Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Gusev și alți patru angajați,…

Gusev și alți patru angajați, învinuți în dosarul MoldovaGaz. Procurorii nu știu unde se află șeful întreprinderii

Dosarul MoldovaGaz nu are încă o finalitate. Cele trei cauze dechise de procurorii anticorupție pentru spălarea banilor, escrocherie, depășirea atribuțiilor de serviciu și practicarea activității ilegale de antreprenor au fost comasate într-un singur dosar,  iar la acest moment se efectuează o inspecție financiară la MoldovaGaz și alte nouă întreprinderi fondate de aceasta. Cinci persoane sunt învinuite, printre care și directorul MoldovaGaz, Alexandru  Gusev, dar procurorii spun că nu cunosc locul aflării lui, pentru că acesta încă nu a fost solicitat pentru audieri. Gusev, care încă până la demararea perchezițiilor, în noiembrie 2015, era plecat peste hotare, se află acum în concediu, iar cei la MoldovaGaz afirmă că nu cunosc când revine.„Cauzele penale deschise în urma perchezițiior de la MoldovaGaz nu au o oarecare hotărâre adoptată, nu au o finalitate. Acestea au fost conexate într-un singur dosar la o anumită etapă a urmăriri penale. După efectuarea perchezițiilor (noiembrie 2015 și februarie 2016) a fost dispusă o inspecție financiară complexă de către specialiști în mai multe domenii la MoldovaGaz și aproximativ nouă întreprinderi fondate de aceasta. Respectiva inspectare este la etapa de finalizare, doar la momentul parvenirii rezultatelor vom putea să decidem care sunt persoanele care urmează a fi puse sub învinuire și expediate în judecată, pe lângă acelea care acum au un anumit statut pe dosar. La moment sunt puse sub învinuire cinci persoane.”, a declarat Vitalie Busuioc, procuror pe dosar.

privesc.eu
Vitalie Busuioc, procuror

Procurorul Vitalie Busuioc a declarat că nu poate oferi informații despre fiecare persoană în parte, deoarece multe circumstanțe încă  nu sunt stabilite. Întrebat despre locul aflării la acest moment a directorului MoldovaGaz, Alexandru Gusev, care încă până la demararea perchezițiilor era plecat peste hotare, procurorul a declarat că nu deține o astfel de informație. „Când a fost nevoie de a efectua anumite acțiuni pe dosar, careva impedimente referitor la prezentarea lui sau necesitatea prezentării nu au apărut.” Acesta a mai precizat că până acum încă n-au avut loc audieri, deoarece sunt așteptate rezultatele inspecției. „Verificarea se face la necesitate, eu nu pot să monitorizez viața unui om atâta timp cât nu există o anumită necesitate de a-l audia referitor la anumite circumstanțe sau de a face anumite acțiuni. Se referă nu doar la el, dar în genere, la toate persoanele.”

Am apelat la conducerea MoldovaGaz pentru a afla locul aflării drectorului, persoana de la secretariat ne-a spus că Alexandru Gusev se află în concediu, dar a refuzat categoric să ne aspune de când este plecat și când revine. Aceasta a invocat că nu cunoaște, dar și că  nici vicedirectorul nu știe, iar secretara directorului este, de asemenea, în concediu: „Logic, cunoaște doar domnul Gusev”.

La sfârșitul lunii noiembrie, la MoldovaGAZ şi ChişinăuGAZ, dar și la domi­ci­li­ile direc­to­ri­lor ac

833641615_alexandr_gusev_moldova_gaz
Alexandru Gusev, director MoldovaGaz

es­tor între­prin­deri, Ale­xan­dru Gusev și Con­stan­tin Cui­u­mju, s-au defăşurat mai multe percheziţii în baza unor bănuieli, dar şi a unor probe că întreprinderile de stat livrau gaze unor companii private, în mod clandestin şi, posibil, prin trucarea unor licitaţii privind cumpărarea de tehnici pentru distribuirea gazelor la un preţ triplu decât cel practicat pe piaţă. Perchezițiile au fost desfășurate în cadrul a două dosare, por­nite în baza a trei arti­cole din Codul Penal: 328 – Exce­sul de putere sau depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, 241- Prac­ti­ca­rea ile­gală a acti­vi­tă­ţii de între­prin­ză­tor și 243 – Spă­la­rea bani­lor. Atunci, Vitalie Busuioc afirma că Alexandru Gusev a plecat peste hotare înainte de fi intentate cauzele penale. Peste patru luni, în februarie curent, procurorii au efectuat alte percheziții  la MoldovaGAZ și la Moldova TransGAZ și au deschis un alt dosar pentru acte de esrocherie, involvabilități fictive, spălare de bani, utilizarea documentelor falsificate.

ZdG a scris la sfârșitul lui 2015 că în ulti­mii trei ani, între între­prin­de­rile fon­date de Mol­do­va­gaz și firme afi­li­ate fami­liei pre­șe­din­te­lui Con­si­li­u­lui de Admin­stra­ție al între­prin­de­rii, Ale­xan­dru Gusev, au fost sem­nate con­tracte de cola­bo­rare, prin inter­me­diul cărora, agen­ții eco­no­mici pri­vați și „inde­pen­denți” efec­tu­ează cer­ti­fi­ca­rea con­toa­re­lor de gaze natu­rale dis­tri­bu­ite con­su­ma­to­ri­lor și veri­fică cali­ta­tea gazu­lui natu­ral pe teri­to­riul R. Mol­dova. Tot­o­dată, actu­al­mente toate între­prin­de­rile de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­rale din ges­tiu­nea Mol­do­va­gaz deţin cer­ti­fi­cate de con­for­mi­tate a cali­tă­ţii gaze­lor natu­rale emise de firma „Trans-Standard”, ges­tio­nată de Vasile Zetia, socrul șefu­lui de la Mol­do­va­gaz.

Citiți aici articol complet: Moldovagaz: Contracte în familie și case de lux

Publicitate
Publicitate