Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Parlamentul a votat în prima…

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de reglementare a procedurii de alegere a membrilor CSM și CSP

Un proiect de lege care reglementează unele aspecte ce țin de alegerea membrilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost votat, în prima lectură, de 52 de deputați.

Documentul a fost elaborat cu scopul de a exclude situația de perpetuare a interimatelor sau a vacanței funcției de membru al CSM, CSP și colegiilor specializate, care poate fi cauzată de neîntrunire a cvorumului necesar pentru ca adunarea generală să fie deliberativă”, susține autoarea proiectului, deputata Olesea Stamate.

Astfel, în cazul în care Adunarea Generală a judecătorilor sau a procurorilor nu va avea loc din lipsă de cvorum, adunarea repetată să fie desfășurată în termeni restrânși, iar cvorumul pentru Adunarea Generală repetată să fie redus la 1/3.

Totodată, documentul reglementează situația în care Adunarea Generală nu poate fi convocată din motivul expirării mandatului membrilor CSM și CSP, al lipsei de cvorum sau în cazul declarării stării de urgență.

În aceste condiții, Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă și se deschide de către președintele sau președintele interimar al Consiliului. În cazul vacanței funcției acestora, Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă și se deschide de către ministrul Justiției.

Documentul va fi propus spre examinare în a doua lectură în plenul Parlamentului.

Adunarea Generală a Judecătorilor urmează să fie convocată pe 17 martie 2023, în cadrul căreia vor fi aleși membrii permanenți ai CSM din rândul judecătorilor.

În ședința din 14 februarie, plenul CSM a aprobat proiectul agendei ședinței Adunării Generale a Judecătorilor.

Conform legislației, Adunarea Generală a Judecătorilor este unul din organele autoadministrării judecătoreşti şi asigură realizarea practică  a principiului autoadministrării judecătoreşti. Adunarea Generală a Judecătorilor este constituită din judecătorii tuturor instanţelor judecătoreşti.

Votarea membrilor permanenţi şi supleanţi ai CSM, ai Colegiului pentru selecţie şi cariera judecătorilor, ai Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor este secretă şi se desfăşoară în cabina de vot special amenajată, sub supravegherea membrilor Comisiei speciale.

Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii simple a judecătorilor prezenţi şi se semnează de către preşedintele şi secretarul şedinţei, fiind numerotate în ordine consecutivă pe anul curent.