Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Sesiunea de bacalaureat 2023: s-au…

Sesiunea de bacalaureat 2023: s-au înscris peste 19 mii de candidați, aproape 9 mii dintre ei – cu profil real

Comisia Națională de Examene a aprobat lista celor 93 de Centre de bacalaureat pentru sesiunea 2023. Din numărul total de centre, 31 se află în municipiul Chişinău. Având în vedere numărul total de candidați în fiecare raion și municipiu, în 16 dintre raioane este instituit un singur centru de bacalaureat. 

Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 02 – 20 iunie 2023. Orarul probelor de examen sesiunea 2023 poate fi găsit aici

Testele rezolvate vor fi verificate în patru centre republicane de evaluare din mun. Chișinău începând cu data de 2 iunie. Pe data de 26 iunie, în centrele de bacalaureat, vor fi afișate rezultatele din sesiunea de bază. Programul de desfășurare a sesiunii de examene 2023 poate fi accesat aici.

În sesiunea de examen 2023 sunt înscriși 19 064 de candidați, dintre care 2 478 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare. În sesiunea 2022 au fost înscriși la examenul național de bacalaureat 18 566 de candidați, în 2021 – 16 773, iar în sesiunea 2019 – 17 754.  

În anul curent, la profilul real au depus cereri pentru a susține bacalaureatul 8 798 de candidați, la profilul umanist – 9 415 de candidați, la profilul arte – 537 de candidați și la profilul sport – 314 candidați.

Conform limbii de instruire candidații înscriși la sesiune sunt repartizați după cum urmează: limba de instruire română – 15 441 de candidați, limba de instruire rusă/engleză/bulgară/ucraineană/găgăuză – 3 623 de candidați.

Din numărul total de candidați care s-au înscris pentru susținerea examenului național de bacalaureat 12 468 sunt din licee teoretice, 6 130 – colegii/centre de excelență, instituții de învățământ superior – 287, externat – 179.  

În context, Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă elevii claselor absolvente să se pregătească temeinic și conștiincios pentru susținerea examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2023.