Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Ce avere are fosta viceguvernatoare…

Ce avere are fosta viceguvernatoare a BNM, reținută de CNA

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale (BNM), Emma Tăbârță și doi șefi actuali de departamente ai instituției au fost reținuți în această dimineață de procurorii Anticorupție  într-un dosar nou, pornit pe faptul neglijenței în serviciu, admisă în perioada 2010-2014, care ar fi condiționat spălarea a circa 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova.

Surse sigure au declarat pentru ZdG că în dosar ar mai fi reținuți Matei Dohotaru, directorul Departamentului supraveghere bancară și Vladimir Țurcan, director al Departamentului reglementare și autorizare,care anterior a ocupat funcția de șef al Departamentului supraveghere bancară.

Emma Tăbârţă a deținut fun­cţia de vice­gu­ver­na­toare între 2008-2015. Ea a obţi­nut, la fel ca şeful său, ex-guvernatorul BNM, Dorin Dră­gu­ţanu, în 2010, un cre­dit pre­fe­renţial de 2 mili­oa508-emma-tabirtane de lei, cu o dobândă de doar 0,5%, de la BNM. Banii urmau a fi ram­bu­r­saţi timp de 15 ani, res­pec­tiv, până în 2025. Pe lângă acest cre­dit, pen­tru care Tăbârţă şi-a pus în gaj apar­ta­men­tul de 123,7 m.p. din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, aceasta mai are pe numele său şi alte cre­dite: unul de 16500 de euro (340 mii de lei), luat tot în 2010, cu o rată a dobân­zii de 12,5%, şi altul de 400 mii de lei, luat în 2012, cu o rată a dobân­zii de 6%. Şi soţul său, Ion Echim, are două cre­dite: unul de 76 mii de euro, con­trac­tat în 2013, şi altul, tot din 2013, de 600 mii de lei, luat fără dobândă (!).

508-casa-tabartaPe lângă apar­ta­men­tul din cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, „dotat” cu garaj, Emma Tăbârţă deţine şi o casă în comuna Stă­u­ceni, la câţiva kilo­me­tri de capi­tală. Imo­bi­lul este eva­luat de expe­rţii cadas­trali la peste 1 milion de lei, preţul de piaţă fiind însă mult mai mare. Casa are 126 m. p. şi a fost pro­cu­rată de Emma Tăbârţă în 2010, după ce, ante­rior, pe ea fusese pus seches­tru, imo­bi­lul fiind con­struit de o altă per­soană, în baza unui cre­dit ban­car obţi­nut de la Come­rţ­bank. În 2012, în urma unui con­tract de dona­ţie, Ion Echim, soţul fostei vice­gu­ver­na­toa­re, a deve­nit pro­pri­e­tar al unei jumă­tăţi din imo­bil. Echim, soţul Emmei Tăbârţă, este fos­tul adjunct al direc­to­ru­lui gene­ral al Agenţiei Naţio­nale pen­tru Pro­te­cţia Con­cu­renţei, acum Con­si­liul Con­cu­renţei. Între timp, acesta a ple­cat din cadrul insti­tu­ţiei şi s-a lan­sat în afa­ceri. Con­form CÎS, Ion Echim este fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei „Sun­grain Group”, din str. Vero­nica Micle 1, cu acti­vi­tăţi în agri­cul­tură (cul­tura plan­te­lor cere­a­li­ere, a legu­me­lor etc.). Acest SRL este, la rându-i, fon­da­to­rul altei firme, „Sun­grain Agro”, cu ace­leaşi acti­vi­tăţi. SRL-ul este admi­nis­trat de un cetă­ţean ucrai­nean, Via­ce­slav Khi­mich, şi îşi are sediul într-un ofi­ciu din str. Ber­nar­da­zzi.

În luna sep­tem­brie 2014, CNI a ini­ţiat, din ofi­ciu, con­troale în pri­vinţa con­du­ce­rii BNM.  Emma Tăbârţă era suspectată că nu a decla­rat firma soţu­lui. În februarie 2015 însă, CNI a cla­sat cauza, motivând prin faptul că soţul vice­gu­ver­na­toa­rei a deve­nit fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor de firmă în 2014, în timp ce insti­tu­ţia a veri­fi­cat decla­ra­ţia ei pe 2013.

Emma Tăbârţă a fost demisă din funcţie, de rând cu preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman, în martie 2015, în cadrul unei şedinţe a Parlamentului, care a durat mai bine de opt ore, unde a fost audiat raportul comisiei de anchetă privind situaţia în sectorul bancar din RM, în special la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

Centrul Național Anticorupție va oferi mai multe detalii astăzi, la ora 12:00, în cadrul unui briefing de presă.

Citiți aici și despre averile con­du­că­torilor BNM, care dic­tează regu­lile de joc pe piaţa valu­tară din R. Mol­dova: „DRESORII” LEULUI: Afacerile, casele de lux şi creditele preferenţiale de la Banca Naţională.