Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Un fost deputat, reprezentat…

DOC Un fost deputat, reprezentat de fostul șef al CNI, a învins ANI în instanță. Decizia a fost luată de un magistrat judecat penal pentru îmbogățire ilicită

Fostul deputat democrat Corneliu Dudnic a obținut, în judecată, anularea unui act emis de emis de Autoritatea Națională de Integritate în privința sa, prin care se constata încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor.

Hotărârea a fost luată la sfârșitul anului trecut de către judecătorul Oleg Melniciuc, magistrat trimis anterior în judecată într-un dosar deschis pentru îmbogățire ilicită. Dosarul penal pe numele magistratului se află în proces de examinare în paralel cu activitatea acestuia.

Corneliu Dudnic, fost deputat PDM s-a adresat în judecată cerând anularea procesului verbal prin care s-a inițiat controlul pe numele său, dar și anularea actului de constatare. Agentul constatator, Ada Grigiuc, la 27 martie 2020 constata că fostul deputat a încălcat regimul juridic al incompatibilităților pentru că nu a soluționat starea de incombatibilitate în care s-a aflat în perioada septembrie 2015 – martie 2019, stare generată de faptul că a exercitat, contrar legii, mandatul de deputat și funcția de vice-președinte al Asociației obștești „Asociația de Judo din R. Moldova”. Totodată, în aceeași perioadă, s-a constatat că Dudnic a exercitat funcția de deputat, dar și pe cea de administrator al companiei „Vancor-Trans”.

Prin actul de constatare, lui Corneliu Dudnic i-a fost aplicată interdicția de a exercitat o funcție publică sau o funcție de demnitate publică pe un termen de trei ani.

Fostul deputat „a respins categoric acuzațiile aduse”. Fostul parlamentar a precizat că „iniţierea, precum şi alte proceduri ale controlului, au fost realizate confuz şi defectuos, fapt care a generat efecte neclare şi concluzii eronate despre situaţiile de incompatibilitate ale reclamantului, fiindu-i grav lezate drepturile şi libertăţile sale fundamentale”.

Corneliu Dudnic a argument faptul că „în statutul Asociaţiei nu este indicat expres că funcţia de primvicepreşedintele este remunerată și a negat categoric primirea cărorva plăti salariale sau indemnizaţii de la Federaţia în cauză și nu a încheiat cu Asociaţia FJM un contract individual de muncă, doar în baza căruia, conform legislaţiei, poate fi achitat salariul. Relevă că, în situaţia respectivă, Autoritatea a manifestat față de Dudnic Cornel o atitudine discriminatorie, deoarece atât până la cazul dat, cât şi după, inclusiv la moment, mai mulţi foşti şi existenţi, în prezent, deputaţi în Parlamentul ţării, precum şi alte persoane cu funcţii de demnitate publică, ocupă funcţii de conducere în diferite Federaţii (Asociaţii) sportive, fără să suporte careva consecinţe”.

Cu referire la la presupusa exercitare concomitentă a mandatului de deputat şi funcţia de administrator al „Vancor-Trans” SRL, Dudnic a argumentat că, „nici în această situaţie documentele de fondare a societăţii respective, inclusiv actul de constituire, înregistrat cu nr. 1006611003143 din 23.06.2006, nu conţin, expres, prevederi clare şi evidente cu privire la salarizarea conducătorului”. Nici în cazul dat, nu a încheiat şi nu a semnat un contract individual de muncă cu SC Vancor-Trans SRL, în baza căruia, conform legislaţiei, i s-ar fi calculat şi plătit salariul/ Cornel Dudnic, a negat şi în cazul dat primirea surselor băneşti, în calitate de salariu, de la întreprinderea nominalizată, fapt care, potrivit lui, ar exclude calitatea acestuia de angajat.

Totodată, Dudnic a mai precizat că „în perioada de referinţă „Vancor-Trans” SRL nu a efectuat absolut nici o tranzacţie comercială, cu excepţia celei de modificare a capitalului statutar, fapt confirmat prin materialele anexate la dosar, iar în aceste cazuri, actele au fost semnate de către Dudnic Cornel în calitate de fondator şi nu în calitate de administrator, fapt care nu este interzis de legislaţie, iar, alte documente, rapoarte financiare şi/sau dări de seamă, prezentate, după caz, la organele fiscale şi/sau CNAS ori CNAM, din partea SC Vancor-Trans SRL, nici nu au fost semnate de Cornel Dudnic, în calitate de conducător al acestei societăţi, situaţie, care combate afirmaţia Autorităţii despre acest fapt”.

Corneliu Dudnic a fost reprezentat în instanță de Anatolie Donciu, fostul președinte al Comisiei Naționale de Integritate, actuala ANI.

Judecătorul care a luat decizia, Oleg Melniciuc, este judecat în cadrul a două dosare penale, fiind primul judecător care a ajuns pe banca acuzaților pentru îmbogățire ilicită. Melniciuc continuă să își exercite funcția, în paralel cu examinarea cauzelor penale.

Magistratul a decis să anuleze actul de constatare emis de ANI pe numele lui Corneliu Dudnic. A respins solicitarea fostului deputat de a fi anulat și procesul verbal prin care s-a dispus inițierea controlului.

Oleg Melniciuc și-a argumentat soluția prin faptul că nu au fost aduse probe care să demonstreze vina lui Corneliu Dudnic.

„Pentru învinuirea lui Dudnic Cornel de încălcarea regimului juridic al
incompatibilităţilor, Autoritatea urma să prezinte probe şi să demonstreze că, Dudnic Cornel, deţinând funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a ocupat sau a deţinut concomitent încă alte funcţii remunerate, adică cea de primvicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti Federaţia de Judo din Republica Moldova, precum şi cea de administrator al SRL Vancor-Trans. În speță, instanța conchide că, nici în cadrul controlului nu a administrat şi
nici în şedinţa de judecată, Autoritatea Națională de Integritate nu a prezentat probe în vederea confirmării faptului cu privire la încasarea, de către Cornel Dudnic, a cărorva sume băneşti, în calitate de remuneraţie, pentru deţinerile funcţiunilor menţionate, concomitent cu cea de deputat în Parlament. Mai mult ca atât, instanța constată că acest fapt a fost indicat și în actul de constatare nr. 50/04 din 27.03.2020, care, în alineatul al 2-lea din pagina a 4-a a actului, este precizat că: în baza documentelor disponibile dosarului de control nu a fost posibil de probat mărimea şi cuantumul remuneraţiei/retribuţiei primite de Dudnic Cornel pentru exercitarea funcţiei de administrator al SRL Vancor-Trans. Succesiv, instanța reține și răspunsul SRL Vancor-Trans din 30.09.2019, din care rezultă că, în perioada respectivă a anilor 2015-2019, Vancor-Trans SRL practic nu a avut nici o activitate operaţională, iar dl Dudnic Cornel nu a fost remunerat în nici un fel de la companie”
, se spune în hotărâre.

„În același context instanța reține şi răspunsul Casei Naţionale de Asigurări
Sociale, expus în penultimul alineat din a 5-ea pagină a actului, care a comunicat că: Dudnic Cornel este înregistrat ca persoană asigurată în sistemul public deasigurări sociale […], însă nu este asigurat pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar SC Vancor-Trans SRL nu a declarat în privinţă acestuia contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii. Totodată instanța reține și informaţia Serviciului Fiscal de Stat, care a înştiinţat Autoritatea că, în privinţă lui Dudnic Cornel nu au fost calculate/achitate careva venituri (salariu, dividende, etc), aceasta fiind expusă în al 2-lea alineat din pagina a 6-ea a actului. Instanța de contencios administrativ constată și faptul că, Dudnic Cornel nu a încheiat cu SC Vancor-Trans SRL careva contract individual de muncă, fapt confirmat atât prin declaraţiile reclamantului, cât şi de materialele dosarului de control. Subsecvent, instanța apreciază critic afirmaţiile inspectorului de integritate, care se conţin în alineatul 5 din a 4-a pagină a actului, precum că, prezenţa sau lipsa dovezilor privind ridicarea sau refuzul ridicării de către Dudnic Cornel a remuneraţiei din exercitarea funcţiei de administrator al SRL Vancor-Trans sub formă de salariu, plăti, servicii, onorariu, etc, în acest caz, este irelevantă, de timp ce legislaţia naţională prevede tranşant că orice muncă este remunerată, cu excepţia activităţilor desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii fără a urmări un câştig material (voluntariat). Or, potrivit art. 128 Codul muncii, precum şi conform art. 2 şi art. 29 din Legea salarizării nr. 847/2002, salariul reprezintă orice recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată. Salariat este persoana fizică care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă”,
a argumentat magistratul.

Hotărârea emisă de Judecătoria Chișinău poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.

Corneliu Dudnic a fost deputat în Parlamentul R. Moldova în perioada 2015-2019 pe listele Partidului Democrat din Moldova.