Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Revolta controlorilor de trafic aerian

Revolta controlorilor de trafic aerian

Colectivul controlorilor de trafic aerian al IS „MoldATSA” a emis un comunicat de presă prin care atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă întreprinderea.

Vedeți mai jos mesajul integral al acestora:

Noi, colectivul controlorilor de trafic aerian al IS „MoldATSA” (Moldavian Air Traffic Services Authority), facem această declarație cu scopul de a atrage atenția opiniei publice asupra unei serii de probleme acute cu care se confruntă întreprinderea noastră și, în consecință, întreaga ramură a aviației civile. Considerăm că trebuie să aducem la cunoștința fiecărui cetățean care utilizează transportul aerian în Republica Moldova aceste informații care au o importanță vitală.

În aprilie 2015, în baza unei decizii luate de o instanță de judecată din Bruxelles în cadrul dosarului ”Komstroy vs. Republica Moldova”, pe teritoriul Europei au fost blocate conturile bancare ale IS “MoldATSA”. IS “MoldATSA” care nu are nici un fel de legătură, directă sau indirectă cu acest proces juridic, a devenit, astfel, victima unor proceduri juridice din alte țări. În acest fel, întreprinderea de stat – singura autoritate care dirijează traficul aerian în Moldova a rămas fără sursa sa principală de venituri, deoarece în conturile arestate sunt acumulate mijloacele financiare, pe care întreprinderea le încasează de la participanții la traficul aerian (companiile aeriene), ca urmare a serviciilor prestate acestora, iar aceste sume reprezintă peste 95 la sută din venituri.

Pe parcursul unei perioade de 6 luni, întreprinderea a supraviețuit doar din sumele provenite ca urmare a stingerii de către Air Moldova a datoriei acumulate pentru serviciile furnizate, însă în acest moment această sursă de venituri a ajuns la limită, deoarece datoria a fost stinsă în totalitate. Subliniem faptul că întreprinderea nu desfășoară o activitate comercială și obiectul principal al activității acesteia este asigurarea siguranței traficului aerian, evitarea coliziunilor aeronavelor, atât în aer, cât și la sol, susținerea unui flux ordonat al traficului aerian care să nu prezinte întârzieri. Lipsa de finanțare influențează în mod direct activitatea desfășurată de întreprindere. Organizațiile internaționale din domeniul aviației civile sunt de acord că singura ieșire din situația la care s-a ajuns este doar susținerea din partea statului.

Prin urmare, în luna iulie, șeful Organizației europene care asigură siguranța navigației aeriene (EUROCONTROL), dl. Frank Brenner, a avut în cadrul vizitei sale oficiale, o întrevedere cu d-na Natalia Gherman, Prim-Ministru Interimar, în vederea discutării situației existente la IS „MoldATSA”. La finalizarea discuției, d-l Brenner a fost asigurat de faptul că statul va lua măsurile necesare pentru a ieși din situația creată. Guvernul a mai promis că va crea toate garanțiile necesare astfel încât situația să nu degenereze.

Însă nici până astăzi nu au fost luate nici un fel de măsuri concrete pentru rezolvarea acestei probleme. Nu au fost create până în acest moment mecanisme de finanțare a întreprinderii în situații de criză. În acest moment, s-a acumulat o sumă semnificativă, reprezentând datoria IS ”MoldATSA” față de Aeroportul Chișinău, față de Administrația Aviației Civile, față de furnizorii de utilități. Lipsesc resursele financiare pentru necesitățile operative, pentru plățile salariilor angajaților întreprinderii. În cazul unei defecțiuni neașteptate a echipamentului radar, a dispozitivelor de comunicare sau a echipamentelor folosite pentru deservirea traficului aerian, va fi imposibil ca piesele de schimb necesare să fie achiziționate în cel mai scurt timp și, prin urmare, nu va fi posibilă eliminarea defecțiunilor majore. Din aceste motive, în acest moment întreprinderea este vulnerabilă în fața oricăror circumstanțe de forță majoră.

Munca desfășurată de controlorul traficului aerian este asociată cu o anumită sarcină și este considerată extrem de complicată din punct de vedere psihologic. Normele internaționale îl obligă pe angajator să asigure condiții de lucru corespunzătoare, începând de la programul de lucru și terminând cu crearea și menținerea unui anumit mediu la locul de muncă, conformabil din punct de vedere psihologic. Toate aceste condiții sunt impuse de considerentele de siguranță, deoarece controlorul de trafic aerian trebuie să ia în permanență decizii importante și este imperativ necesar ca aceste decizii să excludă orice fel de erori. O stare psihică și fiziologică sănătoasă a controlorului de trafic aerian este o componentă importantă a unei dirijări în siguranță a traficului aerian.
Cu părere de rău constatăm că problemele curente nu au putut trece pe lângă colectivul întreprinderii, fără să-l afecteze în mod semnificativ. Specialiștii sunt îngrijorați de situația creată și atenția lor se deplasează involuntar, de la activitatea profesională desfășurată zilnic către problemele financiare. Documentele de reglementare ale Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) descriu această stare ca fiind „o stare de deprimare”. De asemenea, regulamentele menționează influența negativă a stării psihice respective asupra calității muncii controlorului, ceea ce ar putea duce la o creștere a volumului de erori legate de factorul uman.

Fără niște măsuri imediate care să fie întreprinse de către stat, acest domeniu riscă să rămână fără specialiști de valoare. Ca urmare a scăderii drastice a nivelului salariilor, a plății acestor salarii cu întârziere și a perspectivelor sumbre existente, o mulțime de controlori de trafic aerian sunt în căutarea unor locuri de muncă ce presupun un grad mai redus de responsabilitate și în același timp remunerate la adevărata lor valoare. Refacerea acestei resurse va fi extrem de dificilă. Instruirea unui controlor de trafic aerian este destul de costisitoare. După instruire, un controlor începător are nevoie de cel puțin 5 ani de activitate pentru a putea deveni un specialist complet.

Colectivul controlorilor de trafic este extrem de îngrijorat de situația curentă creată și s-a adresat atât autorităților statului, cât și organizațiilor internaționale, dar, din păcate, deocamdată nu am văzut nici un fel de măsuri concrete. Facem apel către societatea civilă să ne susțină în demersul nostru de a salva această ramură de la criza adâncă instituită, care în orice moment se poate transforma într-un proces ireversibil. Indiferent de orice impedimente, noi întotdeauna vom depune eforturile maxime astfel încât zborul oricărui pasager să fie sigur și confortabil.