Principală  —  IMPORTANTE   —   De la 15 la 12.…

De la 15 la 12. Numărul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor a fost redus: procuror general, procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia și președintele Uniunii Avocaților, excluși din rândul membrilor de drept

Numărul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost redus de la 15 la 12. Astfel, din componența CSP au fost excluși procurorul general, procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia și președintele Uniunii Avocaților din rândul membrilor de drept. Modificările au fost aprobate vineri, 13 august, în prima lectură, de către Parlament în cadrul sesiunii extraordinare a Legislativului.


Astfel, modificările aprobate de majoritatea parlamentară urmăresc reducerea numărului de membri CSP de la 15 la 12, prin excluderea Procurorului General, a procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia și al Președintelui Uniunii Avocaților din rândul membrilor de drept.

Necesitatea excluderii Procurorului General din CSP are drept scop reducerea influenței Procurorului General asupra Consiliului și asupra restului membrilor CSP aleși din rândul procurorilor. Din moment ce CSP, în calitate de organ de autoadministrare a procurorilor și de garant al independenței și imparțialității procurorilor, trebuie să asigure funcționarea normală a sistemului procuraturii, aceasta trebuie să verifice și activitatea Procurorului General și, dacă este cazul, să inițieze procedura disciplinară în privința acestuia sau, după caz, să propună revocarea acestuia din funcție. Având în vedere că Procurorul General este numit în funcție pe un termen de 7 ani, iar membrii CSP sunt numiți pe un termen de 4 ani, există riscul ca Procurorul General să poată exercita anumite influențe în privința membrilor CSP atât în timpul, cât și după încetarea mandatului membrilor CSP. Influența necorespunzătoare a Procurorului General poate fi mai cu seamă în privința membrilor CSP aleși din rândul procurorilor, care în perioada respectivă se detașează din funcția de procuror pe durata exercitării mandatului. În aceste împrejurări, Procurorul General poate amenința sau exercita influențe necorespunzătoare asupra membrilor CSP aleși din rândul procurorilor după finalizarea mandatului acestora. Acest lucru poate avea loc inclusiv sub aspectul carierei sale. Așadar, având în vedere că prezentul proiect de lege vine să fortifice rolul CSP în procesul de supraveghere și verificare a activității Procurorului General, inclusiv, dacă este cazul, să dispună eliberarea din funcție a acestuia, precum și pentru a exclude eventualele influențe ale Procurorului General asupra membrilor CSP aleși din rândul procurorilor, este imperios necesar ca Procurorul General să fie exclus ca membru de drept din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor”, menționează autorul proiectului.

Autorul a explicat și de ce „este necesară excluderea din componența CSP procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia și a Președintelui Uniunii Avocaților în calitate de membri de drept ai Consiliului.

Cu referire la excluderea procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia și a Președintelui Uniunii Avocaților în calitate de membri de drept ai CSP, menționăm că aceștia trebuie excluși din motivul că plasarea procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia ca membru al CSP îi creează acestuia un statut mai privilegiat nejustificat și prezintă probleme de inegalitate și neechitate în raport cu alți procurori șefi din țară. Cât privește excluderea Președintelui Uniunii Avocaților din rândul membrilor de drept ai CSP, acest lucru se justifică prin lipsa de argumentare care au stat la baza introducerii Președintelui Uniunii Avocaților în calitate de membru de drept al CSP prin Legea nr.128/2019”, mai menționează autorul proiectului, deputatul Sergiu Litvinenco.

Până cum, CSP avea 15 membri, cu următoarea componență:

Procuror General, Membru de drept
Procurorul – Șef-interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii
Ministrul Justiției
Avocatul Poporului
Președintele Uniunii Avocaților
Patru procurori detașați
Patru membri numiți din rândul societății civile