Principală  —  IMPORTANTE   —   Compania „Teleradio Moldova” va reveni…

Compania „Teleradio Moldova” va reveni din subordinea Consiliului Audiovizualului sub control parlamentar. Proiectul, aprobat în lectură finală

Instituția Publică Națională a Audiovizualului, Compania „Teleradio Moldova” va reveni din subordinea Consiliului Audiovizualului sub control parlamentar. Parlamentul a adoptat în lectura a doua joi, 4 noiembrie, Legea pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale.

Documentul prevede revizuirea mecanismului de constituire a componenței Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media și a Consiliului Audiovizualului. Astfel, directorul general al furnizorului public național de servicii media urmează să fie desemnat de către Parlament la propunerea Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național.

Inițiativa legislativă a fost susținută de 56 de parlamentari.

„Proiectul are drept obiectiv modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al R. Moldova cu unele prevederi ce ar permite responsabilizarea furnizorului public național de servicii media – Compania „Teleradio-Moldova” prin instituirea unui mecanism de control parlamentar, precum și revizuirea modalității de constituire a componenței Consiliului de supraveghere al Companiei „Teleradio Moldova” și a Consiliului Audiovizualului, instituind mai multă claritate și o reprezentare proporțională în procesul de desemnare a candidaților la funcția de membru în aceste consilii”, se arată în document.

Totodată, în condițiile reîntoarcerii furnizorului public național de servicii media sub control parlamentar, proiectul de lege propune ca mandatul actualilor membri ai Consiliului de supraveghere, a directorului general al companiei „Teleradio Moldova” și a directorilor generali-adjuncți să înceteze de drept la data intrării în vigoare a modificărilor.

Documentul mai prevede introducerea în câmpul de acțiune a controlului parlamentar, a unui temei de demitere de drept a membrilor Consiliului de supraveghere și Consiliului Audiovizualului, în cazul respingerii de către Parlament a raportului anual de activitate.

Potrivit autorilor proiectului de lege, la etapa implementării soluțiilor legislative, nu vor fi necesare alocări de mijloace financiare de la bugetul de stat.

Proiectul de lege a stârnit mai multe reacții în societate. Astfel, pe marginea acestuia au fost organizate consultări publice.

Publicitate
Publicitate