Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   Lista celor 10 propuneri lansate…

Lista celor 10 propuneri lansate de Ucraina către Rusia la negocierile de pace de la Istanbul

Jurnaliștii de la Faridaily susțin că au intrat în posesia unui draft ce conține propuneri scrise pentru un tratat privind garanțiile de securitate ale Ucrainei.

Faridaily publică zece propuneri scrise privind un tratat privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, care au fost rezultatul discuțiilor ruso-ucrainene de la Istanbul din 29 martie și care vor fi duse și prezentate la Moscova de consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky.

Sursa citată menționează că acestea nu sunt acordurile finale dintre Rusia și Ucraina, ci proiectele de propuneri ale părții ucrainene, pe care Moscova trebuie încă să le studieze și să le discute. Parțial, aceste puncte au fost exprimate de reprezentanții delegațiilor ruse și ucrainene. Faridaily transmite că a luat cunoştinţă de textul comunicatului, care urmează să fie publicat în curând.

Lista celor 10 propuneri:

1. Proclamarea Ucrainei ca stat neutru sub garanții legale internaționale în vederea implementării unui statut non-bloc și non-nuclear. Posibile state garante: Rusia, Marea Britanie, China, SUA, Franța, Turcia, Germania, Canada, Italia, Polonia, Israel. De asemenea, alte state vor putea adera la tratat.

2. Garanțiile internaționale ale securității Ucrainei conform acordului nu se vor aplica Crimeei, Sevastopolului și anumitor zone din Donbass. Părțile vor trebui să definească limitele acestor zone sau să convină că fiecare dintre părți le înțelege în felul său.

3. Ucraina nu intră în alianțe militare, nu desfășoară baze și contingente militare străine, iar exercițiile militare internaționale se desfășoară numai cu acordul statelor garante. La rândul lor, statele garante își confirmă intenția de a promova aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

4. Statele Garante și Ucraina convin ca, în caz de agresiune, orice atac armat asupra Ucrainei sau orice operațiune militară împotriva Ucrainei, fiecare dintre Statele Garante, după consultări urgente și imediate între ele (care vor avea loc în cel mult trei zile), în vederea exercitării dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, recunoscut de articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, va furniza ajutor (în răspuns și pe baza unei cereri oficiale din partea Ucrainei) Ucrainei, ca un stat permanent neutru atacat. Acest lucru se va realiza prin punerea imediată în aplicare a unei acțiuni individuale sau comune, care ar putea fi necesare, inclusiv închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei, furnizarea de arme necesare, utilizarea forței armate pentru a restabili și ulterior menține securitatea Ucrainei, o stare permanent neutră.

5. Orice astfel de atac armat (orice operațiune militară) și toate măsurile luate ca urmare a acestuia sunt imediat raportate Consiliului de Securitate al ONU. Asemenea măsuri vor înceta atunci când Consiliul de Securitate va lua măsurile necesare pentru restabilirea și menținerea păcii și securității internaționale.

6. Mecanismul de implementare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina pe baza rezultatelor consultărilor suplimentare dintre Ucraina și statele garante va fi reglementat în Tratat, ținând cont de protecția împotriva eventualelor provocări.

7. Tratatul se aplică provizoriu de la data semnării sale de către Ucraina și toate/majoritatea statelor garante. Tratatul intră în vigoare după aprobarea statutului Ucrainei ca stat permanent neutru în cadrul unui referendum integral ucrainean și introducerea amendamentelor în problema Constituției Ucrainei și ratificarea în Parlamentul Ucrainei și a statelor garante.

8. Acordul propune fixarea dorinței părților de a rezolva problemele legate de Crimeea și Sevastopol prin negocieri bilaterale între Ucraina și Rusia timp de 15 ani. De asemenea, se propune să se stabilească faptul că Ucraina și Rusia nu vor rezolva problemele Crimeei și Sevastopolului prin mijloace militare, ci vor continua eforturile politice și diplomatice pentru a rezolva această problemă.

9. Părțile vor continua consultările (cu implicarea altor state garante) pentru pregătirea și convenirea asupra prevederilor „Tratatului privind garanțiile de securitate al Ucrainei, modalități de încetare a focului, retragerea trupelor și a altor formațiuni paramilitare, deschiderea și asigurarea funcționării în siguranță a coridoarelor umanitare, în mod continuu, precum și schimbul de cadavre ale morților și eliberarea prizonierilor de război și a civililor internați”.

10. Părțile consideră posibilă organizarea unei întâlniri între președinții Ucrainei și Rusiei pentru a semna un acord și/sau a lua decizii politice cu privire la problemele rămase nerezolvate.

Președintele fracțiunii „Servitorul Poporului”, David Arakhamia, șeful delegației ucrainene, a dezvăluit marți, 29 martie, detalii despre tratatul propus de Kiev în cadrul negocierilor cu Federația Rusă, care au avut loc la Istanbul, Turcia. Arakhamia a declarat că reprezentanții delegației ucrainene nu au semnat niciun document – ei doar au prezentat propunerile Ucrainei.

O nouă rundă de negocieri între Ucraina şi Rusia a avut loc marți, 29 martie, la Istanbul, Turcia. Ucraina a propus semnarea unui acord privind garanțiile internaționale de securitate, iar reprezentanții părții ruse au declarat că Federația rusă își va prezenta răspunsurile sale după ce va analiza propunerile Ucrainei.

Ulterior, după discuțiile de la Istanbul, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a decis încetarea acțiunilor militare în direcțiile Kiev și Cernihov.