tariful (ne)anulat de la Cahul. „Au decis să sfideze Decizia Curții de Apel”. Reacția Cancelariei de Stat

Sursa foto: delucru.md

În 2017 Consiliul Municipal Cahul a adoptat o decizie, prin care a fost majorat tariful pentru deservirea spațiilor locativ-comunale de la 0,45 la 1,2 lei pentru un metru pătrat. În 2018, însă, Curtea de Apel (CA) Cahul a anulat anexa la decizia Consiliului Municipal Cahul prin care se calcula majorarea tarifului. Oamenii însă au continuat să plătească până în prezent serviciile comunale conform tarifului anulat.

Rodica Cujba, juristă în cadrul Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Locativă Cahul” (ÎM GCL) care gestionează prestarea serviciilor comunale în Cahul, a declarat anterior pentru ZdG că tariful a rămas în vigoare, deoarece Cancelaria de Stat nu a întreprins în termen măsurile necesare pentru asigurarea executării deciziei Curții de Apel. 

Igor Șevcenco, șeful Oficiului Teritorial (OT) Cahul al Cancelariei de Stat a venit cu o reacție în urma publicării articolului de către ZdG. Oficialul susține că, din august 2021, de când acesta a fost învestit în funcție, OT Cahul a întreprins mai multe acțiuni prin care a încercat ca hotărârea Curții de Apel (CA) Cahul din octombrie 2018 să fie pusă în aplicare. 

„Tariful nu putea fi încasat începând cu data de 11 octombrie 2018”

Igor Șevcenco, șeful OT Cahul al Cancelariei de Stat susține că autoritățile locale, cât și ÎM GCL „au decis să sfideze Decizia CA Cahul și să perceapă în continuare tariful de 1,20 lei per m2, contrar legii. Astfel prin decizia CA Cahul, definitivă și irevocabilă, a fost anulată parțial decizia Consiliul Orășenesc Cahul și anume „Se anulează parțial Anexa la decizia Consiliului orășenesc Cahul nr.1/29(15/29)- XXV din 23.02.2017, în partea prevederilor cu privire la stabilirea tarifului pentru deservirea și întreținerea spațiului locativ și sistemelor de apeduct și canalizare la punctele 1,2,3,4,5,6 și a tarifului total de 1,20 lei lunar pentru 1m2, ca fiind contrară legii”. Procedura în instanța de judecată s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000”, punctează oficialul.

„Este important să se înțeleagă legea aplicabilă la momentul litigiului și anume Legea contenciosului administrativ nr.793/2000 și nu Codul Administrativ. Astfel în conformitate legea 793/2000, art. 29. Efectele anulării actului administrativ (1) Actul administrativ anulat, în tot sau în parte, încetează a produce efecte juridice din momentul în care hotărârea instanței de contencios administrativ devine irevocabilă. Având în vedere prevederile art.29 din Legea 793/2000 și Decizia Curții de Apel din 11 octombrie 2018, tariful de 1,20 lei per m2 nu putea fi încasat începând cu data de 11 octombrie 2018. Având în vedere principiile de drept „forța lucrului judecat„ și „opozabilitatea hotărârii judecătorești„ ÎM GCL Cahul în calitate de intervenient accesoriu al litigiului dat era obligată să se conformeze imediat Deciziei Curții de Apel Cahul. Or această obligație în egală măsură survine și în sarcina fondatorului Consiliul Municipal Cahul cât și a primarului municipiului Cahul”, susține Igor Șevcenco. 

„Consiliul municipal Cahul nu a mai întreprins nici o acțiune în vederea reactualizării tarifelor”

Igor Șevcenco, șeful Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție (IP) Cahul, prin care a solicitat verificarea acțiunilor factorilor de decizie a ÎM GCL privind posibile componente de infracțiune, „înșelarea clienților”. IP Cahul a considerat întemeiate cele invocate de OT Cahul al Cancelariei de Stat, dar procuratura raională Cahul a considerat că trebuie clasat procesul penal și a refuzat să pornească o urmărire penală. Procuratura a motivat decizia prin lipsa obiectului infracțiunii. 

În răspunsul primăriei oferit OT Cahul al Cancelariei de Stat este menționat că litigiile între OT Cahul și Consiliul Municipal Cahul „au fost examinate în cadrul comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Municipal Cahul, cu participarea administratorului ÎM GCL și a primarului municipiului Cahul. În rezultat, s-a propus Primăriei municipiului Cahul, Consiliului de administrație și administratorului ÎM GCL, Iurie Arnaut, să prezinte un proiect de decizie și un raport argumentat și detailat privind calcularea și stabilirea tarifelor pentru deservirea și întreținerea fondului locativ al ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul, pentru a fi discutat și aprobat în cadrul ședinței ulterioare a Consiliului municipal Cahul, unde vor fi luate în considerație propunerile din partea locuitorilor din municipiul Cahul, parvenite în rezultatul audierilor publice, pe care le vom desfășura la tema respectivă”, scrie în răspunsul primăriei municipiului Cahul.  

Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunal-Locativă” Cahul într-un răspuns oferit lui Igor Șevcenco, șeful Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a menționat că „la 22 august 2019, în ședința consiliului a fost examinat proiectul de decizie despre modificarea deciziei Consiliului orășenesc Cahul din 23.02.2017, însă a fost adoptată decizia în cauză prin dispunerea amânării examinării proiectului de decizie. Până în prezent, Consiliul municipal Cahul nu a mai întreprins nici o acțiune în vederea reactualizării tarifelor”, se indică în răspunsul întreprinderii. 

„Eu categoric nu văd o problemă de corupție, este vorba de interpretare”

Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul susține că urmează să aibă o ședință în care să vadă la ce etapă se află situația. „Eu sincer nu pot să mă expun până nu este o decizie definitivă, situația nu este clarificată și e încă în litigiu. Domnul Șevcenco a fost într-un litigiu personal, ulterior a atras și Cancelaria, după părerea mea aici se urmăresc mai mult interesele personale, decât publice. În situația creată e o chestiune de interpretare. Am să am o ședință cu conducătorii să văd la ce etapă e situația. Nu a încasat nimeni bani, inventând niște cifre. Eu în calitate de primar sunt interesat să apăr cetățenii, dar mă gândesc și la situația financiară a întreprinderii, ea și așa stă pe linia de plutire. Dacă este o decizie definitivă, noi suntem obligați să examinăm la Consiliul Municipal Cahul și el e obligat să se conformeze în cazul unei decizii definitive. Trebuie de văzut partea juridică, eu categoric nu văd o problemă de corupție, este vorba de interpretare sau modul cum anumite instituții văd procesul de executare. Nu știu de ce nu este executată decizia Curții de Apel, posibil deoarece nu a fost prevăzut foarte clar în hotărârea instanței ce se întâmplă mai departe, se recalculează, de când, cum etc. Poate în asta au fost și temerile. Despre situația creată s-a adus la cunoștința oamenilor din Cahul, se cunoaște că sunt niște litigii, eu comunic cu oamenii zilnic”, declară Nicolae Dandiș.