Principală  —  RECOMANDAT   —   Pensia anticipată pentru carieră lungă:…

Pensia anticipată pentru carieră lungă: ce este, cum se calculează și cine poate beneficia

În Republica Moldova te poți pensiona înainte de atingerea vârstei de pensionare. La 1 ianuarie 2022 a fost instituită o categorie nouă de pensie și anume – pensia anticipată pentru carieră lungă, de care pot beneficia persoanele care au fost angajate o perioadă îndelungată de timp, dar nu au atins încă vârsta de pensionare necesară pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă. 

Stagiul de cotizare necesar pentru a primi pensie anticipată pentru carieră lungă diferă la bărbați și femei. Astfel, pentru bărbați se acordă pensie anticipată pentru carieră lungă dacă se confirmă stagiul de cotizare de 39 de ani, iar pentru femei stagiul de cotizare constituie:

 • de la 1 ianuarie 2022 – 35 de ani și 6 luni;
 • de la 1 iulie 2022 – 36 de ani;
 • de la 1 iulie 2023 – 36 de ani și 6 luni;
 • de la 1 iulie 2024 – 37 de ani.

Stagiul de cotizare indicat mai sus este unica condiție necesară pentru a beneficia de pensie anticipată pentru carieră lungă. 

La calcularea stagiului de cotizare pentru pensia anticipată pentru carieră lungă nu se iau în calcul următoarele perioade necontributive:

 • perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;
 • perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia;
 • perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în cazul decesului ambilor părinţi;
 • perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională;
 • perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, de către tutore sau curator  până la angajarea în funcţia de asistent personal;
 • perioada de rezidenţiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;
 • perioadele de activitate necontributive în funcţia de judecător şi procuror de până la 31 decembrie 2005;
 • îngrijirea unei persoane cu dizabilități de gradul I, a unui copil cu grad de invaliditate  sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vârsta de 75 de ani, realizată până la 01.01.1999;
 • studiul în instituţiile de învățământ superior de zi realizat până la 01.01.1999.

Perioadele necontributive enumerate se includ însă în pensia pentru limită de vârstă. Respectiv, o persoană care beneficiază de pensie anticipată poate renunța la aceasta și solicita pensie pentru limită de vârstă odată cu atingerea vârstei necesare. 

Cum se calculează pensia anticipată pentru carieră lungă?

Mărimea pensiei anticipate pentru carieră lungă se calculează în același mod ca și pensia pentru limită de vârstă. Pensia pentru limită de vârstă se calculează după formula de calcul din anexa nr. 2 a Legii privind Sistemul Public de Pensii, utilizând trei elemente: primul element este rata de acumulare, care constituie 1,35%, al doilea element – stagiul total de cotizare, iar al treilea element – venitul mediu lunar asigurat valorizat, care se determină conform datelor codului personal de asigurări sociale (CPAS) din Registrul evidenței individuale de stat.

Pentru a calcula mărimea estimativă a pensiei pentru limită de vârstă, puteți accesa serviciul electronic oferit de CNAS. În acest sens, aveți nevoie de semnătură electronică. Totodată, CNAS pune la dispoziția cetățenilor și calculatorul vârstei de pensionare, unde, introducând data nașterii, puteți afla data ieșirii la pensie. Spre exemplu, o femeie născută în 15 mai 1967  va ieși la pensie în condiții generale de pensionare pe data de 15 mai 2030, când va împlini vârsta de 63 de ani. Dacă femeia cu aceeași dată a nașterii a născut și educat până la vârsta de opt ani un număr de cinci și mai mulți copii, aceasta va ieși la pensie la vârsta de 58 de ani, pe data de 15 mai 2025. 

Când poate fi depusă cererea pentru stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă?

Cererea pentru acordarea pensiei pentru carieră lungă se depune la Casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliul solicitantului odată cu atingerea stagiului de cotizare necesar prevăzut de lege. Pensia anticipată pentru carieră lungă se acordă din data depunerii cererii. 

Acordarea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare. Decizia cu privire la respingerea cererii de acordare a pensiei anticipate pentru carieră lungă şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.

Actele necesare pentru obținerea pensiei anticipate pentru carieră lungă

La cererea de stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă se anexează următoarele documente în original şi în copie:

 • buletinul de identitate al solicitantului;
 • carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine cu privire la angajare/eliberare, certificate);
 • certificatul de căsătorie/divorţ (după caz);
 • certificatele de naştere ale copiilor (în cazul femeilor);
 • extras din ordinele de acordare a concediilor de îngrijire a copilului sau documente ce confirmă activitatea în muncă în perioada de 3 ani de la naşterea copilului;
 • certificat cu privire la perioadele beneficierii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (foi de boală) – la necesitate, conform recomandărilor specialiştilor Caselor teritoriale de asigurări sociale.

Pensia pentru vechime în muncă versus pensia anticipată pentru carieră lungă: care este diferența?

Atât pensia pentru vechime în muncă, cât și pensia anticipată pentru carieră lungă, se acordă înaintea atingerii vârstei de pensionare, însă pentru categorii diferite de beneficiari. Pensia pentru vechime în muncă se acordă militarilor structurilor de forță și judecătorilor. În rest, toate persoanele care nu fac parte din aceste categorii pot beneficia de pensie anticipată pentru carieră lungă dacă întrunesc condițiile necesare. 

Persoanele care primesc pensie anticipată pentru carieră lungă pot solicita transferul la o altă categorie de pensie

După atingerea vârstei de pensionare stabilite conform legislației în vigoare, persoana care beneficiază de pensie anticipată pentru carieră lungă poate solicita transferul la o altă categorie de pensie – cea pentru limita de vârstă. În acest caz, se vor adăuga și perioadele necontributive care nu se includ la calcularea pensiei anticipate pentru carieră lungă, iar dacă persoana și-a continuat activitatea după solicitarea pensiei anticipate pentru carieră lungă, vor fi luate în calcul și perioadele contributive respective. 

Pensia anticipată pentru carieră lungă nu se reexaminează, însă este supusă indexării anuale, conform legislației, la data de 1 aprilie. Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa la Casele teritoriale de asigurări sociale sau pot telefona la Centrul de Apel al CNAS,  număr  de telefon – 022 257 777.

Câți beneficiari de pensie anticipată pentru carieră lungă există în prezent?

La 1 aprilie 2024, potrivit CNAS, numărul beneficiarilor de pensie anticipată pentru carieră lungă era de 4703 de persoane, dintre care 2785 femei și 1918 de bărbați. Mărimea medie a prestației la 1 aprilie 2024 era de 6530,21 de lei. Pentru femei aceasta constituie, în medie, 6109,13 de lei și pentru bărbați – în medie, 7141,64 de lei.

În aceeași perioadă, pensia medie pentru limită de vârstă constituia 3710,17 de lei. Pentru femei aceasta constituie 3479,80 de lei și pentru bărbați – 4184,11 de lei.