Principală  —  IMPORTANTE   —   Justiție în blocaj/ Motivele CSM…

Justiție în blocaj Motivele CSM pentru care nu recunoaște hotărârile Adunării judecătorilor. Ce urmează

Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 septembrie 2019, prin care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost obligat să convoace Adunarea generală extraordinară a judecătorilor, a devenit irevocabilă abia în seara zilei de 26 septembrie, când s-a pronunțat Curtea Supremă de Justiție (CSJ), pe când încheierea CA Chișinău din 24 septembrie, care stabilea desfășurarea Adunării la 27 septembrie, nici astăzi nu este definitivă și irevocabilă, deoarece nu a fost examinată încă de CSJ.

Acestea sunte motivele, potrivit lui Dorel Musteață, pentru care CSM nu a participat la Adunarea generală extraordinară a judecătorilor din 27 septembrie, nu a întreprins nicio acțiune pentru convocarea Adunării și pentru care nu recunoaște hotărârile care au fost adoptate în cadrul acesteia.

Acesta susține că „opinia publică a fost dusă în eroare”, respectiv temei legal pentru organizare a Adunării generale extraordinare a judecătorilor la 27 septembrie nu exista.

Dorel Musteață, președinte interimar al CSM, al cărui mandat a fost ridicat prin vot la Adunarea generală extraordinară a judecătorilor, la fel ca a altor șase membri ai CSM, susține că membrii CSM sunt la serviciu și că nu au recepționat până în prezent niciun act adoptat la 27 septembrie de magistrați.

„Suntem la serviciu. În adresa CSM-ului n-a parvenit niciun document, nici procesul-verbal al Adunării, nici hotărârea. Nu putem să ne expunem”, a declarat Dorel Musteață, precizând că ar urma să conteste hotărârile Adunării, conform procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor.

Întrebat ce a constatat CSM după ce la 19 septembrie a dispus o inspecție pentru a verifica dacă „judecătorilor care au semnat cererea le-au fost aduse la cunoștință motivele pentru care au semnat și dăcă au fost intimidați în acest sens”, Dorel Musteață a precizat:
„Nu a fost verificat niciun judecător. Au fost solicitate informații din instanțe dacă au fost convocate ședințe în care s-au discutat subiectul dat și au fost depuse semnături. Atât. Nu au fost alte verificări. Deja la ședința în care a fost prezentată cererea la Curtea de Apel Chișinău, CSM a considerat că nu mai este oportun să efectueze careva verificări, deoarece erau depuse 53 de semnături pe acțiuni în instanța de judecată”.

Justiție în blocaj. Cronologia evenimentelor:

 • 13 septembrie 2019. 87 de magistrați cer CSM-ului convocarea Adunării generale extraordinare a judecătorilor, la car esă fie pus eîn discuție două subiecte: resetarea și reconfigurarea organului de autoadministrare al autorității judecătorești și ridicarea mandatelor membrilor permanenți și membrilor supleanți ai CSM, aleși din rândul judecătorilor.
 • 19 septembrie 2019. CSM decide amânarea examinării cererii și dispune o inspecție pentru „a verifica dacă judecătorilor care au semnat cererea le-au fost aduse la cunoștință motivele pentru care au semnat și dăcă au fost intimidați în acest sens”. Detalii AICI.
 • 20 septembrie 2019. Magistratele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi de la CA Chișinău admitecererea de chemare în judecată depusă de semnatarii cererii și obligă CSM-ul să convoace Adunarea generală extraordinară a judecătorilor. Detalii AICI.
 • 23 septembrie 2019. CA Chișinău inițiază procedura de executare a hotărârii din 20 septembrie 2019 și oferă CSM-ului timp până în dimineața zilei de 24 septembrie pentru a emite o hotărâre privind convocarea Adunării.
 • 24 septembrie 2019. CSM respinge cererea celor 87 de judecători de a convoca Adunarea. Detalii AICI.
 • 24 septembrie 2019. Magistratele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi de la CA Chișinău pronunță o încheiere prin care stabilesc organizarea la 27 septembrie, ora 10.00, în sediul Casei Sindicatelor, a Adunării generale extraordinare a judecătorilor și obligă secretariatul CSM să asigure desfășurarea ședinței. Detalii AICI.
 • 25 septembrie 2019. CSM depune la CSJ apel împotriva hotărârii CA Chișinău din 20 septembrie prin care a fost obligat să convoace Adunarea.
 • 26 septembrie 2019. Completul de judecată format din judecătorii Oleg Sternioală, Sveatoslav Moldovan, Victor Burduh, Nicolae Craiu și Iurie Bejenaru de la Curtea Supremă de Justiție resping apelul CSM, respectiv hotărârea din 20 septembrie, prin care CSM este obligat să organizeze Adunarea, devine irevocabilă. Detalii AICI.
 • 27 septembrie 2019. CSM contestă la CSJ încheierea din 24 septembrie a CA Chișinău prin care magistratele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi au stabilit organizarea Adunării la la 27 septembrie, ora 10.00, în sediul Casei Sindicatelor.
 • 27 septembrie 2019. Are loc Adunarea generală extraordinară a judecătorilor organizată la inițiativa a 87 de magistrați. La Adunare participă 200 de judecători. Aceștia susțin că s-au conformat hotărârii irevocabile a CA Chișinău. Victor Micu este unicul membru al CSM care se prezintă la Adunare. Detalii AICI.

De chiria sălii și procesul organziațional al Adunării s-a ocupat Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, condusă de magistratul Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău.

Întrebat cine dintre cei 87 de judecători s-a implicat în organizare, Vladislav Clima a vorbit despre Aureliu Postică și Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău.

Cel care pe tot parcursul zilei de 27 septembrie a verificat listele judecătorilor înregistrați la Adunare și s-a ocupat de chestiunile organizatorile din „culisele” a fost judecătorul Oleg Sternioală de la Curtea Supremă de Justiție. Oleg Sternioală este președintele completului de judecată de la CSJ care pe 26 septembrie a respins apelul CSM și a menținut în vigoare hotărârea CA Chișinău care obliga CSM-ul să convoace ședința Adunării.

Oleg Sternioală

Prin hotărârea CSM din 25 iunie 2019, la baza căreia a stat Nota informativă a magistratului Mihai Murguleț, CSM i-a „înlăturat” din funcțiile administrative pe Ghenadie Pavliuc și Dorin Dulghieru, iar pe Oleg Sternioală l-a revocat din din funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor.

La Adunarea generală extraordinară a judecătorilor din 27 septembrie 2019 au participat 200 de magistrați, dintre cei 396 care activează în prezent în sistem.

În cadrul acesteia, a fost adoptată unanim o rezoluție prin care membrii actualului CSM, desemnați din partea judecătorilor, au fost declarați „incompatibili” cu funcția deținută, pornind de la Declarația din 8 iunie 2019 a Parlamentului, cu privire la caracterul captiv al statului.

Totodată, magistrații au votat pentru ridicarea mandatelor de membru al CSM deținute de Dorel Musteață, Victor Micu, Anatolie Galben, Nina Cernat, Petru Moraru, Luiza Gafton și Anatolie Pahopol. Singurul membru al CSM care a aprticipat la Adunare este Victor Micu.

Voturile „pentru” ridicarea mandatelor:

 • Dorel Musteață – 166 de voturi
 • Micu Victor – 118 voturi
 • Gafton Luiza – 167 de voturi
 • Moraru Petru – 167 de voturi
 • Cernat Nina – 167 de voturi
 • Galben Anatolie – 162 de voturi
 • Anatolie Pahopol – 155 de voturi

Judecătorii au decis să organizeze Adunarea generală extraordinară a judecătorilor la 25 octombrie, în cadrul căreia să fie aleși noi membri ai CSM. Până atunci, pentru asigurarea funcționării organului de autoadministrare judecătorească, a fost luată decizia ca Ion Postu, membru al CSM desemnat din rândul societății civile, să exercite interimatul funcției de președinte al CSM.

„Adunarea generală este organul superior de autoadministrare judecătorească și Adunarea generală este în drept oricând să convoace Adunare extraordinară generală și să revoce, corect expresia este să ridice mandatul. (…) Referirea la art. 12 din Legea cu privire la CSM, care se numește încetarea mandatului de membru al CSM, prevede încetarea acestui mandat pe baza ridicării mandatului. Cei care invocă că nu prevede art. 12 așa chestiuni, de revocare a mandatului, nu este vorba de revocarea mandatului. Se încetează mandatul în baza temeiului legal că mandatul a fost ridicat de către Adunarea generală. Elementar”, a explicat judecătorul CSJ Anatolie Țurcan, fost memmbru al CSM, procedura de ridicare a mandatelor.