Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Diaspora atacă astăzi CEC-ul în…

Diaspora atacă astăzi CEC-ul în instanță. Cetățenii au mandatat trei avocați

Astăzi, 21 noiembrie,  143 de cetățeni ai R. Moldova aflați în străinătate vor ataca în judecată hotărârile Comisie Electorale Centrale din 16 și 17 noiembrie cu privire la contestațiile privind votul în diasporă. Deși numărul moldovenilor care au depus contestații pentru că nu le-a fost asigurat dreptul la vot este unul mult mai mare, doar 143 au reușit să semneze listele pentru mandatarea a trei avocați care le vor reprezenta interesele în fața instanței de judecată. Listele urmează să ajungă astăzi în Chișinău.

 Timp de o săptămână, moldovenii din diasporă, mobilizați pe aceleași rețele de socializare, au inițiat o campanie de colectare a semnăturilor pentru mandatarea avocaților care ar ataca statul în judecată pentru că nu a creat condiții în vederea asigurării dreptului constituțional la vot a tuturor cetățenilor aflați în străinătate. Astfel, toți cei care la 13 noiembrie au depus contestații la adresa CEC au fost îndemnați să semneze pentru angajarea unui avocat.

La 13 noiembrie, cetățenii din diasporă au fost depus 4031 de contestații la adresa Comisie Electorale Centrale :

 1. Dublin, Irlanda – 356 de petiții individuale
 2. Marea Britanie, Londra  – 550 de sesizări individuale și 299 de sesizări colective
 3. Marea Britanie, Stratford – 92 de sesizări individuale și 828 de sesizări colective
 4. Germania, Frankfurt pe Main – 84 de petiții individuale și 264 de sesizări colective
 5. Franța, Vielleneuve-Saint-Georges – 6 petiții individuale și 176 de sesizări colective
 6. Franța, Paris – 75 de sesizări individuale
 7. Franța, Montreuil – 190 de sesizări individuale
 8. Italia, Verona – 44 de seizări individuale
 9. Italia, Bologna – 2 sesizări individuale și  158 de petiții colective
 10. Italia, Mestre – 22 de sesizări individuale și 73 de sesizări colective
 11. Italia, Parma – 6 sesizări individuale și 494 de sesizări colective
 12. Canada, Montreal – 247 de sesizări colective
 13. F. Rusă, Moscova – 51 de sesizări individuale și 14 sesizări colective

În opt din aceste orașe s-au găsit organizatori care la anumite ore, de obicei în fața fostelor secții de votare, au așteptat ca moldovenii cărora le-a fost lezat dreptul de vot să semneze pentru mandatarea avocatului. Nu s-au adunat decât 143 de semnături, deoarece mulți dintre cetățeni nu au avut posibilitatea, la fel ca în ziua de 13 noiembrie, să parcurgă sute și mii de kilometri.

 • Italia, Parma – 10 semnături
 • Italia, Bologna – 10 semnături
 • Italia, Mestre – 8 semnături
 • Irlanda, Dublin – 29 de semnături
 • Franța, Paris – 5 semnături
 • Marea Britanie, Londra – 75 de semnături
 • Germania, Frankfurt – 5 semnături
 • Canada, Montreal – 1 semnătură

Respectiv, în judecată va merge o echipă formată din trei avocați care va activa în interes public, potrivit unuia dintre inițiatorii procesului de colectare a semnăturlor, Dumitru Vicol, stabilit în Londra.

Avocații vor ataca în instanță deciziile Comisiei Electorale Centrale, în particular ale Consiliului Electoral al Cirmunscripției municipale Chișinău, nr. 1,  din 16 și 17 noiembrie curent.

cec-16-noiembrie

cec-17-noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

Anume aceste hotărâri, prin care organul electoral decide să ia act de contestațiile depuse de diasporă și să le „remită Curții Contituționale pentru a fi luate în calcul la confirmarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de președinte al R. Moldova”, vor fi atacate în instanță.

Dumitru Vicol, unul dintre orgnaziatorii procesului de colectare a semnăturilor, susține că în aceste decizii, Comisia Electorală a stipulat doar că cetățenii invocă lezarea dreptului la vot, nu și că  aceștia au cerut demisia conducerii CEC și Ministerului de Externe.

Cir­ca 170 de con­tes­ta­ții au ajuns la CEC pe 18 noiembrie, fiind trans­mi­se de către Dan Per­ciun, repre­zen­tan­tul con­cu­ren­tu­lui elec­to­ral Maia San­du. Mem­brii insti­tu­ți­ei le-au remis însă auto­ru­lui, pen­tru că aces­ta nu avea un man­dat sau o pro­cu­ră prin care ar con­fir­ma că repre­zin­tă inte­re­se­le cetă­țe­ni­lor din dias­po­ră.

La 21 noiembrie, în cel puțin 30 de ora­șe din întrea­ga lume cetă­țe­nii mol­do­ve­ni au orga­ni­zat acțiu­ni de pro­test și flasmob-uri prin care și-au expri­mat dez­a­cor­dul față de rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le din 13 noiem­brie curent.  Dias­po­ra a cerut demi­sia con­du­ce­rii Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le și a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lro Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne. De ase­me­nea, cetă­țe­nii au soli­ci­tat sta­tu­lui orga­ni­za­rea repe­ta­tă a turu­lui II de scru­tin, deo­a­re­ce mii de mol­do­ve­ni afla­ți în stră­i­nă­ta­te nu și-au putut exer­ci­ta drep­tul la vot.

colaj-diaspora2