Principală  —  IMPORTANTE   —   (doc) „Mediere” pentru 1,3 milioane…

(doc) „Mediere” pentru 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii de lei, între Filat și avocații săi

Biroul Asociat de avocați „Popa & Asociații” solicită de la Vladimir Filat, pe care-l reprezintă în dosarul penal intentat pe numele ex-premierului, încasarea a 1,3 milioane de euro, 100 de mii de USD și 230 de mii de lei.

La data de 10 mai 2017, reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați „Popa & Asociații”, avocata Cristina Bancu s-a adresat cu o cerere privind confirmarea unei tranzacții de mediere și eliberarea titlului de executare silită. Prin acea cerere, Bancu a indicat faptul că, la 17 martie 2015, B.A.A „Popa & Asociații”  a încheiat cu Vladimir Filat contractul de asistență juridică nr. 17/15-VF din 17 martie 2015, în temeiul căruia primul s-a angajat să presteze servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor servicii conform prevederilor art. 2.2 din Contract. Bancu menționa că, până la acea dată, Filat înregistra o restanță de plată pentru serviciile juridice prestate în perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017. Conform informațiilor din încheierea judecătoarească, Filat datora Biroului Asociat de Avocați:
1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii, trei sute patruzeci și trei) EURO;
105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii, una sută nouăzeci și unu mii, șapte) Dolari USD;
233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii 14 lei, 47 bani) leiMDL.

Conform acelorași informații, suma datoriei indicată mai sus s-a constituit din:
751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL – datoria de bază;
544.716,96 EURO, 44.683,42 Dolari USD; 98.980,48 lei MDL – penalitatea contractuală și:
20.893.25 EURO; 1.713.88 Dolari USD; 3.796.51 lei MDL – dobânda de întârziere.

Vladimir Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare

Bancu a menționat în instanța de judecată că la 21 aprilie 2017, pentru a preveni un proces civil, „precum și în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului (disensiunilor) dintre părți, reclamantul a încheiat cu pârâtul o tranzacție de mediere, avînd ca obiect plățile restante (datoria) ale pârâtului rezultând din Contractul de asistență juridică nr. 17/15-VF din 17.03.2015. Subsidiar remarcă că, tranzacția de mediere a fost semnată în prezența mediatorului Dumitru Lefter, iar în conformitate cu pct. 4.6 din Tranzacția de mediere, părțile consimt că în cazul în care debitorul achită datoria în termen de 7 (șapte) zile (datoria de bază 751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL), creditorul renunță la încasarea penalității contractuale în sumă de 155.220,59 EURO; 13.405,02 Dolari USD;
29.694,14 lei MDL și a dobânzii de întârziere datorată”.

Bancu a declarat instanței că tranzacția de mediere nu a fost executată benevol în termenul stabilit de către părți, astfel că, la momentul adresării în judecată, suma datoriei „în condițiile de executare silită include” penalitățile și dobânzile de întârziere și constituie:

1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii trei sute patruzeci și trei, 05) Euro,

– 105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii una sută nouăzeci și unu, 7) Dolari USD, calculate în valuta națională la ziua efectuării plății

– 233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii paisprezece lei, 47 bani).

Cristina Bancu a cerut instanței de judecată,  „având în vedere semnarea tranzacției de mediere și intenția părților de a evita inițierea unui proces civil”, confirmarea tranzacției de mediere și eliberarea titlului de executare silită. În ședință de judecată reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați
„Popa & Asociații”, Cristina Bancu a declarat că susține cererea pe motivele de fapt și de drept invocate în ea, solicitând totodată confirmarea tranzacției de mediere nr. 1/04 și eliberarea titlului de executare silită. În ședință de judecată Vladimir Filat nu s-a prezentat, iar instanța a recepționat refuzul acestuia de a fi etapat în ședință de judecată.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de judecată însă a respins cererea de confirmare a tranzacției de mediere dintre părți în procedură de mediere. Încheierea a fost emisă de judecătorul Judecătoriei Chișinău, Victor Sandu,  la 24 iunie 2017.

Judecătorul și-a motivat decizia prin faptul că „în conformitate cu legea, Codul de procedură civilă, părțile sunt obligate să se folosească cu bună-credință de drepturile lor procedurale. Instanța judecătorească pune capăt oricărui abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se urmărește tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare”.

„Având în vedere tranzacția de mediere încheiată la 21 aprilie 2017 în cadrul medierii, între participanți, instanța reține că, medierea judiciară este o modalitate flexibilă, rapidă și centrată pe soluționarea litigiului, ea înlătură diverse carențe ale sistemului contradictoriu și reprezintă o alternativă puternică în raport cu un proces care tranșează și mai puțin conciliază. Subsecvent, medierea este perfect adaptată litigiilor care au rezistat tuturor celorlalte forme de înțelegere extrajudiciară. Prin mediere părțile sunt aduse în situația de a-și reasuma litigiul de care s-au desesizat și de a încerca să îl soluționeze
potrivit intereselor lor. Prin urmare, medierea subzistă atât timp cât subzistă dreptul la mediere, or dreptul
la mediere este stipulat în mod expres în art. 21 din Legea cu privire la mediere Nr.
137 din 03.07.2015.

„Instanța lecturând textul tranzacției de mediere încheiată la 21 aprilie 2017, în parte capitolul nr.IV Obiectul Tranzacției, nr. V Efectul Juridic al Tranzacției de Mediere, cât și capitolul cu nr. VI cu titlu Clauze Speciale, se atestă inopinanța acestora cu actul juridic încheiat anterior, în speță Contractul de Asistență juridică nr.17/15-VF din 17 martie 2015 încheiat între Biroul Asociat de Avocați „POPA & ASOCIAȚII”,
prin reprezentant avocatul Igor Popa și pârâtul Vladimir Filat”.

„În asemenea împrejurări, instanța constată că admiterea cererii privind confirmarea tranzacției ar contravine și principiului securității raporturilor juridice, încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, și ar constitui o violare a art.6 §1 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. O distanțare de la principiul respectiv este justificată doar atunci când este determinată de circumstanțe cu caracterele substanțiale și obligatorii”, precizează judecătorul.

Biroul „Popa &Asociații” nu a fost însă de acord cu încheierea judecătorului Victor Sandu și a atacat-o la Curtea de Apel Chișinău. Cererea a fost pusă pe rol pentru ziua de 11 noiembrie 2017.

Deși părțile se află în proces de judecată, la sfârșitul lunii august 2017, biroul condus de Igor Popa a depus, în numele lui Vladimir Filat recurs în anulare la CSJ, iar anterior, s-au adresat și la Curea Europeană a Drepturilor Omului.

Biroul de avocați  „Popa & Asociații a răspuns, în scris, solicitării ZdG de a comenta cazul. „De fapt, nu este vorba despre un litigiu clasic în instanța de judecată, ci despre confirmarea unei tranzacții de mediere convenite de comun acord cu Domnul Filat. Casa de Avocatură Popa și Asociații în continuare îi prestează servicii juridice Domnului Filat și îi apără drepturile și interesele legale. Pentru a nu admite interpretări eronate legate de suma datoriei, menționez că aceasta vizează inclusiv plățile cuvenite avocaților din SUA, Germania, Romania și RM pentru serviciile juridice prestate în favoarea Domnului Filat. Timp de aproape 2 ani, echipa noastră de avocați, a îndeplinit un volum mare de lucru în acest dosar complex. Pentru a exclude speculațiile de orice gen, punctez că, nu există nici un fel de disensiuni între Biroul nostru de avocați și Domnul Filat”, anunță Biroul.

Vladimir Filat a fost condamnat la 27 iunie 2016 la nouă ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență de un complet de judecători ai Judecătoriei Buiucani, din care au făcut parte magistrații Galina Moscalciuc, Andrei Niculcea și Sergiu Lazari. Vineri, 11 noiembrie 2016, judecătorii Nichifor Corochii, Ludmila Ouș și Maria Negru de la CA Chișinău au hotărât să menține condamnarea fostului premier. Miercuri, 22 februarie 2016, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) Vladimir Timofti, Nadejda Toma și Constantin Alerguș au examinat admisibilitatea recursurilor declarate de procuror, inculpatul Vladimir Filat și avocatul acestuia, Igor Popa, a Sandei Diviricean, fosta soție a inculpatului, a Societății pe Acțiuni „Ipteh”, dar și a companiilor „Worldway Limited”, „Kapital Invest Company” și „Kapital Invest Co” împotriva hotărârii Curții de Apel (CA) Chișinău care, în iunie 2016, a menținut sentința de condamnare la nouă ani de închisoare emisă de Judecătoria Buiucani în privința lui Vladimir Filat. Magistrații au decis că recursurile sunt „inadmisibile și vădit neîntemeiate”.

Vlad Filat a fost reținut la 15 octombrie 2015 după un denunț al primarului de Orhei, Ilan Șor. Vladimir Filat este deținut în penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău.

Citiți și: Autodenunţul lui Ilan Şor şi reacţia persoanelor vizate

Avocații lui Filat: Magistrații s-au lasăt atrași în jocuri politice şi nu s-au condus de buchia legii