Fostul angajat al Poștei Moldovei, care a făcut dezvăluiri despre traficul cu anabolizante, va sta 30 de zile în arest

Fostul angajat al Poștei Moldovei, Sergiu Cebotari, care a făcut dezvăluiri despre traficul cu anabolizante, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost emisă de către Judecătoria raionului Nisporeni.

Fos­tul şef al Ser­vi­ci­u­lui con­trol finan­ciar şi audit intern al Între­prin­de­rii de Stat (ÎS) „Poșta Mol­do­vei”, Ser­giu Cibo­tari, a fost reți­nut la 29 iulie curent de către repre­zen­tan­ții Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Nis­po­reni. Ser­giu Cebotari este cel care, acum câteva luni, decla­rase în presă că prin inter­me­diul ÎS „Poșta Mol­do­vei” erau tri­mise zeci de colete cu sub­stanţe ana­bo­li­zante spre ţări din Uniu­nea Euro­peană, în Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii, dar și în Fede­ra­ția Rusă.

Cebotari declara ante­rior că a des­co­pe­rit o schemă de con­tra­bandă cu ana­bo­li­zante încă în anul 2012, fapt pen­tru care ar fi rămas fără fun­cţie. El susţi­nea că afa­ce­rea cu sub­stanțe ana­bo­li­zante era con­tro­lată de con­du­ce­rea ÎS „Poșta Mol­do­vei”. Potri­vit lui Cebotari, ana­bo­li­zan­tele erau camu­flate în colete cu eti­cheta „Сărţi” sau „Broşuri” și expe­di­ate în dife­rite țări ale lumii.

Ruslan Ojog, șef adjunct al dire­cţiei gene­rale urmă­rire penală a IGP, declara acum trei zile că reți­ne­rea fos­tu­lui anga­jat al ÎS „Poșta Mol­do­vei” nu are nicio legă­tură cu infor­ma­ți­ile apă­rute în presă des­pre tra­fi­cul cu ana­bo­li­zante, chiar dacă reținerea acestuia a avut loc în aceeași zi în care urma să transmită probe importante în cazul contrabandei cu anabolizante.

Ojog decla­ra că Ser­giu Cebotari a fost reți­nut pen­tru exploa­ta­rea prin muncă for­țată a mai mul­tor per­soane.

„În anul curent, în adresa orga­nu­lui de urmă­rire penală a IP Nis­po­reni au par­ve­nit 16 plân­geri ale cetă­țe­ni­lor care au infor­mat orga­nul de urmă­rire penală că cetă­țea­nul Cebo­tari Ser­ghei ar fi pre­tins de la ei, con­trar voin­ței, prin înșe­lă­ciune, muncă for­țată. Orga­nul de urmă­rire penală a fost obli­gat, pe aceste plân­geri, să înceapă urmă­ri­rea penală în baza art. 168 Cod Penal, ali­ne­a­tul 2, care pre­vede munca for­țată. Au fost por­nite două cauze penale care au fost con­e­xate. În cadrul aces­tor cauze penale orga­nul de urmă­rire penală a expe­diat două cita­ții în adresa cetă­țea­nu­lui la care m-am refe­rit, dum­ne­a­lui a refu­zat să se pre­zinte și atunci orga­nul de urmă­rire penală a fost obli­gat să emită o ordo­nanță de adu­cere silită, care a fost exe­cu­tată astăzi. În fața orga­nu­lui de urmă­rire penală a fost pre­zen­tat dom­nul Cebo­tari Ser­ghei care este bănuit în această cauză. La deci­zia orga­nu­lui de urmă­rire penală a fost întoc­mit un pro­ces ver­bal de reți­nere”, a mai men­țio­nat Ojog.

După declarațiile făcute de Sergiu Cebotari, Parlamentul a disgrigore cobzacpus formarea unei Comisii speciale care să investigheze cazul.

Grigore Cobzac, preşedintele Comisiei speciale care a verificat activitatea Poştei Moldovei, recunoștea ieri, 30 iulie, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că la 29 iulie Cebotari trebuia să transmită Comisiei probe extrem de importante, dar și că acum o săptămână în casa sa au pătruns de două ori hoți, care i-au furat calculatorul și bunuri materiale. Parlamentarul afirmă însă că în calculator nuavea informație ce ține de activitatea de deputat sau care au tangență cu Comisia parlamentară.

„Pe parcursul zilei de 28 și dimineața zilei de 29 iulie am comunicat într-adevăr cu dl Ciubotaru S. prin SMS, Viber, Messenger și nemijlocit verbal prin telefon. Scopul convorbirilor a fost să-l conving să transmită legal Comisiei probele deținute. Și l-am convins… Despre acest fapt cunosc 4 deputați. Apropo nu numai din PLDM . Eu trebuiam să părăsesc plenul Parlamentului și să recepționez probele… Acum situația este una ilară. Dacă dânsul a fost reținut la întâlnire cu probele, rezultă că ultimele sunt la dispoziția MAI. Pornind de la faptul, că subiectul învinuirilor ce i se aduc (informație din presă) dânsului este altul decât obiectivele comisiei, logic ar fi ca MAI să transmită aceste probe Comisiei. Dar dacă probele sunt încă în posesia domn. Ciubotaru, în interesul public ar fi ca MAI să colaboreze cu Comisia și să-i creeze condiții pentru transmiterea lor la Comisie. Doar că acum acordul dânsului posibil nu este valabil. Pe final – nu cunosc conținutul învinuirilor ce i se aduc, dar știu, cu Comisia a conlucrat, în viziunea mea sincer. P.S. Nuștiu de ce dar am un sentiment de vină față de dânsul.”, scrie Cobzac.

Foto: Igor Rotari


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

6 comentarii

 1. Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pentru Stat ?
  Ce a făcut Statul pentru Mine ?
  01.08.2016

  Despre capacitățile și incapacitățile Demnitarilor de Stat

  Am început activitatea pedagogică la 20 august 1962.
  Prima specialitate este fizica.
  Activitatea mea poate fi împărțită în 2 părți egale: prima în perioada sovietică, a doua – după indepenendență.
  Î-mi plăcea să cunosc multe și de toate și deaceea am participat și la concursul republican televizat “Noi și legea”, unde am avut și un premiu.
  Atunci aveam încredere în Justiție.
  În perioada sovietică s-a întîmplat să mi se încalce drepturile, dar am găsit dreptatea.

  În perioada indepenendenței, Demnitarii noștri de Stat ne vorbesc
  că trăim într-un Stat de Drept, însă într-adevăr trăim într-un Stat,
  unde dreptatea nu e la fundul mării, dar la fundul oceanului, adîncimea
  căruia e mult, mult mai mare.
  În anul de studii
  2010-2011, după ce feciorul directorului L. T. „Mihail Sadoveanu” din
  or. Cupcini a susținit examenul de bacaulaureat la fizică pe nota 10,
  ilegal am fost lipsit de jumătate din orele de sarcină didactică. Nefiid
  lacom, n-am protestat, aveam și pensie.
  Peste 2
  ani, exact în ziua împlinirii a 50 de ani de activitate pedagogică, am
  fost „DECORAT” cu un „şut în fund” de la locul de muncă de către același
  director, chiar dacă activam cu jumătate de salariu.
  Asta din punctual de vedere al omeniei și legislației.

  Din punctual de vedere al specializării: După o oră academică de
  frămîntare asupra unei probleme de matematică pentru clasa a 7-a ( D-l
  director fiind matematician îl înlocuia pe D-l Petru Păgînu ) a intrat
  în cabinetul de fizică și am rezolvat-o eu.
  Despre
  legitimitatea „şutului” mi-a răspuns Preşedintele Nicolae Timofti în
  cadrul emisiunii “Moldova în Direct” cu o minciună bîlbîită, prin care
  și-a bătut joc de Legea fundamentală a Statului.
  Nicolae Timofti are o pensie de 18 mii de lei și un salariu tot de 18 mii de lei.

  Medalii Timofti a împărțit și la tîlhari. La sfîrșit de mandat, el
  l-a răsplătit cu distincția „Om emerit” și pe subalternul său, Mihai
  Șleahtițchi – „cel mai abil” cumpărător de autobuze școlare și cel care,
  timp de mai mulți ani a strîns dijmă din “sector”, promotorul lipsirii
  de dreptul la muncă a pedagogilor, care au atins vîrsta de pensionare.

  Mai știu, că minciuna spusă bîlbîit a acționat asupra Curții
  Constituţionale, care după aproape nouă luni (termen inadmisibil pentru a
  naște un copil normal) de la sesizarea depusă de deputatul Sergiu Sîrbu
  a “născut” hotărîrea discriminatorie din 23 aprilie 2013, care a
  declarat Constituţională eliberarea din funcție a pedagogilor, care au
  atins vîrsta de pensionare, contrar Constituției RM în vigoare.
  Aceeași minciună bîlbîită l-a impus pe Radu Panțîru să-mi respingă cererea mea depusă la CEDO, cu un motiv fictiv.

  Se termină scurgerea celei de a 17-a lună de zile de cînd
  meditațiile mele despre discriminarea cetățenilor simpli de către Legi
  și Justiție au devenit publice.
  Din cauza
  INCOMPETENȚELOR personale Demnitarii noștri de Stat susțin HALTURA în
  toate DEPARTAMENTELE, care-s într-un număr exagerat de mare iar
  eficiența lor e extrem de mică.
  Exemplu; poliția de frontieră Edineț – nu rezolvă absolut nimic.
  Această atitudine se manifestă prin următoartele:

  1. Prin emiterea Deciziilor, Hotărîrilor și Legilor nechibzuite,
  care au fugărit și mai fugăresc cetățenii din țară, pe alții îi provoacă
  la sinucidere, iar cei rămași sînt umiliți.
  2. Demnitarii de Stat au contribuit lafurtul banilor din bănci.

  3. Demnitarii de Stat nu efectuiază modificări în Legea despre
  Salarizare, care permite ca unele persoane să primească salarii lunare
  de zeci de sute de mii iar cei de rînd abea să ajungă la 1-2 mii de lei.

  4. Demnitarii de Stat primesc îndemnizații pentru anii munciți în
  cazul ieșirii la pensie, iar poporul simplu n-are acest drept.

  5. Legea actuală de Pensionare stabilește categoriilor din
  administrația publică valoarea pensiei 80 % din salariul lunar iar
  cetățenilor simpli, care reprezintă majoritatea populației RM numai 27%
  din salariul lunar.
  6. Leul s-a devalorizat cu
  peste 50 %, inflația a constituit peste 15 %, prețurile medicamentelor,
  numai ultima vreme, au crescut cu 15 % iar pensiile au fost ndexate
  numai cu 10 %. Unde-i Legea, Domnilor ?????
  7. Hotărîrile Curții Constituţionale, CEC, CSJ și CSM – rabat politic la comandă.
  Ei s-au pregătit din primele zile pentru a fura. Pensiile regulat se indexau cu un procent foarte mic ( pînă la 10 %).

  Toate acestea, dar și altele, ne conving: sîntem guvernați de niște
  elemente cu chip de om și suflet de fiare, iar ANIMALELE nici RUȘINE
  nici SOVESTE N-AU.

 2. Iacob Tofan

  01.08.2016

  Despre judecătorii din viața mea

  Prima întîlnire a fost cu judecătoarea Judecătoriei raionale Edineț, D-na Maria Eftodi, în privința legalizării anexei construite la saraiul în care locuiesc și astăzi ( n-a fost legalizat la timpul necesar din cauza decesului soției), ce-mi permite să nu ies iarna din camera de locuit direct în omăt. Mi-a refuzat. Cauza – a dorit ceva “la labă”, cum se spune în popor.
  Altă întîlnire a fost cu judecătorul aceleiași Judecătorii Edineț, D-nul Anatolie Rusu. Cu acesta m-am întîlnit din cauza
  lezării dreptului la muncă, declarat de Constituția RM.
  Prin Hotărîrea de la 20 martie 2013 D-lui a declarat: Constituția RM nu dă dreptul cetățeanului RM la muncă.
  ATENȚTE !!!!!
  Această Hotărîre a fost emisă înainte de “nașterea prematură” a Hotărîrii ANTICONSTITUȚIONALE a Curții Constituționale din 23.04.2013.
  Altă întîlnire a fost de acum la Curtea de Apel Bălți cu o echipă de judecători: Eduard Ababei, Natalia Chircu și Nina Matveeva, care la fel au declarat: Constituția RM nu dă dreptul cetățeanului RM la muncă.
  Această echipă trebuia să prezinte Decizia pe data de 02 iulie 2013, însă ea n-a fost citită deoarece lipsea Preşedintele şedinţei Dl Eduard Ababei. Eu am fost present la Curte, iar directorul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Cupcini lipsea.
  Înseamnă că el a fost informat.
  De aici concluzia: directorul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Cupcini pentru a mă lăsa fără un salariu așa cum era el, a mai dat și mită. Cineva face ceva fără a primi “la labă”?
  Despre acest lucru a fost informată și Curtea Supremă de Justiție. Nici un effect.
  Următoarea întîlnire de acum a fost virtuală la Curtea Supremă de Justiție cu echipă de judecători: Ala Cobăneanu, Tatiana Răducanu și Sveatoslav Moldovan, care la fel au declarat: Constituția RM nu dă dreptul cetățeanului RM la muncă.
  Au mai fost încă doi judecători virtuali, Radu Panțîru de la CEDO și “principalul judecător”, Nicolae Timofti, care încă la 1 octombrie 2012 și-a bătut joc de Constituție în fața tuturor spectatorilor canalului TV Moldova 1.
  Zece judecători, plus încă nouă de la Curtea Constituțională, care nu respectă Legea Fundamentală a Statului Republica Moldova.
  Deoarece, în fiecare caz eram sigur că dreptatea e de partea mea concluzionez:
  La emiterea deciziilor și hotărîrilor judecătorii noștri nu urmăresc prevederile Legilor, dar dacă ai dat “la labă” –
  ai dreptate, altfel – “izvini”.
  JUDECĂTORII reprezintă o altă MIZERIE a societății, iar mizeriile, după cum se știe, se lipesc și se susțin reciproc.
  Domnilor și Doamnelor !
  Protestați contra punerii miliardelor furate de demnitarii de stat pe spatele D-voastră.
  Judecătoriile raionale au fost capturate de către PD în ziua suplimentară de scrutin din 28 septembrie 2014, despre ce v-a informat preventiv Ion cel Mare prin Internet.
  Despre capacitățile și incapacitățile Demnitarilor de Stat:
  CAPACITĂȚI: Susținerea și promovarea a tot ce contribuie la îmbogățirea lor și aliaților lor.
  INCAPACITĂȚI: De a avea soveste și omenie.

 3. slava

  Ei hai, pe langa schema cu anabolizante pe care trebuia sa o combata chiar el, de deta asta chiar merita parnaia… Sa lasi un sat intreg cu buza umflata, prezentandu-te ca fiind finul lui FIlat…. Culmea obrazniciei.

 4. Dracon

  Da de ce voi cei de ZdG nu spunezi ca zeci de oameni au iesit sa protesteze impotriva aestui individ pe motiv ca au fost furati de acest Cebotari, si ca acesta are datorii fata de oamenii dati in jur de jumate de milion? Ziar de buzunur ce sunteti voi.

 5. Dumitru Rotari

  Sa intoarca oamenilor ce a furat si sa nu mai umble cu minciuni! Toti o fac pe victima dar pina la urma se descopra ca sunti imlicati pina la git in tot felul de afceri murdare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *