Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   LIVE/ Ședința Guvernului: aprobarea semnării…

LIVE Ședința Guvernului: aprobarea semnării Acordului privind achiziționarea terenului pentru noul sediu al Ambasadei SUA, pe ordinea de zi

Sursa: Guvernul Republicii Moldova/Facebook

Guvernul se întrunește miercuri, 10 iulie, în ședință pentru a aproba 16 hotărâri, două dintre care sunt cu privire la vânzarea terenului de 5,2 hectare de pe strada Tighina din capitală, unde urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

UPDATE 10:50 Modernizarea infrastructurii sportive, promovarea activităților de profil în școli și universități, precum și acordarea sprijinului necesar pentru dezvoltarea sportului de performanță sunt principalele obiective ale Strategiei de dezvoltare „Sport 2030”, aprobată de Executiv, conform unui comunicat de presă.

Astfel, în următorii ani, Guvernul își propune să construiască și să reabiliteze săli polivalente și stadioane de fotbal din centrele raionale, să construiască o arenă națională de fotbal și să doteze complexurile și terenurile sportive cu echipament medical. Infrastructura sportivă va fi îmbunătățită în comunități și școli.

De asemenea, vor fi realizate acțiuni de promovare a practicării sportului și de adoptare a unui stil de viață activ, pentru menținerea sănătății populației. Un accent aparte va fi pus pe popularizarea sportului în rândul copiilor și tinerilor, fiind urmărită creșterea numărului de copii înscriși în grupe de instruire începătoare de la circa 20 de mii, în prezent, până la 30 de mii, în 2030. 

Pentru dezvoltarea sportului de performanță, va fi majorată susținerea financiară a federațiilor sportive naționale, va fi creat un sistem de asigurare medicală specială a sportivilor și va spori numărul cabinetelor medicale de stat destinate recuperării acestora. De asemenea, va fi îmbunătățit și sistemul de formare continuă a profesorilor de educație fizică, antrenorilor, arbitrilor, psihologilor și a medicilor sportivi.

În prezent, în Republica Moldova funcționează 101 școli sportive, frecventate de circa 39 de mii de copii. Comparativ cu anul 2000, atât numărul școlilor, cât și cel al sportivilor a crescut cu circa o treime. 

UPDATE 10:48 Managementul serviciilor sociale prestate copiilor aflați în situații de risc ar urma să fie eficientizat, în urma implementării sistemului informațional în domeniul protecției copilului. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Executiv.

Sistemul informațional vine să înlocuiască procesele de raportare manuală și va oferi autorităților din sectorul de sănătate, educație și ordine publică acces instantaneu la datele necesare și posibilitatea de urmărire în timp a tuturor incidentelor pe cazurile individuale ale copilului. Astfel, va fi posibilă intervenția coordonată a tuturor celor implicați în gestionarea situațiilor.

De asemenea, sistemul va ajuta la îmbunătățirea evidenței statistice și analitice privind activitățile desfășurate și măsurile aplicate de autoritățile responsabile de protecția specială a copiilor. Informațiile ar urma să contribuie la ajustarea politicilor publice și direcționarea resurselor acolo unde sunt necesare.

UPDATE 10:46 Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Mariana Lucrețeanu a fost numită miercuri, 10 iulie, de Guvern în funcția de secretară de stat a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Lucrețeanu va ocupa funcția din data de 15 iulie.

Știrea inițială:

Actul în baza căruia se va asigura transmiterea bunului imobil către partea americană nu va fi un contract de vânzare-cumpărare a terenului, ci un acord interguvernamental.

Astfel, Executivul va examina proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul SUA privind achiziționarea proprietății pentru noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în R. Moldova.

„Tratatul presupune beneficiul financiar de plată de către Guvernul SUA în favoarea Guvernului R. Moldova în vederea achiziționării terenului cu suprafața totală de 5,1814 ha pentru noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. De menționat este că prețul terenului a fost negociat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil.

Dat fiind că pentru implementarea tratatului este necesar ca să fie dobândit dreptul de proprietate a statului asupra construcțiilor de pe terenul cu nr. cadastral 0100208.277, sunt necesare mijloace financiare suplimentare, care conform art. 3 alin. (3) din tratat, Guvernul SUA își asumă să le achite. Totodată, potrivit art. 2 alin. (6) din Acord, părții Americane vor fi acordate scutirile, la care are dreptul în temeiul dreptului internațional sau conform legilor R. Moldova, de la impozite, taxe și alte costuri oficiale asociate cu transferul și proprietatea asupra terenului”, se menționează în „argumentarea necesității aprobării semnării acordului”.

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (transmiterea cu titlul oneros a unui bun imobil), elaborat de Cancelaria de Stat, vine în contextul modificărilor recent operate la Legea nr.151/2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil, în vigoare din 31 mai.

„Pe parcursul discuțiilor purtate cu partea americană, au fost înregistrate dificultăți și în contextul realizării de către Guvern a sarcinilor prevăzute la art. 3 lit. a) și b) din lege, unde fusese stabilit că acesta este responsabil de determinarea valorii bunului imobil și, subsecvent, de negocierea prețului cu partea americană, având ca reper minim obligatoriu această valoare determinată (prețul de piață a bunului imobil). Tentativele efectuate în acest sens de Guvern pentru a stabili valoarea bunului imobil au dus la rezultate neconcludente, cu valori aproximative ce variau în cadrul unei marje mult prea mari pentru a servi ca un reper sigur la negocierea prețului bunului cu partea americană.

În acest sens, prin intermediul modificărilor operate la Legea nr.151/2018 pragul minim de referință (care anterior fusese stabilit de lege ca fiind prețul de piață a bunului dat) a fost modificat, astfel încât pe viitor acesta va fi valoarea estimată în scopul impozitării a imobilului respectiv, înscrisă în registrul bunurilor imobile (valoarea cadastrală)”, se arată în nota informativă.