Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Ministerul Economiei a prezentat Programul…

Ministerul Economiei a prezentat Programul Național de Promovare a Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru 2022-2026

Ministerul Economiei a prezentat Programul Național de Promovare a Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026. Programul conține acțiuni și soluții pentru dezvoltarea antreprenoriatului din R. Moldova și crearea unui spațiu antreprenorial mai incluziv, cu acțiuni specifice de abilitare a femeilor, tinerilor și antreprenorilor migranți.

Potrivit unei note informative a Ministerului Economiei, documentul prevede măsuri de sporire a educației și culturii antreprenoriale, dezvoltarea funcțiilor de mentorat și ghidare în afaceri, investirea remitențelor în economie pentru a reduce fenomenul migraționist, ecologizarea, digitalizarea afacerilor și promovarea internaționalizării întreprinderilor mici și mijlocii.

„De asemenea, programul vine cu soluții pentru cele mai stringente provocări cu care se confruntă antreprenorii: cultură antreprenorială scăzută și lipsa competențelor relevante, cerute de o economie modernă; cadrul de reglementare incomplet; acces limitat la resurse financiare, cu costuri de tranzacție reduse și cerințe rezonabile de garanții; dificultăți în accesare și concurența pe piețele interne, regionale, ale UE și internaționale”, mai anunță Ministerul Economiei.

În acest context, ministrul Economiei Sergiu Gaibu menționează că este nevoie de un program de dezvoltare a antreprenoriatului pentru următorii ani, aliniat cerințelor și necesităților reale ale mediului de afaceri.

„Avem multe provocări în economia națională, generate de crizele actuale, care au scos la iveală și o serie de probleme structurale, cum ar fi cadrul regulator dificil, cerințele tehnice, fiscale etc. Toate acestea trebuie soluționate pe rând, pentru ca cei care doresc să inițieze o afacere să o poată face ușor. Ministerul Economiei este deschis și gata să evalueze politicile și reglementările, pentru a identifica barierele care împiedică dezvoltarea businessului, iar agenții economici sunt îndemnați să comunice despre problemele pe care le întâlnesc”, a menționat ministrul Gaibu.

Programul Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 este elaborat cu susținerea echipei proiectului UE, care acordă suport autorităților în elaborarea documentului.

„Ne așteptăm ca Programul național de promovare a antreprenoriatului și creșterea competitivității să aducă schimbarea în cazul întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Cu siguranță, vom contribui la implementarea Programului prin proiectele noastre bilaterale și regionale din cadrul inițiativei EU4Business”, a menționat Gintautas Baranauskas, șeful-adjunct secției cooperare, Delegația Uniunii Europene în R. Moldova.

Programul Național de Promovare a Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității a fost elaborat în concordanță cu mai multe strategii și programe naționale importante, cum ar fi Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, aliniată atât cu Acordul de Asociere al R. Moldova cu UE, cât și cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă, precum și cu Programul guvernamental „Moldova Vremurilor Bune”. Pentru a fi implementat, programul dat urmează să fie avizat și consultat public, mai anunță Ministerul Economiei.