Principală  —  IMPORTANTE   —   Ultimele măsuri aprobate de CSE…

Ultimele măsuri aprobate de CSE în legătură cu criza gazelor naturale, distribuția de lemne și asigurarea seecurității energetice

Imagine simbol

Societatea pe Acțiuni „Energocom” va procura, în baza contractului-cadru EFET (Federația Europeană a Furnizorilor de Energie), iar Societatea pe Acțiuni „Moldovagaz” va asigura livrarea și va vinde către SA „Energocom” 5 milioane m3 de gaze naturale, la prețul de achiziție de 1882,78 USD/1000 m3. Păstrarea gazelor naturale procurate va fi asigurată de Societatea cu Răspundere Limitată „Moldovatransgaz”. O dispoziție în acest sens a fost aprobată joi, 15 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE).

De asemenea, în contextul volatilității înalte a piețelor gazelor naturale regionale, SA „Energocom” va putea vinde și achiziționa gazele naturale prin negocieri directe sau prin bursele de mărfuri pe piețele țărilor părți ale Comunității Energetice, la cele mai convenabile prețuri. Pentru majorarea capitalului social al SA „Energocom”, din contul modificării soldurilor de mijloace bănești la conturile bugetului de stat, vor fi alocate 200 milioane de lei.

În scopul asigurării necesarului de păcură pentru perioada rece a anului, Comisia pentru Situații Excepționale a decis că, SA  „Termoelectrica” va achiziționa, prin negocieri directe, și va semna contracte de vânzare-cumpărare a păcurii, în cantitate de până la 190 mii tone, după aprobarea prealabilă în cadrul consiliului societății. Achiziția efectuată de Termoelectrica va fi scutită de plata taxei pe valoarea adăugată, a accizei și a taxei vamale, pe o perioadă ce nu va depăși 31 mai 2023. Transportul cantității de păcură procurate va fi asigurat, în regim prioritar, de ÎS „Calea Ferată din Moldova”, în limita efectivului disponibil de cisterne și locomotive.

Totodată, conform deciziei CSE, până la 1 mai 2023, se scutește de plata accizei plasarea în regim vamal de import a păcurei clasificate la mai multe poziții tarifare. 

„Agenția Moldsilva” va asigura comercializarea volumului masei lemnoase de foc recoltate și/sau aflate în stoc exclusiv consumatorilor casnici, entităților de interes public, precum și prestatorilor de servicii sociale acreditați, care vor notifica Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu privire la volumele achiziționate în termen de 3 zile de la achiziție.

De asemenea, membrii CSE au decis alocarea mijloacelor financiare, din fondul de intervenție a Guvernului, în scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaților. Astfel, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va primi 2424,5 mii lei pentru acoperirea costurilor de funcționare a Centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, și 127,5 mii lei pentru cele create de către instituțiile bugetare din subordinea MMPS.

Totodată, în vederea acordării sporului de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate, la solicitarea structurilor teritoriale de asistență socială, antrenate direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional şi de refugiați, vor fi repartizate 367,1 mii lei. În același timp, 3273,7 mii lei se vor aloca autorităților publice locale de nivelul II, iar 608,8 mii lei – celor de nivelul I.

O altă prevedere aprobată de CSE ține de ajutorul umanitar pentru Ucraina. În acest sens, a fost aprobată acordarea, cu titlu gratuit, în calitate de asistență internațională, a bunurilor materiale din gestiunea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în sumă de peste 5 milioane de lei. 

Membrii CSE au mai decis că vânătoarea va fi permisă exclusiv pe terenurile deschise, în limitele cotelor de recoltare aprobate pentru sezonul de vânătoare 2022-2023. Tragerea și aflarea cu arma încărcată va fi interzisă la o distanță mai mică de 10 km de la frontiera de stat cu Ucraina, precum și la o distanță mai mică de 2 km de la periferiile municipiilor Chișinău și Bălți și de 1 km de la periferia oricăror altor localități. Totodată, pe perioada stării de urgență, se interzice introducerea de către cetățenii străini pe teritoriul țării a armelor și munițiilor pentru participarea la vânătoare.

O altă decizie se referă la persoanele juridice şi cele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – producători agricoli. Aceștia vor achita, nu mai târziu de data de 25 noiembrie a anului curent, impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar aferent bunurilor imobiliare/terenurilor existente sau dobândite până la data de 25 septembrie 2022.