Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Autoritatea Națională de Integritate, fără…

Autoritatea Națională de Integritate, fără niciun membru

Comisia Națională de Integritate a fost reformată la 1 august curent în Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Noua instituție presupune un număr de 30 de inspectori de integritate care vor avea independență funcțională, vor putea constata abaterile în declarațiile de avere ale demnitarilor și vor avea dreptul să aplice sancțiuni. În prezent însă, ANI nu are niciun membru. În acest sens ministrul Justiției, Vladimir Cebotari a expediat la 3 august scrisori oficiale către Congresul Autorităților Locale din Moldova, Consiliile Superioare ale Magistraturii (CSM) și Procurorilor (CSP), prin care solicită desemnarea imediată, din momentul recepționării documentelor, a unui reprezentant în cadrul Consiliului de Integritate, care ar corespunde exigenților stabilite prin actul legislativ.

Potrivit articolului 12 al Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, fiecare membru al Consiliului are un mandat pentru 5 ani, fără a putea fi desemnat consecutiv, și încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea ce a desemnat-o, prin demisie, prin pensionare sau în caz de deces al membrului.

Consiliul este constituit din 7 membri, dintre care: câte un reprezentant al Parlamentului, Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Congresului Autorităților Locale din Moldova și două persoane din partea societății civile.

Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: cetăţenia Moldovei; capacitatea de exerciţiu deplină; studii superioare; lipsa antecedentelor penale, inclusiv stinse, amnistiate sau grațiate; neprivarea dreptului ocupării anumitor funcţii sau exercitării anumitor activități; neîncălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; neconfiscarea averii nejustificate; lipsa în ultimii 2 ani a calității de membru de partid sau a activității politice; cunoașterea limbii de stat; aptă din punct de vedere medical; nu a fost colaborator operativ, agent sub acoperire sau informator al serviciilor de informaţii până în anul 1991.

O prevedere a Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate presupune că ANI nu se va mai autosesiza din materialele de presă referitoare la averile funcționarilor