Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Guvernul de la București…

DOC Guvernul de la București a aprobat Memorandumul privind semnarea Acordului între România și R. Moldova în legătură cu recunoașterea reciprocă a diplomelor de studii

Guvernul de la București a aprobat memorandumul privind semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în legătură cu recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice. Anunțul a fost făcut de către Adrian Dupu, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu R. Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.

În cadrul relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice eliberate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova este guvernată de Acordul bilateral în domeniu, ratificat prin Legea nr. 39/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998 și amendat prin Protocolul din 26 august 2010, ratificat prin Legea nr. 291/28 decembrie 2010.

Potrivit documentului, față de prevederile Acordului în vigoare, noul Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice cuprinde următoarele aspecte:

  • recunoașterea anumitor diplome de nivel preuniversitar din Republica Moldova care nu intră în domeniul de aplicare ratione materiae al Acordului în vigoare și a căror recunoaștere a fost solicitată în România, respectiv diploma de absolvire a liceului, diploma de absolvire a învățământului mediu general, diplomele de absolvire a colegiilor și a școlilor medicale de bază, cu o durată de minimum 3 ani de studii, după absolvirea școlii generale de 9 ani de studii;
  • recunoașterea atestatelor de studii medii de cultură generală din Republica Moldova eliberate înainte și după 2011;
  • recunoașterea studiilor universitare de scurtă-durată cu studii din învățământul terțiar non-universitar;
  • recunoașterea diplomelor și certificatelor obținute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare și a cursurilor de perfecționare de nivel postuniversitar.