DOC/ Punct final, după 8 ani și 5 luni. Motivarea integrală a CSJ în dosarul Pădurea Domnească: nu va fi încasat niciun ban din contul rezervației, unde a avut loc vânătoarea, către familia tânărul împușcat mortal. Doi judecători – cu opinii separate – Ziarul de Gardă
 • DOC/ Punct final, după 8 ani și 5 luni. Motivarea integrală a CSJ în dosarul Pădurea Domnească: nu va fi încasat niciun ban din contul rezervației, unde a avut loc vânătoarea, către familia tânărul împușcat mortal. Doi judecători – cu opinii separate

  DOC/ Punct final, după 8 ani și 5 luni. Motivarea integrală a CSJ în dosarul Pădurea Domnească: nu va fi încasat niciun ban din contul rezervației, unde a avut loc vânătoarea, către familia tânărul împușcat mortal. Doi judecători – cu opinii separate
  de
  31 mai 2021 | 09:57

  La opt ani și jumătate de la vânătoarea din Pădurea Domnească, tragedie care a provocat un strigăt național, cu multe amânări, trei fiind doar în ultimele două luni, magistrații de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) au pus punct final dosarului. Curtea Supremă de justiție a pronunțat decizia motivată, iar potrivit documentului Gheorghe Crețu rămâne a fi singurul inculpat vinovat de moartea lui Sorin Paciu, tânărul care și-a pierdut viața în urma partidei de vânătoare din anul 2012.

  Decizia motivată care conține 271 de foi pronunțată de către Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din care fac parte magistrații Vladimir Timofti (președinte), Nadejda Toma, Iurie Diaconu, Elena Cobzac și Victor Boico, a fost publicată integral la 28 mai curent.

  Gheorghe Crețu rămâne a fi singurul inculpat vinovat de moartea lui Sorin Paciu. În decizia motivată se menționează că magistrații au admis recursul avocaților directorului ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” de atunci Denis Irimciuc și inginerului pază şi protecţie a pădurii în cadrul Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” de atunci Valeriu Svistun, cei doi fiind liberați de pedeapsă penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

  Tot potrivit deciziei motivate a CSJ, magistrații au admis recursul ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” și au casat parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 04 martie 2019, în latura civilă, în partea dispunerii încasării prejudiciului material și moral în valoare de 200 de mii de lei către familia victimei. Astfel că familia lui Sorin Paciu, tânărului ucis la vânătoare, nu va încasa prejudiciului material și moral din contul ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”.

  Doi magistrați din Completul penal lărgit al CSJ, Nadejda Toma și Iurie Diaconu, au formulat opinii separate prin care și-au exprimat dezacordul cu decizia instanței de recurs.

  Publicitate

  Decizia Colegiul penal lărgit al CSJ

  Se admite recursul ordinar declarat de către ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”, se casează parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 04 martie 2019, în latura civilă, în partea dispunerii încasării prejudiciului material și moral din contul ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Adriana, Paciu Ion și Paciu Galina,

  Prin decizia din 30.03.2021, Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a decis: „Se resping, ca inadmisibile, recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți, Dubăsari Valeriu, de către avocatul Caragia Elisaveta în numele succesorului părții vătămate, Paciu Adriana, de către avocații Munteanu Petru și Munteanu Victor în numele părților civile Paciu Ion și Paciu Galina și de către inculpatul Crețu Gheorghe și avocatul acestuia Ploșnița Emanoil.

  Se admite recursul ordinar declarat de către avocatul Ciobanu-Nițuleac Vladislav în numele inculpaților Irimciuc Denis și Svistun Valeriu, se casează parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 04 martie 2019, în latura penală, în privința lui Irimciuc Denis xxxxx și Svistun Valeriu xxxxx, se rejudecă cauza și se pronunță o nouă hotărâre în această parte după cum urmează: Irimciuc Denis xxxxx și Svistun Valeriu xxxxx se recunosc vinovați de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (1) Cod penal, cu liberarea de pedeapsă penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

  Se admite recursul ordinar declarat de către ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”, se casează parțial decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 04 martie 2019, în latura civilă, în partea dispunerii încasării prejudiciului material și moral din contul ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” în beneficiul lui Paciu Adriana, Paciu Ion și Paciu Galina, se rejudecă cauza și se pronunță o nouă hotărâre în această parte prin care: Acțiunile civile înaintate de către succesorul părții vătămate, Paciu Adriana și de către părțile civile Paciu Ion și Paciu Galina împotriva ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” cu privire la încasarea prejudiciului material și moral, se resping. În rest, dispozițiile deciziei contestate se mențin”, se arată în decizia motivată.

  Sorin Paciu, tânărul împușcat mortal, trecut ca „gonaș” la partida de vănătoare

  În decizia motivată se mai menționează că celelalte persoane vizate în dosar, Ion Lupu, fostul director al Moldsilva, Denis Irimciuc, directorul Rezervaţiei Pădurea Domnească şi Valeriu Svistun, inginer din cadrul Rezervaţiei „Pădurea Domnească”, care au fost liberați de pedeapsă penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, la scurt timp după tragedie, după terminarea partidei de vânătoare „folosind situația de serviciu și influența asupra subalternilor, urmărind scopul împiedicării cercetării obiective și complete a cauzei penale privind lipsirea de viață din imprudență a lui Sorin Paciu și a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanțele cauzei, participanților la vânătoare și componența grupului de vânători, a înscris date vădit false în cuprinsul biletelor de vânător”, trecându-l pe Sorin Paciu în calitate de „gonaș”, falsificându-i semnătura în acest sens.

  Publicitate

  Irimciuc Denis este învinuit în aceea, că exercitând funcția de director al Rezervației „Pădurea Domnească” ÎS din cadrul Agenției „Moldsilva”, inginerul pază și protecție a pădurii al Rezervației „Pădurea Domnească” ÎS – Svistun Valeriu şi directorul general al 10 Agenției „Moldsilva” Lupu Ion, la 23 decembrie 2012, aproximativ în perioada orelor 13:00-15:30, după terminarea partidei de vânătoare propriu-zise care a avut loc cu câteva ore mai înainte, aflându-se în incinta cabanei situată pe teritoriul cantonului nr. 4 al sectorului nr. 2 Călinești a Rezervației „Pădurea Domnească” ÎS din cadrul Agenției „Moldsilva” din interes personal, folosind situația sa de serviciu și influența asupra subalternilor, urmărind scopul împiedicării cercetării obiective și complete a cauzei penale privind lipsirea de viață din imprudență a lui Paciu Sorin și a ascunde adevărul obiectiv privind circumstanțele cauzei, participanților la vânătoare și componența grupului de vânători, a înscris date vădit false în cuprinsul biletelor de vânător nr. 011656 și nr. 011795 care constituie documente oficiale, semnându-le personal, privind distribuirea vânătorilor în două grupuri, componența acestor grupuri referitor la numărul de persoane implicate în vânătoare (țintași, gonași), indicarea faptului participării în calitate de gonaș a lui Paciu Sorin și semnăturii acestuia, ceea ce contravine faptelor real petrecute, fapt care în realitate nu a avut loc. În realitate partida de vânătoare a avut loc în cadrul unui singur grup de vânători și într-un singur loc în parcela nr. 76 cantonul nr. 4 al sectorului nr. 2 Călinești a Rezervației „Pădurea Domnească” ÎS”, se mai menționează în decizia motivată CSJ”, se menționează în motivarea CSJ.

  Doi judecători au formulat opinii separate

  Doi magistrați din Completul penal lărgit al CSJ, Nadejda Toma și Iurie Diaconu, au formulat opinii separate.

  Judecătoarea Nadejda Toma menționează că nu a fost de acord cu soluția Completului de judecători privind decizia de liberare de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală în cazul inculpaților Irimciuc Denis și Svistun Valeriu considerând că în această parte urma a fi pronunțată o soluție de remitere a cauzei la rejudecare în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

  (…) Nu sunt de acord nu soluția susținută de majoritatea membrilor completului de judecată a instanței de recurs privind condamnarea inculpaților Irimciuc Denis și Svistun Valeriu în baza art. 327 alin. (1) Cod penal, cu liberarea de pedeapsă penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, și consider că în această parte urma a fi pronunțată o soluție de remitere a cauzei la rejudecare în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată. (…)

  Reieșind din aceste considerente, am propus soluția conform prevederilor art. 435 alin. (1) pct. 1), 2) lit. c) Cod de procedură penală, de respingere, ca inadmisibile, a recursurilor ordinare declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți, Dubăsari Valeriu și de către inculpatul Crețu Gheorghe și avocatul acestuia Ploșnița Emanoil, iar recursurile declarate de către avocatul Caragia Elisaveta în numele succesorului părții vătămate, Paciu Adriana, de către avocații Munteanu Petru și Munteanu Victor în numele părților civile Paciu Ion și Paciu Galina de către avocatul Ciobanu-Nițuleac Vladislav în numele inculpaților Irimciuc Denis și Svistun Valeriu și de către ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” urmau a fi admise cu casarea parțială a deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 04 martie 2019, în latura penală, în partea învinuirii inculpaților Irimciuc Denis xxxxx și Svistun Valeriu xxxxx de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. c) Cod penal, precum și în latura civilă, cu remiterea cauzei la rejudecare în această parte, în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată”, menționează magistrata în opinia formulată separat.

  Și judecătorul Iurie Diaconu a formulat o opinie separată la decizia adoptată de către Colegiul penal lărgit al CSJ, unde a menționat că își exprimă dezacordul cu soluţia instanței de recurs.

  „Nu am susținut soluția adoptată, considerând că decizia instanței de apel urma a fi casată parțial cu remiterea cauzei la rejudecare în latura penală, în partea învinuirii inculpaților Irimciuc Denis xxxxx și Svistun Valeriu xxxxx de săvârșirea 257 infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. c) Cod penal, precum și în latura civilă (…).

  Reieșind din aceste considerente, am propus soluția conform prevederilor art. 435 alin. (1) pct. 1), 2) lit. c) Cod de procedură penală, de respingere, ca inadmisibile, a recursurilor ordinare declarate de către procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți, Dubăsari Valeriu și de către inculpatul Crețu Gheorghe și avocatul acestuia Ploșnița Emanoil, iar recursurile declarate de către avocatul Caragia Elisaveta în numele succesorului părții vătămate, Paciu Adriana, de către avocații Munteanu Petru și Munteanu Victor în numele părților civile Paciu Ion și Paciu Galina de către avocatul Ciobanu-Nițuleac Vladislav în numele inculpaților Irimciuc Denis și Svistun Valeriu și de către ÎS Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” urmau a fi admise cu casarea parțială a deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 04 martie 2019, în latura penală, în partea învinuirii inculpaților Irimciuc Denis xxxxx și Svistun Valeriu xxxxx de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. c) Cod penal, precum și în latura civilă, cu remiterea cauzei la rejudecare în această parte, în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată”, menționează magistratul în opinia formulată separat.

  Raportul de expertiză medico-legală în cazul morții lui Sorin Paciu

  Raportul de expertiză medico-legală arată că Sorin Paciu a decedat în urma împușcăturii efectuate din arma de foc, cu folosirea gloanțelor rotunde de model Taxo-Trio.

  Raportului de expertiză medico-legală nr. 283 din 20.10.2014 (f.d. 53-62 vol. 17). Astfel, conform concluziilor experților evidențiate în raportul de expertiză nr. 154-161 din 30.01.2013, s-a stabilit, că glonțul extras din corpul victimei Paciu Sorin, prezentat spre examinare a fost tras din armă de vînătoare cu ţeavă lisă de calibrul 12,0 mm. Aceiași experți au conchis, că arma cu nr. xxxxx, prezentată la examinare experților, în urma ridicării de la Crețu Gheorghe, face parte din categoria armelor de foc de vânătoare semi-automată, cu ţeava lisă, cu calibrul 12, model „MŢ 21-12”, la fel că glontele extras din corpul victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale are aceeaşi componenţă chimică cu gloanţele (3 buc.) extrase din cartuşul de model „TAXO ТРИО”, ridicat de la Creţu Gheorghe.

  Publicitate

  În concluzie, instanța de apel a menționat că din probele cercetate rezultă acționarea din partea lui Crețu Gheorghe din imprudență la momentul împușcării din arma deținută încărcată și cu folosirea cartușelor cu gloanțe rotunde de model Taxo-Trio, împușcând în direcția aflării liniei trăgătorilor, unde se aflau Sajin Ghenadie și Paciu Sorin, anume un astfel de glonte a fost depistat în corpul lui Paciu Sorin și de la leziunile produse de glontele depistat în corpul lui Paciu Sorin, ultimul a decedat la data de 25.12.2012 în urma plăgii penetrante a abdomenului prin lezare cu armă de foc, cu lezarea organelor interne abdominale cu dezvoltarea hemoperitoneului, anemiei organelor interne, şocului posthemoragic, pricinuite prin lezare cu arma de foc prin tragere, astfel decesul lui Paciuc Sorin fiind în legătură cauzală cu acțiunile imprudente prejudiciabile ale lui Crețu Gheorghe”, se menționează în decizia motivată a CSJ.

  Documenul integral:

  Dosarul „Pădurea Domnească”

  Din probele cercetate anterior s-ar fi constatat că anume în urma împușcăturilor produse de Crețu Gheorghe a fost rănit mortal Sorin Paciu. Totodată, glontele extras din corpul victimei în rezultatul intervenţiei chirurgicale s-a constatat că are aceeaşi componenţă chimică cu gloanţele extrase din cartuşul ridicat de la Creţu.

  Astfel, magistrații l-au recunoscut vinovat pe Crețu în comiterea infracțiunii „lipsirea de viață din imprudență, însă procesul penal împotriva acestuia este încetat din motivul expirării termenului prescripției tragerii la răspundere penală”. Totodată, judecătorii au decis să înceteze procesul penal împotriva lui Crețu și pentru vânat ilegal, deoarece fapta respectivă constituie contravenție.

  Celelalte persoane vizate în dosar, Ion Lupu, fostul director al Moldsilva, Denis Irimciuc, directorul Rezervaţiei Pădurea Domnească, şi Valeriu Svistun, inginer din cadrul Rezervaţiei, au fost achitate pe motiv că nu s-a constatat fapta infracțiunii. Irimciuc și Svistun au fost recunoscuți însă vinovați pentru abuz de serviciu, fiindu-le aplicată o amendă în mărime de 30 de mii de lei, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice timp de 3 ani.

  Anterior, Curtea de Apel Bălți a admis parțial acțiunea civilă înaintată de părinții și soția lui Sorin Paciu. Astfel, magistrații au dispus încasarea din contul lui Crețu, Irimciuc, Svistun, dar și a Rezervației „Pădurea Domnească”, a sumei de aproape 70 de mii pentru compensarea cheltuielilor de înmormântare ale lui Sorin Paciu, precum și 125 mii de lei pentru cheltuieli de judecată. Totodată, aceștia vor mai trebui să achite câte 1 500 de lei lunar copilului lui Sorin Paciu, începând cu 25 decembrie 2012, până când acesta va atinge majoratul, dar și 108 mii lei în formă de plată unică pentru o perioadă de 3 ani pentru părinții lui Sorin Paciu.

  Gheorghe Crețu a mai fost obligat de Curtea de Apel Chișinău să achite:

  • 250 de mii de lei soției lui Sorin Paciu pentru compensarea prejudiciului moral;
  • 300 de mii de lei părinților lui Sorin Paciu cu titlu de compensarea a prejudiciului moral;

  Denis Irimciuc și Valeriu Svistun vor achita:

  • Câte 100 de mii de lei soției lui Sorin Paciu pentru compensarea prejudiciului moral;
  • Câte 100 de mii de lei părinților lui Sorin Paciu.

  Instanța a mai dispus încasarea din contul Rezervației Naturale Pădurea Domnească:

  • 100 de mii de lei în beneficiul soției lui Sorin Paciu, cu titlu de compensare a prejudiciului moral;
  • 100 de mii de lei în beneficiul părinților lui Sorin Paciu.

  La 23 decembrie 2012Sorin Paciu, un tânăr de 34 de ani, a fost rănit mortal la o partidă de vânătoare la care au participat mai mulţi oficiali de rang înalt, printre care Valeriu Zubco, procurorul general al R. Moldova, Ion Pleşca, preşedintele Curţii de Apel Chişinău (CAC), Gheorghe Creţu, vicepreşedintele aceleiaşi instanţe, sau Ion Lupu, directorul Agenţiei Moldsilva. 

  Toţi oficialii prezenţi la vânătoare au tăinuit crima. După ce ea a devenit publică, în ajunul Crăciunului pe stil vechi, în urma unor declaraţii făcute de Sergiu Mocanu, liderul Mişcării Antimafie, oamenii legii au declarat că „lucrează la caz”.

  Sorin Paciu a fost proprietarul unei cariere de piatră din raionul Glodeni. El gestiona şi alte afaceri în mun. Chişinău. Sorin era căsătorit şi avea o fetiţă de tei ani. La alegerile parlamentare din 25 februarie 2001, el a candidat pe lista electorală a Blocului electoral „Alianţa Juriştilor şi Economiştilor”, alături de Valeriu Zubco, procurorul general al R. Moldova.

  Citește și:

  Publicitate
  Publicitate
  Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția. • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  În ediția ZdG din 10 februarie, găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, o clădire luxoasă, cu cinci etaje, aproape de centrul Chișinăului. Astfel,…
  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  După ce Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2022, a termenului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, în R. Moldova continuă procedurile de evalua…
  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  Întrebările din chestionarul de aderare la UE și răspunsurile oferite de R. Moldova au fost publicate pe pagina web a Guvernului

  Întrebările din chestionarul de aderare la UE și răspunsurile oferite de R. Moldova au fost publicate vineri, 24 iunie, pe pagina web a Guvernului. Șefa Cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, a declarat că…
  Întrebările din chestionarul de aderare la UE și răspunsurile oferite de R. Moldova au fost publicate pe pagina web a Guvernului

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler