Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Un fost judecător s-a adresat…

Un fost judecător s-a adresat în judecată și a cerut o datorie de peste jumătate de milion de lei, bani pe care nu i-a declarat niciodată

Victor Pruteanu, fost judecător la Curtea de Apel Chișinău, plecat din funcție în decembrie 2016, i-a acționat în judecată pe  doi cetățeni ai R. Moldova, Viorel și Ion Ghimp, solicitând încasarea de la aceștia a sumei de 18 mii de USD, 5900 de euro, respectiv, 16,7 mii de lei, plus dubânzile de întârziere și cheluielile de judecată.  Acești bani nu se regăsesc în declarațiile de avere ale fostului judecător. Acțiunea a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău s-au recuzat de la examinare pricinei, fiind foști colegi cu Pruteanu. 

Conform unei încheieri a CSJ din decembrie 2017,  la 28 august 2017, la 9 luni după ce a plecat din funcția de judecător, Victor Pruteanu „s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva lui Ghimp Ion şi Ghimp Viorel, solicitând încasarea din contul lui Ghimp Ion şi Ghimp Viorel a sumei de 18 000 dolari, a sumei de 5900 euro, adobânzii de întârziere şi cheltuielilor de judecată, încasarea de la Ghimp Ion a sumei de 16 700 euro, dobânzii de întârziere şi cheltuielilor de judecată. Concomitent, reclamantul a solicitat scutirea de la plata taxei de stat la depunerea acţiunii”.

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 29 august 2017, s-a respins însă ca neîntemeiată cererea reclamantului Victor Pruteanu privind scutirea de la plata taxei de stat în sumă de 24 003, 54 lei. Nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată şi s-a acordat termen reclamantului pentru înlăturarea neajunsurilor şi anume, prezentarea copiei de pe actul de identitate şi dovezii de plată a taxei de stat în sumă de 24 003, 54 lei, fiindu-i acordat pentru aceasta termen de cinci zile de la momentul recepţionării încheierii. S-a explicat reclamantului că în cazul în care nu va lichida neajunsurile menţionate, cererea de chemare în judecată nu va fi considerată depusă şi împreună cu actele anexate va fi restituită.

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 07 septembrie 2017, cererea de chemare în judecată depusă de Pruteanu Victor împotriva lui Ghimp Ion şi Ghimp Viorel, cu privire la încasarea sumei, a fost restituită. La 03 octombrie 2017, Victor Pruteanu a declarat recurs împotriva încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 07 septembrie 2017, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii şi restituirea pricinii spre rejudecare. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 14 noiembrie 2017, s-a ridicat de la examinare în ordine de recurs cauza civilă la cererea de chemare în judecată a lui Victor Pruteanu împotriva lui Ghimp Ion şi Ghimp Viorel, cu privire la încasarea sumei, şi s-a expediat către Curtea Supremă de Justiţie pentru examinarea strămutării pricinii în altă instanţă egală în grad.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a considerat necesar de a admite demersul Curţii de Apel Chişinău, cu privire la strămutarea judecării pricinii la o altă instanţă de acelaşi grad, şi a strămutat cauza în ordine de recurs la Curtea de Apel Bălţi. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a considerat că, „în cazul dat, nepărtinirea judecătorilor Curţii de Apel Chişinău ar putea fi ştirbită de calitatea participanţilor la proces, dat fiind că, Pruteanu Victor a activat în funcţia de judecător al Curţii de Apel Chişinău, iar în prezentul litigiu deţine calitate procesuală de reclamant”.

În luna ianuarie 2018, Curtea de Apel Bălți, care a preluat cauza, i-a restituit cererea de chemare în judecată depusă de fostul judecător. 

Victor Pruteanu a plecat din sistem în decembrie 2016. Când activa în funcție, acesta nu a indicat în declarațiile de avere faptul că ar deține sumele de bani pe care le-a revendicat prin judecată.

La începutul lunii februarie 2013, procurorii anticorupţie au descins în cabinetul judecătorului Victor Pruteanu, pe care îl suspectau că ar fi primit drept mită un aparat de aer condiţionat de la o persoană pe care a numit-o administrator judiciar la o întreprindere aflată în insolvabilitate. La finele lunii mai 2013, dosarul a fost însă clasat.

Dorin Compan, procurorul anticorupţie în acest caz, ne-a declarat atunci că „pe parcursul urmăririi penale au fost investigate faptele, şi nu a fost constatată estorcarea, inclusiv primirea, acceptarea a careva bunuri de către Victor Pruteanu de la persoanele care au declarat aceste chestiuni, astfel că, la 27 mai, cauza penală a fost clasată, iar Pruteanu – scos de sub urmărire penală”.

Compan ne-a explicat că, într-adevăr, aparatul de aer condiţionat a fost instalat în biroul judecătorului prin intermediul persoanei juridice la care activa persoana care a declarat despre comiterea infracţiunii. „Aparatul respectiv a fost ridicat. Victor Pruteanu a fost sancţionat de CSM pentru faptul că a procurat un obiect de la o parte participantă într-un proces”, ne-a explicat procurorul. Cu alte cuvinte, s-a ajuns la concluzia că Pruteanu a plătit pentru acel aparat. „Banii au fost transmişi către o altă persoană, care urma să-i transmită mai departe persoanei care a declarat despre această acţiune prejudiciabilă”, susţinea Compan.

Judecătorul a plătit patru mii de lei

„Iniţial, el urma să se înţeleagă cu o persoană juridică sau fizică străină să-i instaleze un climatizor. Partea respectivă, însă, i-a propus să instaleze el acel aparat. Pruteanu a refuzat. Dar, într-o zi, când Pruteanu a venit la serviciu, climatizorul era deja instalat. Atunci, el a transmis banii către persoana care a instalat climatizorul – 4 mii de lei. Judecătroul menţionase că, dacă mai e nevoie, va mai transmite şi restul sumei”, afirma procurorul, în 2013.

Conform declarației de avere și interese depusă de Victor Pruteanu pe 30 decembrie 2016, acesta nu dispunea de sumele de bani pe care ulterior, le-a cerut, prin intermediul instanței de judecată. Confom declarației, judecătorul avea două mașini Toyota, cumpărate în 2008 și 2012, o casă de locuit și două încăperi nelocative. În 2016, pentru îndeplinirea funcției de judecător, a ridicat un salariu de 217 mii de lei. În decembrie 2016, Victor Pruteanu și-a dat demisia.