Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/VIDEO. Ultimele detalii din dosarul…

DOC/VIDEO. Ultimele detalii din dosarul „Orizont” la CtEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernului de la Chișinău cererea adresată de către avocații cetățenilor turci, îndepărtați de pe teritoriul R. Moldova la 6 septembrie, și a anunțat că examinarea cauzei se va face în procedură prioritară.

Respectiv, instanța europeană a solicitat Guvernului să se expună până la 21 decembrie asupra încălcărilor invocate de avocați: violarea dreptului la libertate, la viața privată și a garanțiilor cetățenilor expulzați. Curtea a cerut și Turciei să prezinte propriile observații pe acest caz, având în vedere că cetățenii îndepărtați sub escortă sunt de origine din țara respectivă. Totodată, până la 21 decembrie, instanța a solicitat Guvernului să prezinte și o eventuală soluționare pe cale amiabilă a cauzei, adică convenirea asupra unei compensații materiale pentru familiile cetățenilor turci.

Nicolae Frumosu, avocat în cadrul biroului „Nagacevschi și Partenerii”, susține că după 21 decembrie, când Moldova și Turcia își vor prezenta observațiile, urmează ca apărarea să transmită prorpiile constatări, ulterior se așteaptă pronunțarea unei hotărâri pe această cauză.

Avocatul susține că în cazul unei condamnări a R. Moldova la CtEDO, tot ce pot obține rudele celor șapte cetățeni turci sunt compensații materiale.

„La momentul respectiv, CtEDO a comunicat cererea Guvernului, solicitând să se expună asupra încălcărilor din Convenție pe care le-am invocat. Mă refer aici la art. 5, dreptul la libertate, art. 8, dreptul la viața privată, și art. 1 din Protocolul 7, garanțiile cetățenilor expulzați. Guvernul urmează să se expună până pe 21 decembrie și să prezinte observații. Ulterior, observațiile respective ne vor fi comunicate și nouă, pentru ca și noi, la rândul nostru, să prezentăm observații. La fel, Curtea ne-a comunicat că ne-a fost acceptată examinarea cererii noastre în procedură prioritară, conform punctului 41 din Regulamentul CtEDO, ceea ce presupune că cererea dată va fi examinată mai rapid”, explică apărătorul Nicolae Frumosu.

Între timp, susține avocatul, au fost recepționate explicațiile pe care Guvernul de la Chișinău le-a prezentat Curții în legătură cu procedura de îndepărtare sub escrotă a cetățenilor turci de pe teritoriul R. Moldova.

Agentul guvernamental, Oleg Rotari, scrie, în explicația prezentată instanței europene la 5 octombrie, că angajații „Orizont” au fost escortați în Turcia pentru că nu au solicitat „întoarcerea voluntară într-o altă țară decât țara lor de origine” și că nu au revendicat faptul că „ar putea fi torturați sau supuși unui tratament inuman în Turcia”. Argumentele respective sunt criticate de avocații celor șapte cetățeni turci, care susțin că explicațiile sunt „absurde”.