Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Pensia pentru limita de vârstă.…

Pensia pentru limita de vârstă. Cum să ai o pensie mare?

Pensia pentru limită de vârstă se stabilește în baza contribuțiilor individuale pe care o persoană le-a achitat în bugetul asigurărilor sociale de stat. Mărimea salariului influențează direct mărimea pensiei. Cu cât salariul este mai mare, cu atât mărimea pensiei va fi mai mare. Persoanele care nu achită contribuțiile sau cele care primesc salariul în plic vor beneficia de o alocație socială care este cu mult mai mică decât ar fi o pensie calculată din salariu. Aceste persoane nu vor putea beneficia nici de alte prestații sociale.

Deținătorii de patentă, dar și liberii profesioniști vor achita la buget o taxă fixă. Același lucru îl pot face și persoanele care nu au un stagiu suficient de cotizare pentru a i se calcula pensia pentru limita de vârstă. Despre modalitatea de calculare a pensiilor, dar și despre reexaminarea lor a explicat, pentru ZDG, Olga Mihaeş, șefă-adjunctă în cadrul Direcției generale pensii şi alocaţii, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

Olga Mihaeş, șefă-adjunctă în cadrul Direcției generale pensii şi alocaţii, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS)

Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă sunt necesare de a fi îndeplinite două condiții:vârsta de pensionare și stagiul necesar de cotizare. Vârsta de pensionare pentru bărbați este de 63 de ani, iar pentru femei în prezent constituie 59 ani și crește anual la 1 iulie cu șase luni. Pentru a beneficia de o pensie completă, bărbații trebuie să aibă stagiul complet de cotizare de 34 de ani sau un stagiu de cotizare de minim 15 ani. Pentru femei stagiul complet de cotizare constituie 32 ani și șase luni, care la fel, crește anual cu șase luni de la 1 iulie”, a menționat Olga Mihaeş.

În cazul în care persoana are un stagiu minim de cotizare de minim 15 ani și mai mult, pensia va fi calculată proporțional, conform stagiului de cotizare confirmat. Dacă nu se confirmă stagiul de cotizare, persoanei i se stabilește o alocație socială de stat pentru persoanele vârstnice care constituie 50% din pensia minimă pentru limită de vârstă la momentul realizării dreptului.

Cum se calculează pensia pentru limită de vârstă?

Pensia pentru limită de vârstă se calculează, utilizând trei elemente: primul element îl constituie rata de acumulare care constituie 1,35% din venitul realizat, al doilea element este stagiul total de cotizare care nu poate mai puțin de 15 ani, iar al treilea element este venitul mediu lunar asigurat care se determină conform datelor codului personal de asigurări sociale (CPAS) din Registrul evidenței individuale de stat.

„Venitul mediu lunar se actualizează prin intermediul coeficienților de valorizare care se schimbă în fiecare an. Venitul pe care o persoană l-a realizat în anul 1999 se actualizează la momentul stabilirii pensiei, ca să nu piardă din valoarea sa. Este o lege economică care arată valoarea în timp a banilor. Respectiv, pentru a beneficia de o pensie mai mare și venitul trebuie să fie corespunzător”, precizează Olga Mihaeş.

Ea a explicat că, odată ce mărimea salariului este mare, va fi mare și pensia pentru limită de vârstă. Conform statisticilor, cele mai bune salarii le au persoanele care lucrează în sectorul tehnologiilor informaționale, în sectorul financiar-bancar, dar și în domeniul energeticii.

Un alt beneficiu îl au și persoanele care activează prin cumul. În cazul dat pensia va fi calculată în baza tuturor contribuțiilor achitate de la toți angajatorii.

Care este mărimea pensiilor pentru liberii profesioniști și pentru deținătorii de patentă?

Deținătorilor de patentă li se stabilește o pensie minimă, iar pentru a beneficia de ea, aceștia trebuie să achite anual o taxă fixă. În anul 2021, aceasta constituie 11 331 de lei.

„Dacă e să facem un calcul dintre cât achită anual deținătorii de patente de întreprinzător, pensia minimă care li se calculează este mai mare comparativ cu contribuțiile care au fost achitate”, explică șefa-adjunctă din cadrul Direcției generale pensii şi alocaţii, CNAS.

Începând cu întâi ianuarie 2021, și liber profesioniștii vor achita contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii. Astfel, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei vor achita taxa fixă în mărime de 24 55 de lei. Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, aceștia vor achita câte 1/12 din suma anuală stabilită.

De asemenea, persoanele care la momentul când au atins vârsta de pensionare nu au stagiul necesar de cotizare se pot asigura în sistemul public de asigurări sociale prin încheierea unui contract de asigurare socială și achitând în bugetul asigurărilor sociale de stat o taxă fixă anuală. Asigurarea poate fi efectuată începând cu 1 ianuarie 1999. În anul 2021, această taxă constituie 11.331 de lei pe an.

„În cazul în care persoana a activat în străinătate, iar R. Moldova are încheiat un acord în domeniul securității sociale cu țara respectivă, persoana va putea beneficia de o pensie calculată pentru stagiul din R. Moldova separat, iar în cazul în care persoana activează legal, pentru stagiul de cotizare pe care îl are în țara respectivă, persoana va putea beneficia de pensie calculată conform legislației din țara respectivă”, a informat Olga Mihaeș.

Cum poate fi solicitată reexaminarea pensiilor?

Pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare va fi egal cu media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum din ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – cu rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

Legislația prevede reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă pentru pensionarii care și-au continuat activitatea. Persoanele care solicită reexaminarea, pot depune cererea online sau urmează să se prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, prezentând buletinul de identitate și carnetele de muncă. Cererea poate fi depusă și prin procură.

Începând cu 1 ianuarie 2021, se examinează cererile depuse de persoanele care s-au pensionat după 1 ianuarie 1999 și au realizat un stagiu de cotizare începând cu șapte ani și mai mult. Persoanele care s-au pensionat după 1 ianuarie 1999 și au un stagiu de cotizare de la cinci până la șapte ani, vor putea solicita reexaminarea de la 1 ianuarie 2022. Cele care au un stagiu de cotizare de la doi la cinci ani, vor depune cererea de la 1 ianuarie 2023. Persoanele care și-au stabilit pensia pentru limita de vărstă după 01.01.2019 și au un stagiu de cotizare realizat după stabilirea pensiei de cel puțin doi ani, urmează să depună cererile începând cu 1 ianuarie 2024.

Raport 1:1. „Sistemul este sustenabil atunci când patru persoane angajate susțin un pensionar”

„Sistemul de pensii din R. Moldova este bazat pe principiul solidarității, adică, eu achit contribuțiile de asigurări sociale pentru ca să primească pensia pensionarii care sunt acum în sistem. În prezent, avem raportul unei persoane asigurate care susține un beneficiar de pensii. Sistemul este sustenabil atunci când patru persoane angajate susțin un pensionar”, precizează Olga Mihaeș.

Funcționara a explicat că în baza contribuțiilor de asigurări sociale se calculează nu doar mărimea pensiei, indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, dar și ajutor de șomaj. De asemenea, în baza acestor contribuții se stabilește și pensia de urmaș, în cazul pierderii întreținătorului.

„Începînd cu 01.01.2021, pentru orice persoană angajată în câmpul muncii în baza unui contract individual de muncă, angajatorul este obligat să achite contribuțiile de asigurări sociale. Astfel, vreau să îndemn tinerii să se angajeze în cîmpul muncii oficial, deoarece pe parcursul vieții apar diferite riscuri sociale, și respectiv în cazul dat poți beneficia de o prestație socială calculată proporțional contribuțiilor”, a conchis șefa-adjunctă din cadrul Direcției generale pensii şi alocaţii, CNAS.

Potrivit datelor CNAS, la situaţia din 01.04.2021, în R. Moldova erau 520.162 de beneficiari de pensii pentru limită de vârstă. Mărimea medie a pensiei a constituit 2130,98 lei. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă a constituit 1143,57 lei.