Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Procuratura Generală nu a fost…

Procuratura Generală nu a fost informată despre reținerea lui Platon

publika.md

Procuratura Generală nu a confirmat deocamdată identitatea cetățeanului R. Moldova reținut de procurorii și ofițerii ucraineni.  Procurorii urmează să ia legătura cu Procuratura Generală a Ucrainei pentru a stabili dacă persoana reținută este Veaceslav Platon, omul de afaceri anunțat ieri, 25 iulie, în căutare internațională. 

„Noi deocamdată nu am fost informați în mod oficial de către autoritățile ucrainene despre acest fapt. Vom contacta colegii ucraineni pe parcursul zilei pentru informații pe acest caz.”, a declarat pentru ZdG Maria Vieru, ofițerul de presă al Procuraturii Generale.

UPDATE: Procurorul general interimar, Eduard Harunjen, a declarat pentru ZdG că în momentul reținerii de către organele de drept din Ucraina, Veaceslav Platon avea asupra sa un pașaport ucrainean fals.

Omul de afa­ceri, poli­ti­cia­nul și ex-deputatul Vea­ce­slav Pla­ton ar fi fost reți­nut de Ser­vi­ciul de Secu­ri­tate și Pro­cu­ra­tura Gene­rală din Ucraina în seara zilei de 25 iulie, în Kiev. Pro­cu­ra­tura Gene­rală a Ucrai­nei a emis un comu­ni­cat de presă pe o rețea de soci­a­li­zare în care anunță că „a fost reți­nut un cetă­țean al R. Mol­dova care deține și cetă­țe­nia Fede­ra­ției Ruse, anun­țat în cău­tare inter­națio­nală de către Inter­pol”. Deși nu pre­ci­zează numele per­soa­nei reți­nute, auto­ri­tă­țile ucrai­nene afirmă că bănu­i­tul este cer­ce­tat penal în R. Mol­dova pen­tru spă­lare de bani și fra­ude în sis­te­mul ban­car, dar și că per­soana men­țio­nată este veri­fi­cată de către auto­ri­tă­țile din Ucraina refe­ri­tor la „posi­bila impli­care în comi­te­rea de infrac­țiuni pe teri­to­riul Ucrai­nei”. Per­soana reți­nută urmează a fi extră­dată auto­ri­tă­ți­lor din R. Mol­dova.  

Omul de afa­ceri Vea­ce­slav Pla­ton a fost anun­țat în cău­tare inter­națio­nală la 25 iulie curent, iar pe numele lui a fost dis­pus un man­dat de arest pen­tru 30 de zile, după ce procurorii au efectuat percheziții și au ridicat documente în mai multe bănci, inclusiv la oficiile unor firme și la domiciliile mai multor persoane. Acțiunile au fost întreprinse în cadrul unei cauze penale din ancheta extinsă privind frauda bancară. Procuririi afirmă că dosarul respectiv are conexiuni cu un alt dosar privind spălarea celor 20 de miliarde de dolari printr-o bancă moldovenească.

Foto: pubika.md
Publicitate
Publicitate