Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   „În lectura a doua se…

„În lectura a doua se va vota taxa de stat pentru intrarea/ieșirea din incinta instanței de judecată și pentru aerul respirat în ședința de judecată”. Avocații critică proiectul legii taxei de stat

Imagine simbol

Președintele Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM), avocatul Dorin Popescu solicită ministrului Justiției Sergiu Litvinenco și deputaților în Parlamentul R. Moldova instituirea unui moratoriu asupra adoptării proiectului Legii taxei de stat care „afectează grav dreptul privind accesul la justiție, reduc la zero esența acestui drept și implicit, desființează Statul de Drept”. Declarația a fost publicată de acesta într-o postare pe pagina sa de facebook.

„Uniunea Avocaților din R. Moldova exprimă îngrijorarea cu privire la adoptarea în prima lectură a proiectului Legii taxei de stat (proiectul nr. 484 din 27.12.2022), cu încălcarea prevederilor Legii nr. 100/2017 privind actele normative și a Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional și care constituie o ingerință gravă în dreptul constitutional fundamental – privind accesul liber la justiţie (art. 20 din Constituție) și în mecanismele legale de realizare a dreptului la un un proces echitabil (art. 6 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale)”, se arată în apel.

„Înțelegem că dreptul privind accesul la justiție poate fi limitat de termeni și taxe. Suntem conștienți de faptul că, accesibilitatea justiției nu înseamnă caracterul gratuit al acesteia, chiar dacă este vorba de un serviciu prestat de stat (…) În același timp, limitarea dreptului privind accesul la justiție, trebuie să fie justificată, rațională și proporțională, încât să nu-i fie afectată substanța sa și să nu reducă la zero esenţa acestui drept. Ceea ce nu se poate afirma în cazul proiectului Legii taxei de stat așa cum a fost adoptat în prima lectură”, se menționează în solicitarea UAM.

Reprezentanții UAM menționează că „proiectul legii lasă o impresie clară că cei care au votat acest proiect de lege nu înțeleg clar ce înseamnă taxa de stat pentru accesul la o instanță sau la un tribunal și care este scopul ei. Or, în opinia noastră, aceasta nu poate fi instituită pentru realizarea drepturilor procedurale, adică, pentru fiecare acțiune, cerere sau act de procedură efectuat în primă instanță cât și în căile de atac”.

Potrivit art. 56; 60; 81 Codul de procedură civilă, părțile, participanții la proces și reprezentanții lor au un șir de drepturi stabilite de Constituție și de lege, inclusiv drepturi procedurale, care trebuie să fie exercitate fără a fi percepute taxe de stat.

Urmând logica conceptului acestei legi, ne așteptăm ca în lectura a doua să fie aprobată perceperea taxei de stat pentru intrarea și ieșirea din incinta instanței de judecată, șezutul pe băncile din holurile instanței de judecată, utilizarea meselor și a scaunelor din birourile judecătorilor în timpul ședinței de judecată, pentru aerul respirat în ședința de judecată etc”, declară UAM.

Proiectul legii taxei de stat a fost votat în prima lectură, pe 29 decembrie 2022, de 52 de deputați. Conform autorilor proiectului de lege, acesta a fost elaborat „cu scopul de a ajusta cadrul normativ și de a crea un echilibru bugetar între asigurarea unui serviciu public calitativ și obligația cetățeanului care folosește acest serviciu”.

Principalele prevederi ale proiectului legii taxei de stat

Printre prevederile proiectului figurează introducerea noțiunii de „taxă de timbru” – suma percepută la contul instanței de judecată de la persoanele fizice și juridice pentru toate cauzele civile de contencios administrativ, precum și pentru contestațiile împotriva procesului-verbal și deciziilor agenților constatatori în procesele contravenționale. Potrivit autorilor, această taxă va preveni depunerea abuzivă a cererilor în instanța de judecată.

De asemenea, vor fi ajustate cuantumurile taxei de stat și va fi modificat procentul de încasare a taxei de stat. Autorii mai propun eliminarea plafonului de 25 000 de lei pentru persoanele fizice și 50 000 de lei pentru persoanele juridice pentru cererile de chemare în judecată privind litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document prin care încasarea se produce în mod incontestabil.

Totodată, taxa de stat pentru anumite cereri de instanță va fi majorată, astfel încât „persoanele care se află în fața unui litigiu care poate fi soluționat mai simplu și mai rapid pe cale extrajudiciară să fie mai motivați să o facă”.

Autorii au mai propus instituirea mai multor taxe pentru a contracara „amânările abuzive ale ședințelor de judecată și neprezentarea participanților la proces”.