Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   (VIDEO) Primul premier din R.…

(VIDEO) Primul premier din R. Moldova condamnat la închisoare: 9 ani după gratii

Ex-premeirul Vlad Filat, acuzat într-un dosar pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost condamnat acum câteva clipe la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penetenciar de tip închis, de către magistrații Judecătoriei sectorului Buiucani, după aproape două ore de  deliberări. Judecătorii au confiscat casa ex-premierului, dar și mai multe bunuri, printre care imobile și autoturisme. De asemenea, a fost aplicată o amendă în valoare de 3.000 de unităţi convenţionale și a fost privat de dreptul de a deţine anumite funcţii publice pe o perioadă de 5 ani.  Instanța i-a retras și ordinul de stat „Ordinul Republicii”, acordat de președintele țării. Este primul caz în justiția din R. Moldova când un prim-ministru este condamnat la închisoare. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel în termen de 15 zile. Sentința motivată va fi pronunțată la 1 iulie.

Atât procurorul, cât și apărarea au declarat că vor contesta sentința la Curtea de Apel.

La baza condamnării fostului premier stă autodenunțul primarului de Orhei și businessmanului Ilan Șor, învi­nuit în două dosa­re privind fra­u­de­le de la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM). Acesta a declarat că i-a dat lui Vlad Filat mită în valoare de 250 de mili­oane USD. În baza autodenunțului, la 15 octom­brie 2015, lide­rul PLDM a rămas fără imu­ni­tate de depu­tat, după ce pro­cu­ro­rul gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, a soli­ci­tat acest lucru în cadrul ședin­ței Par­la­men­tu­lui. Pen­tru aceasta au votat 79 de aleși ai popo­ru­lui.

Filat a fost plasat în arest preventiv, apoi pe numele lui a fost eliberat un mandat de arest pentru 30 de zile, prelungit ulterior de judecători. Dosa­rul penal  a fost tri­mis în jude­cată la sfârşit de decem­brie 2015. Deși societatea civilă a cerut proces public, iar ex-premierul a recurs de mai multe ori la greva foamei, presa n-a avut acces la ședințe. Procurorul a cerut în dezbateri, 19 ani de închisoare, amendă de 60 de mii de lei, confiscarea averii și privarea dreptului de a ocupa funcții publice. Apărarea a calificat pedeapsa „neomenească”, invocând că nu există nicio probă, iar Vlad Filat a afirmat pe rețelele de socializare că acest dosar este un joc politic, regizat de Vlad Plahoniuc, care l-ar fi găsit „țap ispășitor” în futul miliardului.

Autodenunțul martorului Șor, învinuit în două dosare de escrocherie

În auto­de­nunţ, Şor susţine că l-a cunos­cut pe Filat în 2008, în clu­bul de noapte Fla­mingo, iar în 2010, când com­pa­nia sa, „Dufre­mol”, avea un dosar cu cei de la „Le Bri­dge”, ar fi aflat că asu­pra jude­că­to­ru­lui se exer­cită pre­siuni din par­tea pre­mi­e­ru­lui Filat. Pen­tru a soluționa problema, Şor spune că i-a dat lui Filat jumă­tate de milion de dolari, cash, chiar în biroul aces­tuia din Guvern, dar şi cado­uri de 30 mii de euro. Şor a mai comunicat procurorilor că a nego­ciat cu Filat, pe atunci pre­mier, şi comer­ci­a­li­za­rea „pro­du­se­lor petro­li­ere duty-free în zona vamală a R. Mol­dova”. Şor afirmă că Filat ar fi soli­ci­tat pen­tru acest ser­vi­ciu 1 milion de USD, iar el a accep­tat să-i dea banii. Tot­o­dată, cei doi au con­ve­nit ca jumă­tate de milion să fie achi­tat în avans, iar res­tul, când sta­ţi­ile PECO vor fun­cţiona. Şor mai vorbește despre înțelegerea cu Flat de a răs­cum­pera cre­di­tele neper­for­mante ale BEM,  sute de mii de lei la „Franzeluţa” şi CNAM. Numele lui Vlad Plahotniuc apare doar într-un singur episod și într-o lumină pozitivă.

Judecătorii care-i decid soarta lui Filat

Cei trei jude­că­tori care au decis soarta fostului premier sunt Andrei Nicul­cea, Galina Mos­cal­ciuc şi Ser­giu Lazări. Nicul­cea este jude­că­tor din iulie 2015. Îna­inte de a îmbrăca roba de magis­trat, acesta a fost pro­cu­ror, ini­ţial, în rai­oa­nele Can­te­mir şi Cău­şeni, iar din 2010, în secţia judiciar-penală din cadrul Dire­cţiei Judi­ci­are a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale. Galina Mos­cal­ciuc este jude­că­toare din anul 2005 şi a acti­vat toată cariera în cadrul Jude­că­to­riei Buiu­cani. Mos­cal­ciuc este jude­că­toa­rea care l-a achi­tat pe Ion Perju, poli­ţis­tul învi­nuit de moar­tea lui Vale­riu Boboc, în dosa­rul 7 apri­lie. Ulte­rior, sen­tinţa magis­tra­tei a fost anu­lată de instanţele supe­ri­oare. Ser­giu Lazări este jude­că­tor din anul 1990, fiind şi el fost pro­cu­ror. Lazări a ajuns la Jude­că­to­ria Buiu­cani încă în 1993. Acesta s-a remar­cat în ulti­mii ani printr-o rela­ţie bru­tală cu presa, refu­zând acce­sul la mai multe şedinţe de jude­cată. Lazări este jude­că­to­rul care exa­mi­nează, de mai bine de cinci ani, dosa­rul fos­tu­lui comi­sar adjunct al mun. Chi­şi­nău, Iacob Gume­niţă, fără a pro­nu­nţa sen­tinţa. De câteva luni, Lazări a anu­nţat că a ple­cat în deli­be­rare, fără a anu­nţa data pro­nu­nţă­rii sen­tinţei.

Știrea se actualizează!