Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   La Bruxelles se decide soarta…

La Bruxelles se decide soarta parcursului european al R. Moldova: „În momentul în care R. Moldova va obține statutul de țară candidată, aderarea noastră la UE nu mai este o iluzie”. Lista de măsuri pe care trebuie să le întreprindă țara noastră și beneficiile pe care le vom obține dacă primim votul unanim al Consiliul European

O perspectivă exactă de aderare la Uniunea Europeană, justiție corectă, instituții publice reziliente, acces la o piață internațională extinsă pentru producătorii moldoveni, dezvoltare durabilă, independență economică și energetică, atractivitate pentru investitori străini, asistență și sprijin pentru realizarea reformelor în domeniile-cheie, acces direct la programe europene: sunt câteva dintre beneficiile de care se va bucura R. Moldova în cazul în care va obține statutul de țară candidat pentru aderarea la UE.

Președintele Consiliului European: „Vă voi invita să acordați statutul de candidat Ucrainei și R. Moldova”

Pe 23-24 iunie, Consiliul European va decide dacă oferă R. Moldova statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Asta după ce vineri, 17 iunie, Comisia Europeană, la solicitarea Consiliului, și-a prezentat avizele cu privire la cererea de aderare la UE depusă de R. Moldova, Ucraina și Georgia. În opinia formulată și transmisă Consiliului, Comisia Europeană a menționat că R. Moldova este un stat european angajat să respecte și să promoveze valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Prin urmare, Comisia a recomandat Consiliului să acorde R. Moldova perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene.

Pentru ca R. Moldova să obțină statutul de țară candidată, șefii de stat şi de guvern din țările UE, 27 la număr, ar trebui să voteze în unanimitate.

Charles Michel, preşedintele Consiliului European, a anunțat că va invita cele 27 de state membre ale UE, în cadrul summitului care va avea loc joi și vineri, să acorde R. Moldova și Ucrainei statutul de țări candidate pentru aderarea la UE.

Acum este momentul să recunoaștem că viitorul Ucrainei, al R. Moldova și al Georgiei se află în cadrul UE. Vă voi invita să acordați statutul de candidat Ucrainei și R. Moldova”, a menționat Charles Michel.

Lista de măsuri pe care trebuie să le întreprindă R. Moldova după ce va obține statutul de țară candidată

În opiniile formulate prin care a recomandat ca R. Moldova să i se acorde statutul de țară candidată, Comisia Europeană a trimis Consiliului European și o lista de măsuri pe care trebuie să le întreprindă țara noastră după ce va obține acest statut.

Publicitate
Publicitate

1. Să finalizeze pașii esențiali ai reformei cuprinzătoare a sistemului de justiție lansată recent în toate instituțiile din lanțurile de justiție și de urmărire penală, pentru a le asigura independență, integritate, eficiență, responsabilitate și transparență, inclusiv prin utilizarea eficientă a verificării activelor și supraveghere democratică eficientă. În special, pentru a suplini toate posturile rămase vacante în CSM.

2. În toate aceste domenii, să remedieze deficiențele identificate de OSCE/ODIHR și Consiliul Europei/Comisia de la Veneția.

3. Să îndeplinească angajamentul de a lupta împotriva corupției la toate nivelurile, luând măsuri decisive pentru investigații proactive și eficiente și un istoric credibil de urmăriri penale și condamnări.

4. Să implementeze angajamentul de „dezoligarhizare”, prin eliminarea influenței intereselor în viața economică, politică și publică.

5. Să consolideze lupta împotriva crimei organizate, pe baza evaluărilor detaliate ale amenințărilor, cooperarea sporită cu partenerii regionali, UE și internaționali și o mai bună coordonare a organelor de drept; în special, să pună în aplicare un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru lupta împotriva criminalității financiare și spălarea banilor. Să asigure că legislația împotriva spălării banilor este în conformitate cu standardele Grupului de acțiune financiară.

6. Să crească capacitatea de a realiza reforme și de a oferi servicii publice de calitate, inclusiv prin intensificarea implementării reformei administrației publice; de a evalua și actualiza strategia de reformă a administrației publice.

7. Să finalizeze reforma managementului financiar public, inclusiv îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile guvernamentale.

8. Să sporească implicarea societății civile în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile.

9. Să consolideze protecția drepturilor omului, în special a grupurilor vulnerabile și să-și susțină angajamentele de a spori egalitatea de gen și de a lupta împotriva violenței împotriva femeilor.

R. Moldova poate pierde statutul de țară candidată, dacă nu îndeplinește condițiile

În aceeași opinie formulată de Comisia Europeană expediată Consiliului cu recomandarea de a acorda R. Moldova statutul de țară candidată, Comisia anunță că va monitoriza progresul R. Moldova în îndeplinirea acestor pași și va raporta asupra modului în care sunt implementați aceștia, împreună cu o evaluare detaliată a țării, până la sfârșitul anului 2022.

Comisia susține că procesul de aderare rămâne bazat pe criterii și condiții stabilite anterior și în baza cărora statele au aderat la UE. Asta permite ca orice țară aflată în proces să progreseze pe baza meritelor proprii, dar și stabilește că drumul către UE poate fi inversat, dacă condițiile de bază nu mai sunt îndeplinite.

Experți, despre decizia istorică care urmează să fie luată de Consiliul European: „În momentul în care R. Moldova va obține statutul de țară candidat, aderarea noastră la UE nu mai este o iluzie”

Iulian Groza

Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, membru CSS: „Această listă de condiții reiese din metodologia nouă a UE pe extindere agreată pentru Balcani, unde, în principiu, pentru aceste condiții se oferă o decizie politică, în cazul dat – statutul de țară candidată. Pentru ca această decizie să fie menținută, țara trebuie să asigure implementarea lor. Odată ce asigură implementarea lor și există o evaluare favorabilă din partea Comisiei asupra implementării lor, Comisia poate să meargă la Consiliu și să propună deschiderea negocierilor de aderare la UE. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, aceste condiții funcționează și ca un fel de motor de continuitate a reformelor. Pentru că dacă nu există progres, ei atunci, oricând, pot retrage statutul de țară candidată.

Pe de o parte, există motivație, iar pe de altă parte, acest mecanism funcționează ca un bici. Dacă nu există progrese, atunci statele membre pot decide suspendarea acestui statut. Tot ce face Comisia Europeană și tot ce va face R. Moldova, pe de altă parte, are un singur obiectiv – să pregătească țara pentru a deveni membru al UE. Îi oferă o agendă foarte concretă. Parcursul spre momentul în care R. Moldova va fi membru al UE este susținut prin reforme, prin transformare, prin schimbare, prin modernizare. (…) Există determinare din partea autorităților pentru a implementa reforme structurale, foarte complexe. Foarte important este că acest proces de reformare este susținut de partenerii europeni.

Să presupunem că Consiliul va oferi R. Moldova statutul de țară candidată, din acel moment R. Moldova tranzitează din logica vecinătății în logica de extindere și, odată ce noi vom realiza aceste măsuri ce au fost impuse în opinia Comisiei și confirmate de Consiliu, ele vor fi monitorizate anual. Comisia va oferi opinia și, în dependență de progresul stabilit, Comisia va recomanda deja Consiliului UE următorul pas – deschiderea negocierilor de aderare. Și când intrăm în momentul negocierilor de aderare, deja vom discuta, vom negocia capitole foarte concrete despre legislația care trebuie transpusă, reforme care trebuie implementate pentru ca noi să ne ridicăm la nivel minim de pregătire pentru un stat membru.

Angela Grămadă: „Parcursul European este un proces de durată, iar statutul de țară candidată nu trebuie să fie perceput drept soluția supremă”

Angela Grămadă

Angela Grămadă, expertă în cercetarea spațiului ex-sovietic, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”: „Aici ar trebui să fim atenți la două perspective de analiză: cele pe care ni le impunem noi pentru a ne atinge obiective și interese naționale, aici fiind inclusă și integrarea europeană, și condițiile care urmează a fi definite de către Uniunea Europeană. O parte din aceste condiții se suprapun, ele fiind similare, iar celelalte se referă la prioritățile noastre, la modul cum interpretăm noi reformele care necesită a fi implementate. Condițiile care se suprapun sunt, de facto, aceleași care au fost menționate anterior de oficialii de la Bruxelles: justiție, reforme anti-corupție, democratizare, transparența actului decizional cu toate elementele pe care le include acesta.

Parcursul european este un proces de durată, iar statutul de țară candidată nu trebuie să fie perceput drept soluția supremă. El este doar o stare intermediară între realitățile de acum și ceea ce ne dorim de fapt: stat de drept, justiție corectă, instituții publice reziliente, economie de piață, acces la o piață internațională extinsă pentru producătorii moldoveni, dezvoltare durabilă, independență economică și energetică, posibilitatea de a alege liber proiectele regionale la care putem participa. Acestea sunt beneficiile principale pe care le-ar obține cetățenii. Pentru a înțelege aceste potențiale beneficii este nevoie de mult efort și apreciere corectă a realităților actuale. Avem câteva avantaje, comparativ cu alte state care au luat decizii similare, și anume implementarea acordului de asociere și a altor documente strategice semnate cu Uniunea Europeană, care au oferit o perioadă de timp suficientă pentru a ne adapta la această idee de integrare europeană”.

Publicitate
Publicitate