Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Programele militare și informativ-analitice…

DOC Programele militare și informativ-analitice din Rusia au revenit la TV-ul din R. Moldova. O deputată PSRM spune că, în sfârșit respiră „cu ambii plămâni”

Președintele în exercițiu, Igor Dodon, a semnat marți, 22 decembrie, decretul cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al R. Moldova, iar până seara programele din Federația Rusă au revenit în spațiul mediatic moldovenesc, întrucât legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi a fost anulată legea cunoscută drept „Legea anti-propagandă”.

Documentul elaborat de socialiști și criticat dur de ONG-urile de media, dar și de partenerii externi ai R. Moldova, conține mai multe abrogări pentru redacția legii din 2018. Singurul aliniat care are o redacție nouă este cel cu privire la protejarea spațiului audiovizual național.

Redacția veche prevedea: „În vederea protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității informaționale, se permite furnizorilor de servicii media și distribuitorilor de servicii media transmisiunea programelor de televiziune și de radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în SUA și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră”.

De menționat că Federația Rusă se regăsește printre statele care au semnat Convenția, însă nu au ratificat-o.

După modificările votate de deputații PSRM și cei ai platformei „Pentru Moldova”, din care fac parte și deputații PArtidului Șor, și intrarea în vigoare a Legii, aliniatul cu privire la protejarea spațiului audiovizual național prevede: „În vederea protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității informaționale, furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media au dreptul să includă în oferta de servicii transmiterea programelor de televiziune și de radio cu conținut militar, locale sau achiziționate din state terțe, care corespund prevederilor Concepției și ale Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova”.

Documentul prevede excluderea obligației precum că, în cazul serviciilor de televiziune, programele audiovizuale achiziționate de peste hotare trebuie să provină în proporție de cel puțin 50% din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, dar și obligația de a rezerva operelor audiovizuale europene cel puțin 50% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat știrilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicității, serviciilor de teletext și teleshoppingului.

Parlamentarii au operat modificări și la capitolul funcționarea distribuitorilor de servicii media.

Astfel, acum distribuitorii de servicii media pot avea în calitate de proprietar beneficiar:

a) Parlamentul, Președintele Republicii Moldova sau Guvernul;
b) un organ central de specialitate sau o autoritate administrativă centrală;
c) o autoritate a administrației publice locale;
d) alt organ/autoritate, instituite cu scopul exercitării atribuțiilor administrative, social-culturale sau cu caracter necomercial;
e) o instituție publică finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat;
f) o organizație comercială finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat;
g) o organizație comercială care are în calitate de fondator sau cofondator cel puțin unul dintre subiecții prevăzuți la lit. a)–f).

Prevederea a fost criticată de ONG-urile de media, dat fiind că „oferă largi posibilități legale de a utiliza bani publici contrar destinației firești”.

„Prevederea, cu siguranță, trebuie să treacă testul la coruptibilitate”, se arată în comentariul ONG-urilor de media.

Marți seara, deputata PSRM, Adela Răileanu, a venit cu un mesaj în care a scris că, în sfârșit, respiră „cu ambii plămâni”, atașând și câteva poze capturi ale programelor rusești transmise la posturile de televiziune din R. Moldova.

„După rușinoasă decizie din 2017, când autoritățile au decis în locul meu, ce trebuie să privesc la TV, respir cu ambii plămâni. Bravo, colegilor din fracțiune, grație cărora, începând de azi, noi, oamenii buni și mai buni și extraordinari de buni putem urmări știri de tot felul și din toată lumea, inclusiv din Rusia”, a comentat socialista.

Parlamentul a aprobat în decembrie 2017 legea privind acordarea drepturilor radiodifuzorilor de a transmite emisiuni externe cu caracter informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum şi în cele care au ratificat Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Aceasta însemna, de fapt, interzicerea transmisiunii emisiunilor din categoriile respective din alte state, printre care și Federația Rusă. Opoziția socialistă de atunci a criticat legea, care a intrat în vigoare în februarie 2018. Președintele Igor Dodon nu a ratificat-o, acest exercițiu fiind realizat de șeful legislativului de atunci, Andrian Candu.