Principală  —  IMPORTANTE   —   VIDEO/ Angajații de la „Calea…

VIDEO Angajații de la „Calea Ferată din Moldova” protestează în fața Parlamentului și a Președinției

Angajații Î.S. „Calea Ferată din Moldova” organizează o manifestație de protest în fața clădirii Parlamentului și a Președinției în legătură cu „situația inadmisibilă creată” la întreprindere.

Oamenii spun că din luna noiembrie a nului trecut nu și-au primit salariile.

În fața manifestanților a ieșit vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii Platforma DA Alexandru Slusari. Oamenii însă i-au spus acestuia că nu sunt interesați de politică și că au nevoie de salarii, nu de declarații politice.

„Stimați deputați, la noi a ajuns cuțitul la os. De 6 ani ne adresăm structurilor abilitate, dar nu avem niciun răspuns. Din luna noiembrie nu am primit niciun ban”, a declarat un manifestant.

Curtea de Conturi a constatat într-un audit pentru anii 2018-2019 că ÎS „Calea Ferată a Moldovei” a gestionat neconform resursele financiare publice și patrimoniul public. Potrivit raportului audiat la 2 februarie, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice, unele activități realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această întreprindere, iar sistemul de control intern managerial necesită a fi consolidat, pentru susținerea managementului în abordarea riscurilor de regularitate.

Astfel, neelaborarea, necoordonarea și neaprobarea corespunzătoare a unui nomenclator complex al serviciilor aferente altor activități operaționale prestate de „Calea Ferată a Moldovei” și a tarifelor aferente contravin exigențelor legale privind organizarea și funcționarea întreprinderilor de stat și municipale, se menționează în Raport.

Totodată, nerealizarea pe deplin a măsurilor de dare în locațiune a încăperilor neutilizate a generat dispute și carențe compromise în valoare totală de 19 986,8 mii de lei, precum și a determinat nemajorarea veniturilor proprii pasibile de acumulat în sumă de circa 3 793,9 mii de lei. Iar nerespectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea întreprinderilor de stat și municipale s-a soldat cu comercializarea neconformă a circa 66,6 mii tone de active circulante sub formă de materiale feroase și administrarea neconformă a investițiilor financiare pe termen lung în părți neafiliate în valoare de 15 411,6 mii lei.  

Mai multe consecințe negative a avut și aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile. În același timp, neonorarea conformă a angajamentelor asumate de întreprindere a cauzat suportarea unor cheltuieli sub formă de penalități, iar monitorizarea necorespunzătoare a scopurilor în corelare cu resursele financiare necesare și rezultatele finale stabilite a condiționat efectuarea unor investiții în imobilizări necorporale în valoare totală de 17 534,7 mii lei, care nu se utilizează conform destinației și nu produc beneficii întreprinderii.

La 22 februarie angajaţii nodului feroviar Ocniţa au blocat în semn de protest, circulaţia trenurilor marfare care intră în ţară. Oamenii spun că nu au primit salariile din luna noiembrie, iar conducerea căilor ferate îi hrăneşte doar cu promisiuni.

La 25 februarie și angajații nodului feroviar Bălți au protestat, din cauza întârzierilor salariale.

La nivelul Parlamentului a fost constituită o Comisie specială privind analiza situației economico-financiare de la Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” și rezultatul activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010-2020.

Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului raportul cu privire la rezultatele și concluziile anchetei, în termen de până la 60 de zile.