Principală  —  ZdG explică  —  Infoteca drepturilor   —   VIDEO/ Justițiabilii vs asistența juridică…

VIDEO Justițiabilii vs asistența juridică garantată de stat: distanța mare, costurile mari, birocrația | INFOTECA DREPTURILOR

Cum este respectat accesul liber la justiție în localitățile din Nordul R. Moldova? „Clinica Juridică” din Bălți a efectuat un studiu în urma chestionării cetățenilor din Bălți și din raioanele Sângerei, Fălești, Rîșcani, Drochia, Florești, privind accesul la justiție și calitatea serviciilor juridice de care beneficiază aceștia. Astfel, 500 de persoane și-au dezvăluit experiențele pe care le-au trăit în căutarea dreptății.

Ina Raileanu, consultantă la „Clinica Juridică” din Bălți, spune că, pe parcursul elaborării studiului, echipa a interacționat cu cetățeni din șase raioane, pentru a evalua percepția lor și cunoștințele pe care le dețin privind posibilitatea de a beneficia de asistență juridică garantată de stat.

Ina Raileanu, consultantă la „Clinica Juridică” din Bălți

„Pe cei care deja au beneficiat, au interacționat cu sistemul de asistență juridică garantată de stat i-am întrebat despre satisfacția lor, am identificat deficiențele, impedimentele obstacolele pe care le-au întâmpinat în procesul de acces a sistemului juridic garantat de stat. Totodată, i-am întrebat ce propuneri au pentru a obține un acces mai eficient la justiție”, spune Ina Raileanu, precizând că cele mai frecvente probleme cu care ajung în instanțele de judecată cetățenii din zonele rurale sunt dosarele de moștenire sau litigiile ce țin de terenurile acordate în arendă în temeiul unor contracte dubioase. „Și dreptul de vecinătate, amplasarea hotarelor, construcțiile neautorizate, construite de vecini pe hotarul vecinului său sunt extrem de frecvente”, explică consiliera de la „Clinica Juridică”.

Justiția asigurată de stat costă scump

Potrivit Olesei Tabarcea, directoare executivă la „Clinica Juridică” din Bălți, „ideal ar fi ca toate problemele să se soluționeze la etapa premergătoare accesării instanțelor de judecată”. Autoarele studiului au constatat că oamenii au nevoie de explicații juridice, consultații juridice pe unele probleme, pentru că „nu își cunosc drepturile încălcate, nu cunosc încadrarea problemei într-o normă juridică”. Astfel, o treime dintre respondenți au explicat că niciodată nu s-au adresat la avocat după asistență juridică primară, dar s-au adresat la organizațiile obștești care sunt prestatoare de servicii juridice și la parajuriști, care își realizează activitatea în localitățile rurale.

„Avem un singur oficiu al Consiliului Național, în municipiul Bălți, care deservește toată regiunea de Nord, până la Briceni, Ocnița, ceea ce ar însemna că cei care au nevoie de asistență juridică calificată, chiar și primară, ar trebui să se deplaseze până la oficiul teritorial din municipiul Bălți. Deci, una dintre barierele în accesarea serviciilor juridice este distanța mare, costurile mari, birocrația, fapt remarcat și de avocații din sistem, care spun că, în unele cazuri, când este nevoie de verificat capacitatea de plată, deoarece, pentru a beneficia de servicii gratuite, se verifică capacitatea de plată a beneficiarului, ceea ce implică colectarea de documente, diferite documente care, deseori, sunt și contra plată. Asta ar însemna cel puțin două deplasări la oficiul teritorial, fapt ce implică cheltuieli de timp, și de bani, pe care o bună parte din persoane nu și le pot permite”, explică Olesea Tabarcea.

Olesea Tabarcea, directoare executivă, Clinica Juridică din Bălți

Cum facilităm accesul cetățenilor la servicii juridice de calitate?

Autorii studiului susțin că facilitarea accesului la justiție poate fi realizată prin sporirea numărului de prestatori ai serviciilor juridice primare. „Din păcate, în partea de Nord a R. Moldova, sunt puține organizații, dar și puțini parajuriști care acordă asistență juridică garantată de stat. Una dintre doleanțele cetățenilor a fost ca, în localitățile lor, în special oamenii de la sate, să aibă un serviciu de asistență juridică gratuită. Fie să existe un consultant în cadrul primăriei, fie o resursă în biblioteci, fie un parajurist, dar acesta să fie în fiecare localitate”, sintetizează directoarea executivă a „Clinicii Juridice”.

Printre soluțiile identificate de autorii studiului „Îmbunătățim accesul la justiție împreună” e și cea ca instituțiile oficiale, responsabile de acordarea asistenței juridice garantate de stat, să intensifice dialogul cu toți actorii non-guvernamentali, care activează în societate, pentru a consolida accesul cetățenilor la o justiție echitabilă. „Este nevoie de o activitate consolidată pentru informarea despre sistemul de asistență juridică garantată de stat, pentru elaborarea materialelor informative ușor de citit, ușor de înțeles, care ar fi distribuite prin toate instituțiile publice, non-guvernamentale, inclusiv biblioteci, școli, primării, asistenți sociali… Primul pas în facilitarea accesului la asistență juridică este informarea”, explică Olesea Tabarcea, precizând că „Clinica Juridică” din Bălți a informat actorii principali, vizați în acest studiu. 

„Mă refer la reprezentanții sistemului de asistență juridică garantată de stat, la nivel național și teritorial, la Asociația parajuriștilor… I-am atenționat că există astfel de bariere, dar și căi de soluționare care nu implică multe resurse financiare din partea statului, dar implică un efort de consolidare a eforturilor comune”, spune Tabarcea, accentuând că „edificarea unui sistem de referire a unui cetățean, care are probleme juridice, ar fi soluția cea mai eficientă”.

Comunicarea cu justițiabilii: experiența Judecătoriei Bălți

La Judecătoria Bălți l-am cunoscut pe avocatul Igor Ciuru. Potrivit acestuia, „este asigurată și asistența juridică garantată de stat, prin intermediul căreia se oferă servicii gratuite celor care nu au surse financiare… În general, nu întâmpinăm careva greutăți în relația noastră cu cetățenii”.

La intrarea în sediul instanței, am discutăm cu Ionela Ceaica, consultantă, care ne demonstrează că fiecare justițiabil poate apela ghișeul electronic de informații, pentru a afla informația de care are nevoie: data, ora, sau deja hotărâri care au fost expuse pe caz.

Cu referire la accesul cetățenilor la asistența juridică garantată de stat, Eduard Puiu, șeful secretariatului Judecătoriei Bălți, povestește despre o inițiativă a instanței. „În colaborare cu avocații, vom amenaja, la nivelul 1 al Judecătoriei, un spațiu special, pentru acordarea asistenței gratuite de stat, anume a asistenței primare, când o persoană vine cu o problemă, să primească o consultație de bază, și dacă este nevoie, să i se asigure asistența de stat garantată. Avantajul ar fi că această asistență ar fi mai aproape de cetățeni, ar exclude orice formalitate. S-ar realiza o informare mult mai rapidă a justițiabilului care vine cu problemele sale în instanță”, spune Eduard Puiu.

Potrivit legislației R. Moldova, accesul liber la justiție este un principiu fundamental, în conformitate cu care orice persoană poate să-și apere drepturile, libertățile și interesele legitime prin apelarea liberă a instanțelor judecătorești competente. Accesul liber la justiție presupune și garanția din partea statului că orice persoană, în mod special cele care nu au mijloace financiare suficiente, va dispune de asistență juridică.