Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ CSJ pune punct final…

DOCCSJ pune punct final în procesul dintre judecătorul Alexandru Gheorghieş și CSM: magistratul nu va fi promovat la CSJ

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis recursul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și au casat integral decizia Curții de Apel Chișinău care a obligat Consiliul să-l promoveze pe judecătorul Alexandru Gheorghieș de la Curtea de Apel Bălți la CSJ.

O decizie în acest sens a fost pronunțată miercuri, 4 august, de Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența magistraților Tamara Chişca-Doneva, Ala Cobăneanu, Nicolae Craiu, Anatolie Țurcan și Nina Vascan.

Tot prin decizia adoptată, CSJ a respins ca neîntemeiată și cererea de chemare în judecată depusă de Alexandru Gheorghieș împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea parțială a actului administrativ și obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil.

Decizia este irevocabilă.

„Se admite recursul depus de Consiliul Superior al Magistraturii. Se casează integral hotărârea din 25 ianuarie 2021 a Curții de Apel Chișinău, în cauza de contencios administrativ, la cererea de chemare în judecată depusă de Alexandru Gheorghieș împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea parțială a actului administrativ și obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil și se emite o nouă decizie, prin care: Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de Alexandru Gheorghieș împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anularea parțială a actului administrativ și obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil, ca neîntemeiată”, se menționează în decizia CSJ.

Decizia integrală a CSJ:

Publicitate
Publicitate

Prin hotărârea din 25 ianuarie 2021 a Curții de Apel Chișinău, a fost anulată hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262/22 din 22 septembrie 2020 ,,Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție”, în partea prin care s-a respins solicitarea judecătorului Alexandru Gheorghieș de promovare în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Astfel, atunci, Curtea de Apel a obligat Consiliul Superior al Magistraturii să emită hotărârea cu privire la înaintarea propunerii Parlamentului Republicii Moldova de numire în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție până la atingerea plafonului de vârstă a judecătorului Alexandru Gheorghieș.

La 3 februarie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a depus recurs nemotivat, iar la 24 martie 2021 a prezentat motivarea recursului împotriva hotărârii din 25 ianuarie 2021 a Curții de Apel Chișinău. În susținerea recursului a invocat dezacordul cu hotărârea instanței de fond, considerând-o neîntemeiată prin faptul că a oferit o soluție greșită asupra cazului ca urmare a aplicării eronate a normelor de drept material.

Potrivit hotărârii din 22 septembrie 2020 „promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, la caz Curtea Supremă de Justiție, se face numai cu consimţământul judecătorului, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, de către Parlamentul R. Moldova”.

Conform acestei hotărâri, plenul CSM a propus Parlamentului R. Moldova numirea în funcția de judecător al CSJ, până la atingerea plafonului de vârstă, a următorilor judecători Anatolie Minciună, Oxana Robu, Ghenadie Plămădeală, Nicolae Șova și Aliona Miron.

DOC/ Curtea de Apel Chișinău anulează hotărârea CSM și obligă Consiliul să numească un judecător la CSJ

În toamna lui 2019, Alexandru Gheorghieș a fost unul dintre judecătorii care au semnat pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor, fiind chiar și președintele adunării desfășurate atunci. La 13 septembrie 2019 un grup din 87 de magistrați a cerut CSM să convoce, la 20 septembrie, Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor pentru ridicarea mandatelor celor pe care i-au ales anterior ca să-i reprezinte. Magistrații și-au argumentat gestul prin necesitatea reformării sistemului din interior. 

Publicitate
Publicitate