Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   CNI s-a autosesizat după investigațiile…

CNI s-a autosesizat după investigațiile ZdG: va verifica averea Adrianei Bețișor și a procurorului Ștefan Șaptefraț

Comisia Națională de Integritate (CNI) s-a autosesizat și va decide asupra inițierii unui control al averii Adrianei Bețișor, procuror Anticorupție, după ce Ziarul de Gardă a publicat două investigații care arată că familia acesteia construiește o casă  de milioane la marginea Chișinăului, pe care procurora nu a indicat-o în declarația de avere, dar și că aceasta conduce o mașină Skoda Octavia, fabricată în 2015, despre care spune că nu-i aparține, dar că o folosește prin mandat. În ședința din 28 iulie curent, CNI urmează să decidă daca va iniția sau nu controale privind eventuala încălcare de către Bețișor a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015. În aceeași ședință plenul CNI se va expune și asupra demarării unui control privind proprietățile și veniturile șefului-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Ștefan Șaptefraț, despre care ZdG a scris că ar deține o casă de milioane și firme nedeclarate. Eugen Vițu, purtătorul de cuvânt al CNI a declarat că instituția s-a autosesizat după articolele apărute în ZDG.

În ediția din 7 iulie curent, ZdG a scris că în 2015, Adri­ana Beţi­şor, pro­cu­rora care, la 30 de ani încă neîm­pli­niţi, a reu­şit cea mai răsu­nă­toare con­dam­nare din isto­ria R. Mol­dova, cea a unui ex-premier, s-a căsă­to­rit cu şeful inte­ri­mar al Dire­cţiei Anti­fra­udă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, ajuns în fun­cţie la mai puţin de un an de la reţi­ne­rea în fla­grant a fos­tu­lui şef al aces­tei dire­cţii.  Întâm­plă­tor sau nu, din gru­pul de pro­cu­rori care s-au ocu­pat de acel dosar, la etapa ini­ţi­ală, a făcut parte şi Adri­ana Beţi­şor. La nuntă, cei doi soţi fun­cţio­nari au adu­nat nu mai puţin de un milion de lei (!), sau, mai exact, 31 de mii de euro, 11,5 mii USD şi 170 mii de lei. Tot în 2015, acu­za­toa­rea de stat a intrat în pose­sia unui auto­mo­bil nou, Skoda Octa­via, fabri­cat în ace­laşi an. „Mașina apa­rţine unei per­soane ple­cate peste hotare şi care mi-a dat drep­tul să o folo­sesc”, sus­ținea atunci Beți­șor.

Untitled
Ordinea de zi a ședinței din 28 iulie a CNI

Ulterior, la 14 iulie, ZdG a publicat și o investigație despre casa de milioane ridicată la marginea Chișinăului de familia Adrianei Bețișor. În decem­brie 2015, părinţii pro­cu­ro­rei, care locu­iesc în comuna Cuh­neşti, r. Glo­deni, au cum­pă­rat o casă cu două nive­luri, fina­li­zată în pro­porţie de 84%, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. Ser­ghei Beţi­şor, tatăl celei mai medi­a­ti­zate pro­cu­rore, este pădu­rar la Rezer­va­ţia Natu­rală „Pădu­rea Domnească” şi pri­meşte un sala­riu ofi­cial de la stat de doar câteva mii de lei pe lună, iar mama ei, Sil­via, este cas­nică. „E o casă a mem­bri­lor fami­liei”, explica Adri­ana Beţi­şor.

Pe ordinea de zi a ședinței CNI din 28 iulie figurează și numele lui Şte­fan Şap­te­fraţ, desem­nat înving­ă­tor al con­cur­su­lui pen­tru una din­tre func­ți­ile de șef-adjunct al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, în urma deci­ziei Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor din 14 iulie. Șap­te­fraț a can­di­dat ini­țial la func­ția de Șef al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, însă a pier­dut lupta cu actu­a­lul său șef, Vio­rel Morari. Despre casa acestuia din Tohatin, terenul cu o con­stru­cţie nefi­na­li­zată pe str. Sar­mi­ze­ge­tusa din Chi­şi­nău, cumpărat con­tra 11,65 mili­oane de lei, deşi sala­riul său de fun­cţie era de doar câteva mii de lei pe lună și firmele nedeclarat, ZdG a scris încă în martie 2016.

Citiți și articolul (foto, doc) Anticorupţie cu procurori milionari (18 martie 2016)

În aceeași ședință din 28 iulie, CNI va prezenta rezultatele efecturării controalelor în privința mai multor judecători și demnitari, printre care Valentin Guznac, secretar general adjunct al Guvernului, Elena Cobzac , judecător al Curţii de Apel Chişinău, Eugeniu Clim, judecător al Curţii de Apel Chişinău,  Serghei Nastas, director general al ÎS „Poşta Moldovei”.  De asemenea, CNI va face publice rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către Anatolie Macovei, șef al Direcției nr. 6 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, despre care ZDG a scris acum trei luni că a reve­nit subit în poli­ție, după o pauză de 10 ani, în timp ce în ultimul an era cunoscut drept şef al găr­zii popu­lare a Plat­for­mei DA.  Numele omului legii figu­rează în două dosare penale, însă acest lucru nu a con­sti­tuit un impe­di­ment pen­tru numi­rea sa în func­ție.