Principală  —  IMPORTANTE   —   A fost respinsă cererea a…

A fost respinsă cererea a 87 de judecători de a convoca Adunarea generală a Judecătorilor

Primul subiect de pe ordinea de zi a ședinței din 24 septembrie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se referă la cererea a 87 de judecători de a fi convocată Adunarea generală a judecătorilor.

Se întâmplă, după ce săptămâna trecută CSM a amânat examinarea subiectului, pe motiv că ar deține informații precum că unii magistrați ar fi fost impuși să semneze sau duși în eroare privind scopul organizării Adunării, iar pe 20 septembrie, Curtea de Apel Chișinău a obligat CSM-ul să convoace Adunarea generală a judecătorilor.

11.01: Ședința CSM se declară închisă.

11.00: După epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele CSM, Dorel Musteață, a precizat că astăzi s-a discutat subiectul privind cererea celor 87 de judecători de a fi convocată Adunarea generală extraordinnară a judecătorilor și nu cel privind executarea deciziei CA Chișinău din 20 septembrie.

Acesta a precizat că în prezent este pregătit un recurs privind suspendarea executării, iar subiectul privind executarea deciziei CA Chișinău va fi pus în discuție săptămâna viitoare. Totodată, acesta nu a exclus faptul că CSM s-ar putea întruni în ședință și în această săptămână, „având în vedere situația din sistem și din țară”.

10.56: CSM examinează subiectul cu privire la avizarea proiectului de Lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor procuraturii.

Membra CSM Nina Cernat, care a prezentat subiectul în cadrul ședinței, a declarat că proiectul a fost discutat de membrii CSM cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Potrivit acesteia, CSM și-a exprimat obiecțiile și propunerile de îmbunătățire a documentului.

10.52. Cu votul a opt voturi, CSM a admis cererea ex-judecătorului Gheorghe Balan de a fi repus în funcția de judecător și a decis să transmită președintelui țării hotărârea.

10.47: CSM examinează cu ușile închise solicitarea ex-judecătorului Gheorghe Balan, actual șef interimar al IGP, de a fi repus în drepturi, după ce Curtea de Apel a anulat hotărârea CSM prin care acesta a fost demis din funcția de magistrat.

10.43: A fost acceptată cererea de demisie a judecătoarei Natalia Simciuc de la Curtea de Apel Chișinău.

10.40: Plenul CSM a acceptat cererea de demisie a judecătoarei CSJ Tatiana Vieru.

10.40: Plenul CSM a respins cererea a 87 de judecători de a fi convocată Adunarea generală extraordinară a judecătorilor.

Membrii CSM au declarat că examinarea cererii celor 87 de judecători nu ținea de competența Curții de Apel Chișinău și s-au arătat indignați că aceasta a fost examinată în termen de două zile, deși CSM avea posibilitatea legală de a decide dacă convoacă sau nu Adunarea generală extraordinară a judecătorilor.

09:59 Câțiva membri CSM susțin că Hotărârea Curții de Apel este ilegală.

„Instanța și-a încălcat competențele. Mergem în deliberări”, a declarat Nina Cernat.

09:45 Membrii CSM examineză cererea unor judecători privind convocarea Adunării Generale a Judecătorilor în ședință extraordinară.

„Sunt 53 de judecători care și-au exprimat acordul. Respectiv, niciun judecător nu a fost întrebat dacă a semnat sau dacă știa pentru ce semnează”, a declarat președintele CSM.

09:34 Sesizarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, în privința unui judecător, a fost acceptată. Opt membri CSM au votat pentru, iar unul – împotrivă.

09:04 Sesizarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, în privința unui judecător este examinată de către membrii CSM în ședință închisă.

09:02 Cu 9 voturi ale membrilor agenda ședinței a fost aprobată.

09:00 Ședința a început.

O cerere privind convocarea Adunării generale extraordinare a Judecătorilor, semnată de 87 de judecători, a fost înregistrată pe 13 septembrie la Secretariatul CSM. Pe ordinea de zi au fost propuse două subiecte: resetarea și reconfigurarea organului de autoadministrare al autorității judecătorești și ridicarea mandatelor membrilor permanenți și membrilor supleanți ai CSM, aleși din rândul judecătorilor.

Pe 19 septembrie, CSM a decis amânarea examinării subiectului și a dispus o inspecție, pentru a verifica dacă „judecătorilor care au semnat cererea le-au fost aduse la cunoștință motivele pentru care au semnat și dăcă au fost intimidați în acest sens”.

Decizia CSM privind amânarea subiectului a fost contestată de cei 87 de judecători la Curtea de Apel Chișinău, iar la 20 septembrie, instanța a emis o hotărâre prin care a obligat CSM-ul să convoace ședința aextraordinară a adunării generale a judecătorilor.

Hotărârea CA Chișoinău este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile de la pronunțare.