Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Încă o contestație respinsă.…

DOC Încă o contestație respinsă. De ce Tatiana Chiriac, candidată la funcția de membră a CSM care nu a promovat evaluarea reluată a Comisiei Pre-Vetting, nu a convins judecătorii CSJ

Sursa: Comisia Pre-Vetting/Facebook

Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins cererea de contestare depusă de Tatiana Chiriac, candidată la funcția de membră în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul candidaților non-judecători, care nu a promovat evaluarea reluată a Comisiei Pre-Vetting. Decizia este irevocabilă și a fost pronunțată luni, 19 februarie, de magistrații Ion Malanciuc, Aliona Donos și Oxana Parfeni.

Judecătorii susțin că, din argumentele Tatianei Chiriac, prezentate în fața instanței de judecată, „nu se constată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării sale în fața Comisiei de evaluare și care ar justifica reluarea procedurii de evaluare a candidatei, nefiind înlăturate dubiile serioase formulate de Comisia de evaluare”.

„(…) Atât în cadrul procedurii de evaluare reluată, cât și în cadrul procedurii judiciare, inclusiv în cererea de chemare în judecată, reclamanta Tatiana Chiriac nu a înlăturat dubiile apărute în privința problemei cu privire la respectarea de către candidată a criteriilor de integritate etică și financiară, manifestată prin valoarea subestimată a automobilului Honda CR-V, a./f. 2011 și utilizarea, la vânzarea acestuia, a unor acte care nu au fost întocmite în condițiile legii și care au implicat un abuz de serviciu din partea soțului candidatei (…)”, se spune în hotărârea instanței.

Pe 22 ianuarie 2024, Comisia Pre-Vetting anunța că a finalizat evaluarea reluată a Tatianei Chiriac, candidată la funcția de membră în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul candidaților non-judecători. Potrivit unui comunicat emis de Comisie, candidata nu a promovat evaluarea reluată, întrucât nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică. Decizia a fost transmisă candidatei și Parlamentului Republicii Moldova, instituția responsabilă de organizarea concursului. 

Fosta șefă a Secției evidență şi documentare procesuală a Judecătoriei Călărași, Tatiana Chiriac, a candidat la funcția de membră a CSM din rândul non-judecătorilor.

În cadrul primei evaluări, ZdG a relatat că Comisia Pre-Vetting a constatat existența unor dubii serioase în privința Tatianei Chiriac privind criteriile de integritate financiară și etică, în legătură cu faptul că aceasta nu a depus declarațiile cu privire la venituri și proprietate la numirea și eliberarea din funcție, dar și în legătură cu valoarea subestimată a unui automobil de model Honda CR-V din 2011. 

Mai exact, Comisia Pre-Vetting a stabilit că pentru perioada cuprinsă între 2013 și 2016 în care candidata activa la Judecătoria Călărași există declarații anuale depuse de Tatiana Chiriac pentru anii 2013, 2014 și 2015, dar nicio declarație depusă la numirea în funcție și nicio declarație depusă la încetarea activității, așa cum prevedea legea.

Cu referire la acest aspect, completul de judecată special al CSJ, care a dispus evaluarea repetată a candidatei, a menționat următoarele: „Comisia de evaluare, în cazul în care acorda un termen suficient reclamantei, ținând cont de circumstanțele invocate, avea posibilitate obiectivă de a forma o imagine exactă a situației financiare a candidatei în baza informației detaliate, eventual prezentate de către candidata Tatiana Chiriac.”

În ceea ce privește valoarea subestimată a unui automobil de model Honda CR-V din 2011, CSJ sublinia că „nu rezultă elemente de fapt care să indice de ce candidata Tatiana Chiriac este apreciată ca neintegră în raport cu candidații evaluaţi, dacă starea de fapt este similară.”